LATEST NEWS

- News from the industry

Neo4j tillkännager sam­arbete med Snowflake

För avancerade AI-insikter och prediktiv analys
Neo4j kunskapsgrafer, grafalgoritmer och ML-verktyg är fullt integrerade i Snowflake - utan behov av ETL och krav på specialistkunskaper inom grafteknik.

Ledaren inom grafdatabaser och analys, Neo4jⓇ, tillkännagav idag på Snowflakes årliga användarkonferens, Snowflake Data Cloud Summit 2024, ett samarbete med Snowflake för att föra sin helt integrerade inbyggda grafdatavetenskap-lösning inom Snowflake AI Data Cloud. Integrationen gör det möjligt för användare att omedelbart köra mer än 65 grafalgoritmer, eliminerar behovet av att flytta data från sin Snowflake-miljö och ger dem möjlighet att utnyttja avancerade graffunktioner med hjälp av SQL-programmeringsspråk, miljö och verktyg som de redan känner till.

Lösningen gör det möjligt för kunder som söker grafaktiverade insikter som är avgörande för AI/ML, prediktiv analys och GenAI-applikationer att slippa komplexitet, administrativa hinder och inlärningskurvor. Lösningen har branschens mest omfattande bibliotek av grafalgoritmer för att identifiera avvikelser och upptäcka bedrägerier, optimera rutter i leveranskedjan, förena dataposter, förbättra kundservice, driva rekommendationsmotorer och hundratals andra användningsfall. Alla som använder Snowflake SQL kan få fler projekt i produktion snabbare och kan generera mer exakta affärsinsikter för bättre beslutsfattande.

Neo4j grafdataforskning är en analys- och maskininlärningslösning (ML) som identifierar och analyserar dolda relationer över miljarder datapunkter för att förbättra prognoser och upptäcka nya insikter. Neo4js bibliotek av grafalgoritmer och ML-modellering gör det möjligt för kunder att besvara frågor om vad som är viktigt, vad som är avvikande och vad som kommer härnäst. Kunder
kan även bygga kunskapsgrafer, som fångar relationer mellan enheter, grundar LLM i fakta och möjliggör för LLM att resonera, dra slutsatser och hämta relevant information mer exakt och
effektivt. Neo4j grafdataforskningskunder inkluderar bland annat Boston Scientific, Novo Nordisk, OrbitMI och Zenapse.

“År 2025 kommer grafteknik att användas i 80 procent av alla data- och analysinnovationer — upp från 10 procent i 2021 — vilket underlättar snabbt beslutsfattande över företagen” förutspår Gartner® i sin rapport Emerging Tech Impact Radar: Data and Analytics den 20 november 2023. Gartner noterar också, “Data- och analysledare måste utnyttja kraften hos stora språkmodeller (LLM) med robustheten hos kunskapsgrafer för felresistenta AI-applikationer,” i rapporten AI Design Patterns for Knowledge Graphs and Generative AI från november 2023.

Neo4j med Snowflake: nya möjligheter och fördelar
Företag kan utnyttja och skala sina säkra och styrda data inbyggt i Snowflake och komplettera det med Neo4js grafanalys- och resonemangsförmågor. Detta innebär ett mer effektivt och snabbare
beslutsfattande, vilket sparar både tid och resurser för kunder.

1. Omedelbara algoritmer. Gemensamma kunder kan använda SQL för att bygga kunskapsgrafer och genomföra mer än 65 Neo4j-grafalgoritmer direkt, inklusive lättanvända maskininlärningsverktyg. Neo4js bibliotek är tillgängligt som en inbyggd tjänst inom Snowflake. Grafalgoritmer är tillgängliga via SQL-funktioner som gör det möjligt att berika maskininlärningskedjor med centralitetsvärden som exempelvis PageRank, identifierade nodgrupperingar, statistiska avvikelser, samt andra grafanalytiska verktyg för ökad kvalitet på maskininlärningsprocesserna

2. Zero ETL (Extract, Transform, Load): Kunderna kan komma åt och köra Neo4js omfattande bibliotek med grafalgoritmer helt och hållet i sin Snowflake-miljö utan att behöva gå igenom upphandling och säkerhetsgodkännande för att flytta sina data till en annan SaaS-leverantör. Möjligheten att använda sina data som de är utan att behöva gå igenom den smärtsamma processen att extrahera, transformera och ladda dem i en annan databas och leverantör. Zero ETL förenklar säkerhets- och dataarbetsflöden och eliminerar omkostnaderna för förberedelse av data.

3. Bekanta språk och verktyg. Kunder drar nytta av inbyggda grafmöjligheter som en del av ett verktygset och i en miljö som de redan känner till. Dataforskare och utvecklare kan använda Snowflake SQL i sina arbetsflöden för att rationalisera utveckling och insikt och för att enkelt få större värde från sina data. Neo4j fungerar med de senaste Snowpark Container Services (SPCS) som Snowflake tillkännagav idag.

4. GenAI-aktiverad. Gemensamma kunder kan skapa kunskapsgrafer och generera vektorer som utnyttjar strukturerad, ostrukturerad och relationsdata. Dessa funktioner är en del av en komplett GenAI-stack inom Snowflake som inkluderar både vektorsökning och Snowflake Arctic LLM-modeller. Resultatet organiserar och representerar data på sätt som gör det lättare att förstå och hämta insikter i GenAI-applikationer samtidigt som dessa insikter blir mer exakta, transparenta och förklarliga.

5. Fullständigt serverlös och flexibel. Kunderna betalar bara för det de behöver. Användare skapar tillfälliga miljöer för grafdatavetenskap sömlöst från Snowflake SQL, vilket gör att de kan betala bara för de Snowflake-resurser som används under algoritmernas körtid med Snowflake-krediter. Dessa tillfälliga miljöer är utformade för att matcha användarnas arbetsuppgifter med specifika behov för effektivare resursallokering och lägre kostnader. Resultaten från grafanalyser integreras också sömlöst i Snowflake, vilket underlättar interaktionen med andra datalagertabeller.

Stöttande citat

Greg Steck, VP Consumer Analytics, Texas Capital Bank
"Texas Capital Bank har målsättningen att hjälpa företag och deras ledare att lyckas. Vi använder Snowflake och Neo4j för kritiska kund 360- och bedrägeriärenden där relationer är viktiga. Vi är glada över potentialen i det här nya partnerskapet. Möjligheten att använda Neo4js grafdatavetenskapliga funktioner inom Snowflake kommer att påskynda våra dataapplikationer och ytterligare förbättra vår förmåga att ge våra kunder långsiktig framgång."

Jeff Hollan, Head of Applications and Developer Platform, Snowflake
"Att integrera Neo4js beprövade grafdatavetenskapliga funktioner med Snowflakes AI Data Cloud innebär en monumental möjlighet för våra gemensamma kunder att optimera sin verksamhet. Tillsammans utrustar vi organisationer med verktygen för att utvinna djupare insikter, driva innovation i en aldrig tidigare skådad takt och sätta en ny standard för intelligent beslutsfattande."

Sudhir Hasbe, Chief Product Officer, Neo4j
"Neo4js ledande grafanalys i kombination med Snowflakes oöverträffade skalbarhet och prestanda omdefinierar hur kunder utvinner insikter från relaterade data samtidigt som de möter användarna i SQL-gränssnitten där de befinner sig idag. Vår inbyggda Snowflake-integration gör det möjligt för användare att enkelt utnyttja den fulla potentialen hos AI/ML, prediktiv analys och generativ AI för oöverträffade insikter och smidiga beslut."

De nya funktionerna är tillgängliga för förhandsgranskning och tidig åtkomst, med allmän tillgänglighet senare i år på Snowflake Marketplace. För mer information, läs vårt blogginlägg eller kontakta oss för en förhandsvisning av Neo4j på Snowflake AI Data Cloud.

Om du vill veta mer om hur organisationer bygger nästa generations appar på Snowflake, klicka här.

LATEST NEWS

- News from the industry
6/18/2024
Förstå hur chip packaging fungerarSKF satsar på framtidens operatörerEuropas nya generation rymdraket Ariane 6Genomförandebeslut på platsVälkommen på exklusiv förhandsvisning
6/17/2024
Framtidens robotikABB, DHL och Scania i samarbeteRamström levererar förnybara miljöoljorSvårare att få företagslån Sanktioner kan vara en utmaning
6/14/2024
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
6/13/2024
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
6/12/2024
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI