LATEST NEWS

- News from the industry

Museijärnvägen i Mariefred klimatsatsar

Med fler solceller
Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg har med stöd från Klimatfond Strängnäs installerat en ny solcellsanläggning som försörjer avfuktningen i en av deras vagnhallar.

Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag har tecknat ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning i hela Strängnäs kommun. Totalt satsas 60 miljoner kronor för det gemensamma arbetet och genom Klimatfond Strängnäs kan andra lokala företag, föreningar och kommunen ta del av satsningen. Läs mer på https://solorbioenergi.se/klimatfondstrangnas/

– Tanken är att vi ska bli självförsörjande på el till avfuktningsanläggningen i fordonshallen med de nya solcellerna. Förhoppningsvis ger de även lite överskott, säger Tage Nordin på museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg, ÖSlJ.

Intill det gamla stationshuset från 1895 i Läggesta strax utanför Mariefred ligger två stora vagnhallar. Där förvarar föreningen de gamla ånglok och vagnar som trafiken bedrivs med på den smalspåriga järnvägen som går mellan Mariefred och Taxinge. Den nyaste vagnhallen på drygt 700 kvadratmeter togs i bruk för snart två år sedan och är utrustad med en avfuktningsanläggning så att ångloken och vagnarna av stort kulturhistoriskt värde kan förvaras i en lämplig miljö.

– Lok och vagnar rostar och träet ruttnar om de står fuktigt och då krävs oerhört mycket jobb för att underhålla och återställa dem, förklarar Tage Nordin, som oftast jobbar som tågklarerare och stins med ansvar för stationen och att vinka in och iväg tågen.

Solceller försörjer avfuktningsanläggningen
Den nya solcellsanläggningen i Läggesta ska i första hand användas för att försörja avfuktningen i fordonshallen med el. Föreningen har valt en lokal leverantör av solcellsanläggningen. En app i mobiltelefonen visar hur mycket energi solcellsanläggningen ger.

– När solen skiner är vi självförsörjande och tillverkar mer energi än vad vi gör av med, säger Tage Nordin.

Avfuktningsanläggningen använder i genomsnitt 1000 kWh i månaden. Föreningen räknar med att solcellsanläggningen betalar tillbaka sig på ungefär 7-10 år.

– Nu går det lite snabbare eftersom vi fått ekonomiskt stöd från Klimatfonden, konstaterar Tage Nordin och berättar att de som ideell förening är helt beroende av olika bidrag för sin verksamhet.

Klimatsatsning sedan flera år
Solceller är inte det enda ÖSlJ använder för att energieffektivisera verksamheten och minska sin klimatpåverkan. Utsläppen från själva tågtrafiken kommer av att det är en gammal teknik som bevaras och visas, men till övrig drift köper de in fossilfri el och för ett par år sedan investerade föreningen i en större solcellsanläggning på taket till en av vagnhallarna inne i Mariefred.

De har gjort flera klimat- och miljösatsningar de senaste 4-5 åren genom att byta ut äldre utrustning som inte är energieffektiv. Till exempel har de bytt ut sju värmepumpar och ersätter äldre lysrör med LED-belysning.

– För oss handlar det både om att spara pengar och att göra något bra för miljön, säger Tage Nordin.

Tänker nytt utifrån det gamla
Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg vill både visa hur en levande smalspårig järnväg kunde se ut i början av 1900-talet och hur den var ett viktigt transportmedel. De har många aktiva medlemmar och varje sommar ordnas ett ungdomsläger.

– Jag tror absolut att både vår verksamhet och sommarlägret kan inspirera de yngre att bli mer intresserade av att både jobba med och att resa med tåg, säger Tage Nordin.

OM PROJEKTET
Museiföreningen Östra Södermanlands Järnväg har installerat en solcellsanläggning
på 6 kW i fordonshallen i Läggesta utanför Mariefred, som togs i bruk i början av mars 2024.

Projekttid
Våren 2024

Ekonomi
Satsningen genomförs i egen regi med stöd från Klimatfond Strängnäs.

Uppfyller följande kriterier
Fokusområdet lokal förnybar energiförsörjning.

För mer information kontakta:
Erica Edfeldt Wehtje, teknisk chef på Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-605 40 95
Charlotte H. Kindmark, styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag, 070-796 98 98
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

LATEST NEWS

- News from the industry
4/8/2024
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
4/3/2024
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
4/2/2024
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
3/29/2024
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet