LATEST NEWS

- News from the industry

MSC Cruises mot en håll­bar kryssningsbransch

Driver utvecklingen mot en hållbar bransch
Allt fler väljer kryssning som semesteralternativ och i takt med tillväxten gör kryssningsbranschen stora framsteg för att åstadkomma en hållbar bransch. Detta trots stora utmaningar som att navigera ett komplext regelverk på en global och heterogen marknad. MSC Cruises leder många delar av kryssningsbranschens innovationer och under 2023 togs stora och viktiga steg för att kunna erbjuda en mer miljömässigt hållbar produkt som bidrar till en mer hållbar kryssningsbransch. MSC Cruises mål är netto-nollutsläpp av växthusgaser år 2050.

– Vi står fast vid vårt mål om netto noll-utsläpp av växthusgaser 2050 i linje med internationella sjöfartsorganisationens strategi. Men att uppnå netto noll-utsläpp kan inte göras på egen hand. Vi fortsätter att arbeta intensivt med samarbetspartners, skeppsvarv, teknikleverantörer, bränsleleverantörer och många andra. Vi har mycket kvar att göra men jag är stolt över de framsteg vi som bransch gör, säger Pierfrancesco Vago, Styrelseordförande för MSC Groups kryssningsdivision.

Exempel på MSC Cruises hållbarhetsåtgärder 2023:
• Flottans kolintensitet förbättrades med 6,5 procent jämfört med 2022, en minskning med 37,8 procent sedan 2008. Framstegen gör att MSC Cruises är på rätt spår att uppnå IMO:s mål om en minskning av kolintensiteten med 40 procent före år 2030.

• Under året sjösattes MSC Euribia, det andra fartyget som drivs med flytande naturgas (LNG). Jungfruresan genomfördes med netto noll-utsläpp (GHG) från Frankrike till Danmark. MSC Cruises fortsätter att satsa på LNG som ett interimsbränsle på vägen mot minskade koldioxidutsläpp inom sjöfarten. Fossil LNG ger omedelbara minskningar av växthusgasutsläppen jämfört med konventionella marina bränslen och en direkt väg till förnybara alternativ som bio-LNG och syntetisk förnybar LNG.

• 44 nya landströmsanslutningar för MSC Cruises fartyg vid åtta hamnar i Norge, Tyskland, Storbritannien och Malta. Landström spelar en viktig roll i MSC Cruises strategi att sänka utsläppen eftersom detta gör att dess fartyg kan ansluta till en hamns elnät vid kaj och stänga av fartygets motorer för att eliminera direkta utsläpp när de är i hamn. Målet för 2024 års slut är 220 anslutningar och MSC Cruises är fullt engagerad i att utnyttja landström i varje hamn där den är tillgänglig.

• Genom innovativ sötvattenhantering, så kallad avsaltning, producerades mer än 6,4 miljoner kubikmeter färskvatten, 87,2 procent av flottans vattenbehov ombord. Att använda vatten mer effektivt resulterade i en minskning av vattenförbrukningen ombord från 226 liter per gästdag 2022 till 187 liter 2023, en minskning med 17,2 procent.

• Genom ett samarbetade med NatureMetrics som analyserade havsvattenprover från tre fartyg och med hjälp av DNA-teknikidentifierades mer än 4 000 olika djurarter. Projektet har global räckvidd vars data bidrar till eBioAtlas, ett globalt program av NatureMetrics och IUCN.

MSC Cruises i korthet 2023
• 22 fartyg
• 4 081 393 gäster
• 385 rutter till 102 länder i världen
• 2 150 utflykter på land
• 49 874 medarbetare och 144 olika nationaliteter representerade
• 18 866 nyanställda i besättningen
• Insatser för besättningen infördes 2023 som innebar höjda löner, förbättrad personalrotation och mer utbildning.

Hållbarhetsrapport 2023 finns tillgänglig i sin helhet här.

För mer information:
Emelie Conrad, Presskontakt, emelie.conrad@prat.se, +46 73-597 15 77
Adam Aletto, Marknadschef MSC Cruises, adam.aletto@msccruises.se, +46 73-756 02 11

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning