LATEST NEWS

- News from the industry

Mattermost AI-accelererar arbetsflöden

Med bibehållen datakontroll för högsäkerhetsverksamheter
Med Mattermost Copilot öppnas möjligheter att använda AI-tjänster som integrerar med flera olika privata eller publika molntjänster - utan att någon data lämnar det egna nätverket.

Lösningen är framtagen för statliga och privata verksamheter som omfattas av hårda säkerhets- och efterlevnadskrav. Med Mattermost Copilot kan dessa typer av verksamheter nu nyttja AI-funktionalitet som LLM (Stora språkmodeller) via öppna API:er direkt i samarbetstjänster från Mattermost. Datadrivna insikter från chattar, samtal, och tredjepartstjänster kan integreras och användas för att förbättra arbetsflöden och ge anställda stöd i verksamheten.

Studier, från bland annat Cisco, visar att många företag drar sig för att börja använda sig av generativ AI-teknik eftersom det kan medföra risker för att känslig information delas med konkurrenter eller allmänheten. Hela 68 procent av företagen i studien uttrycker denna oro.

”Inom försvarsindustri och verksamheter som hanterar kritisk infrastruktur medför begränsningar av vilka kommunikationslösningar som kan användas produktivitetsförluster i storleksklassen tiotals miljarder per år”, säger Ian Tien, grundare av och vd för Mattermost. ”Vi är glada över att nu kunna erbjuda kraftfulla nya funktioner som bidrar till välbehövlig transformation och utveckling av AI i denna typ av kritiska miljöer utan att våra kunder tappar kontroll över sin data och sina system,” fortsätter Ian Tien.

För att kommersiella AI-tjänster som erbjuder generativ AI och stora språkmodeller (LLM) ska kunna leverera förbättrad produktivitet och affärsnytta krävs oftast att de får tillgång till proprietär data. Detta medför risker för både säkerhet och regelefterlevnad. Med Mattermost Copilot kan nu även verksamheter med höga krav på säkerhet, reglering och suveränitet dra nytta av AI-tjänster utan konflikt med regelverk och dataskyddsförordningar som GDPR (Schrems II).

Mattermost Copilot är kompatibel med alla stora språkmodeller som ChatGPT och Anthropic och erbjuder fördelarna med externa tjänster med samma säkerhet som AI på egna servrar.

Bland fördelarna med Mattermost Copilot finns:
• Fullständig data-suveränitet: Mattermost erbjuder verifierad datakontroll för att säkerställa att proprietär data inte lämnar verksamheten.
• Accelererade arbetsflöden med användbara insikter: Anställda får tillgång till kontextuell och användbar information som stöttar arbetet.
• Skräddarsydda arbetsflöden: Med Mattermosts ”bring-your-own-LLM”-modell går det att anpassa AI-tjänsten efter unika behov och använda data från flera LLM-botar samtidigt.
AI Copilot ingår som en del av den senaste plattformsuppdateringen från Mattermost som bland annat innehåller:
• Flexibelt val av AI-backend. Möjlighet att välja integration med externa LMM, som ChatGPT, eller att utnyttja LLM på egna servrar för maximalt dataskydd.
• Stöd för samtidig användning av flera LLM utan att lämna Mattermosts gränssnitt.
• AI-genererade sammanfattningar och summeringar av möten där beslutspunkter och åtgärder automatiskt identifieras med hjälp av artificiell intelligens.

Mer information om Mattermost och en demo av hur Copilot fungerar finns på
mattermost.com/copilot

Vid frågor, kontakta gärna: Michael Falk, Agera PR, tel. 0733974655, michael.falk@agerapr.se

LATEST NEWS

- News from the industry
6/18/2024
Förstå hur chip packaging fungerarSKF satsar på framtidens operatörerEuropas nya generation rymdraket Ariane 6Genomförandebeslut på platsVälkommen på exklusiv förhandsvisning
6/17/2024
Framtidens robotikABB, DHL och Scania i samarbeteRamström levererar förnybara miljöoljorSvårare att få företagslån Sanktioner kan vara en utmaning
6/14/2024
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
6/13/2024
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
6/12/2024
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI