LATEST NEWS

- News from the industry

Nationellt center för hållbar plast

Presenterades av RISE på Sustainability Arena
Samma funktion, samma kvalitet och samma pris som traditionell plast. Men med ett större fokus på cirkulära materialflöden. Visionen bakom RISE nya nationella center för hållbar plast är tydlig – det är bara tillsammans som vi kan hitta framtidens lösningar. Hur det ska gå till presenterades på Sustainability Arena under Elmia Subcontractor 2022.

Plastens utmaningar är flera. Men allt landar i att traditionella fossilbaserade plaster måste bytas ut mot hållbara alternativ utan att vare sig funktion, kvalitet eller konkurrenskraft försämras. Det innebär samtidigt att produkternas hela livscykel – och framför allt end of life – måste få betydligt större fokus för alla aktörer i branschen. Det är här som det nya nationella centret för hållbar plast kommer in i bilden – något som RISE presenterade på Sustainability Arena under Elmia Subcontractor i höstas.

– Vi kan inte längre undvika utmaningen utan måste börja ta hand om materialet på ett hållbart sätt. Den stora utmaningen är att det inte finns någon aktör som tar det så välbehövliga helhetsgreppet för att samla hela värdekedjan kring plast, från råvara till återvinning via design, tillverkning, återanvändning. Fokus för det nationella centret är därför att skapa en plattform för att främja samarbete och vi ser det som en oberoende arena, en dansbana där vi kan bjuda upp hela, eller delar av kedjan till dans, säger Fredrik P Bergfeldt, verksamhetsledare för Nationellt center för hållbar plast på RISE.

Det innebär att ”Nationellt center för hållbar plast” är en neutral och oberoende arena där företag, akademin och branschorganisationer inom svensk plastindustri tillsammans med RISE kan formulera hållbara strategier och höja kompetens såväl gemensamt som i de enskilda organisationerna.

– Den stora fördelen med centret är att vi gör jobbet tillsammans. Ingen enskild part kan anta hela utmaningen. Jag har jobbat rätt så många år med plast och vi har aldrig lyckats få en fullständig koppling genom hela värdekedjan. Det har gjort det svårt för företagen att lösa alla utmaningar kring hållbarhet, inte minst kundkraven eftersom allt fler kunder vill köpa produkter som har en minimal miljöpåverkan.

Här samlas såväl storbolag med slutproduktion och småföretag i leverantörsledet som materialtillverkare och demonterare, ja, alla som på något sätt är delaktiga i processen från idéstadie till återvinning. Målsättningen är tydlig, att tillsammans hitta lösningar för att från vaggan till graven kunna minimera materialets och produkternas CO2-avtryck.

– Under den korta tid som vi har använt plast har utvecklingen gått otroligt snabbt samtidigt som det inte har funnits samma fokus på att hitta ett bra, säkert och hållbart sätt att kunna samla in och återanvända materialet. Vi måste förstå att grunden för ett cirkulärt materialflöde läggs redan i produktutvecklingsfasen. Det är inom detta område som vi kan påverka framtiden, säger Fredrik P Bergfeldt.

Akademin speglar en viktig roll

Akademin spelar samtidigt en viktig roll för centret genom att kunna erbjuda företagen en möjlighet att både skapa och delta i forskningsprojekt inom deras respektive intresseområden.

– Det handlar om tillämpad forskning som ligger nära produktionen, materialtillverkningen och återvinningsindustrin. Just närheten till industrin och kunden är den springande punkten för att vi tillsammans ska kunna få fram ett resultat som blir kommersiellt och kan användas av näringslivet, säger Fredrik P Bergfeldt.

Förutom strategiska forskningsprojekt erbjuder centret även stöd i alla steg från kravställning till produktlansering. Det kan vara genom att tillhandahålla testbäddar i form av produktionsutrustning där underleverantörer och slutkunder kan testa nya material för framtida produkter, men också ackrediterade analyser och provning för att säkerställa att både material och produkter håller uppställda krav beträffande prestanda och hållbarhet. – Vi ska ha rätt plast på rätt ställe. Det går inte att bortse från att den miljöbelastande plast som i dag finns runtomkring oss på många sätt har byggt upp hur samhället ser ut. I en ideal värld skulle vi helt och hållet basera alla plastprodukter på antingen återvunnen plast eller bioplaster med låg miljöbelastning, men i dagsläget är det inte realistiskt. Det som vi på nationellt center ska verka för är att skapa förutsättningar för den ökade cirkuläritet som behövs. För en värld utan plast är en värld som vare sig du eller jag känner till, den stora utmaningen är att ta hand om resursen på ett hållbart sätt.

Helena Åhs
Mässansvarig Elmia Subcontractor
helena.ahs@elmia.se
+46 36 15 23 10
Contact information
Mailing address
Mäss­vägen 12
55454 Jönköping
Visiting address
Elmia­vägen 11
55454 Jönköping
Region
Jönköping
Jönköpings county
Sweden
Organization id:
556354-2413
Founded: 1989
Employees: 78
English description is missing, swedish description below.

Om Elmia

Elmia AB är ett av Nordens ledande mässföretag och arrangerar årligen olika mässor inom en rad affärsområden, inklusive konferenser, kongresser och event.

Som mötesplats har Elmia en offensiv position - mitt bland människor och företag som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster.

Vi nöjer oss inte med att bara vara uppdaterade med allt som händer i din bransch.

Vi vill inspirera, sporra och driva på utvecklingen. Räkna med Elmia som en aktiv partner i din värld.

Contacts

Lotta Frenssen
+46 36 15 20 38

Videos

Hur hittar jag nya kontakter inom tillverkningsindustrin?

LATEST NEWS

- News from the industry
5/10/2024
En vecka kvar till Elmia ProduktionsmässorVidareutvecklat OEM-slangpumparUtökar AI-flexibilitet över hybridmolnet10 år som VD
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper
5/8/2024
RobotCenter Laxå säljer SvetsrobotstationCold forging via sourcing groups Upptäck InnovationenOlsons utökar produktkatalogen Belysning och indikering i samma lampa
5/7/2024
Industritorget expanderar Lasermaskiner för precision och effektivitet Låt oss integreraProtolabs utökar funktionaliteten RMS har allt för lagret
5/6/2024
Swecon erbjuder tilt­spinner för minigrävareInspodagen 2024 i TanåsABB utvidgar portföljenSvensk vindkraftexpertis eftertraktad i TysklandBOLIST Byggfest