LATEST NEWS

- News from the industry

Magnus Ericsson, Swerock

Omvald som ordförande för SBMI
Under torsdagen höll Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) årsstämma och Magnus Ericsson, på Swerock valdes enhälligt om till ordförande. Det här blir hans tredje år på positionen.

- Jag är glad att ha fått fortsätt förtroende i rollen som ordförande. SBMI jobbar med många stora och viktiga frågor för bergmaterialindustrin och det är tillfredsställande att kunna påverka branschen positivt, säger han.

SBMI är branschorganisationen för producenter och leverantörer av bergmaterial, samt företag i branschen med anknytning till bergmaterial. I organisationen finns cirka 180 medlemsföretag, som driver gemensamma branschfrågor. För Magnus Ericsson väntar nu ännu ett år på ordförandeposten.

- Vi har ett spännande år framför oss och det händer mycket inom branschen. Vi kommer under året bland annat att uppdatera ’Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft’ som publicerades 2019. Mycket har hänt sedan dess och vi i styrelsen ser ett behov av en bearbetning, säger Magnus och fortsätter:

- Samtidigt står vi inför en del utmaningar. Vi jobbar fortfarande i motvind när det gäller fungerande miljöprövningsprocesser, vilket är en av SBMIs högst prioriterade frågor. Det är en nödvändig förutsättning för att ha möjlighet att bedriva verksamhet inom branschen. Vi för ständiga dialoger med myndigheter och beslutsfattare om frågan och driver arbetet framåt.

Efter den årliga stämman fortsatte dagen med en branschdag där Mårten Sohlman, vd för SBMI, tillsammans med moderator Caroline Szyber ledde dagen. Årets huvudtema var materialförsörjning och hållbarhet. Talare från hela branschen närvarade och både MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SGU (Sveriges geologiska undersökning) hade representanter på scen för att prata om bergmaterialförsörjningens roll i samhället.

- Vi har en viktig roll i att utbilda och förklara den nödvändiga samhällsnyttan som bergmaterialförsörjning tillför. Sveriges medlemskap i Nato sätter oss också i ett nytt säkerhetspolitiskt läge och det påverkar bergmaterialindustrin genom det ökade fokuset på infrastrukturprojekt, säger Magnus.

Fullt upp under året som gått
SBMI jobbar ständigt med nya regelverk som kommer från EU och under det gångna året har föreningen bemött ett stort antal remissförslag. Det har också jobbats fram en uppförande kod som godkändes under stämman och presenterades därefter på branschdagen.

- Uppförandekoden har tagits fram för att tydliggöra och säkerställa att SBMI samlar och företräder företag som agerar etiskt och ansvarsfullt. Syftet är att stärka branschens anseende och öka förtroendet för branschen men det är också ett sätt att stärka branschens attraktivitet för framtidens medarbetare, avslutar Magnus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Julia Hägglund, kommunikatör på Swerock
070 769 56 11
julia.hagglund@swerock.se

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper