LATEST NEWS

- News from the industry

Lesjöfors först med SBTi-godkända klimatmål

Första fjädertillverkaren att få klimatmål validerade av SBTi
Lesjöfors är först ut av världens fjädertillverkare att få sina mål för minskning av klimatutsläpp officiellt validerade av Science Based Target initiative (SBTi).

Stor milstolpe nådd
Genom beskedet från SBTi (det officiella organet för att fastställa klimatmål) fastställs att Lesjöfors är den enda fjäderproducenten i världen som hittills gått igenom valideringen. Godkännandet bekräftar koncernens åtagande att uppnå målen i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 ̊C över förindustriella nivåer.

Lesjöfors ambitiösa klimatmål
Lesjöfors har åtagit sig att minska sina absoluta utsläpp av växthusgaser i scope 1 och 2 med 42 procent till 2030 från basåret 2022.

Dessutom har koncernen satt upp ett mål om att minska utsläppen i värdekedjan med fokus på koldioxidpåverkan av råmaterial som används i produkter och transporter. Detta innebär ett åtagande att minska scope 3 av växthusgasutsläpp med 52 procent per SEK adderat värde fram till 2030 från basåret 2022.

Ola Tengroth, koncernchef för Lesjöfors säger: ”Det är vårt ansvar att leda med tydlighet och handlingskraft. Vi har arbetat otroligt hårt för att uppnå hållbara förändringar över hela vår organisation och vår färdplan för utsläppsminskning mot 2030 fastställer vårt ansvar. SBTi-valideringen understryker trovärdigheten i vår handlingsplan, ger våra 2 800 anställda stor stolthet samt ger ett tydligt ramverk för vår pågående förändring.”

Samarbeten och partnerskap
Mer än 70 procent av CO2-utsläppen i Lesjöfors verksamhet genereras av råmaterial i tillverkningen. I planen för utsläppsminskning ingår att öka andelen återvunna metaller och sänka koldioxidavtrycket från det råmaterial som används samt ställa krav på utsläppsminskningar inom transport- och stålindustrin.

Investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i koncernens över 50 tillverknings- och försäljningsbolagen har redan minskat utsläppen på ett avgörande sätt.

”Vårt mål att minska CO2-utsläppen betydligt till 2030 är inte bara uppnåbart – det är nödvändigt. Genom att samla in CO2-data från vår värdekedja och fatta beslut baserade på fakta säkerställer vi att vår resa mot vårt mål är både strategisk och effektiv. Driven av strategiska partnerskap och gemensamma åtaganden står vi förenade med våra partners i att driva förändring mot en hållbar framtid,” säger Jonas Olofsson, CPO för Lesjöfors Group.

Innovation genomsyrad av hållbarhet
Lesjöfors arbetar också med att förbättra produktutvecklingsprocessen genom att samarbeta med kunder och leverantörer för att öka andelen återvunna metaller och utveckla metaller med lägre koldioxidavtryck över hela produktlinjen.

Anna Haesert, koncernens hållbarhetschef, kommenterar: ”Att utgå från vetenskapligt grundade hållbarhetsmål är avgörande för att företag ska kunna gå mot en hållbar ekonomisk och ekologisk framtid. Lesjöfors är engagerat i att driva målinriktad förändring och vi samarbetar med leverantörer och kunder för att säkra mer hållbara alternativ över vår breda produktportfölj. Genom att rikta verksamheten mot alternativ med lägre klimatpåverkan över hela vår värdekedja stärks inte bara vår egen konkurrenskraft utan stöder också våra kunders ansträngningar att bli mer hållbara. Vi är stolta över att ta ledningen i vår bransch.”

Ytterligare information om Lesjöfors färdplan för hållbarhet finns tillgänglig här.

Anna-Karin Sandell
Content Manager/Writer
Lesjöfors AB | Lagergrens gata 2, 652 14 Karlstad, Sweden
Mobile +46 (0) 70 747 46 18
anna-karin.sandell@lesjoforsab.com | lesjoforsab.com
Contact information

Lesjöfors AB

054-13 77 50
Not activated
Mailing address
Köpmanna­gatan 2
65226 Karlstad
Region
Karlstad
Värmlands county
Sweden
Organization id:
556001-3251
Founded: 1897
Employees: 1200
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Lesjöfors!


Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Lesjöfors har ett brett sortiment av fjädrar, både standardfjädrar och skräddarsydda lösningar helt utifrån kundens unika behov. Vår problemlösningsförmåga är ett av de starkaste argumenten för att anlita oss

The company's services/products

Products: Gas springs, Springs

Contacts

Erik Kolsrud Aas
+47 22 90 57 01
mob: +4799399499

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper