LATEST NEWS

- News from the industry

Lenovo tar stora kliv

Kliv mot att nå sina klimatmål 2030
Lenovo publicerar idag sin årliga ESG-rapport som visar på företagets fortsatta åtagande att vara en ansvarsfull drivkraft i samhället med visionen att tillhandahålla smartare teknik för alla. I årets rapport redovisar Lenovo sina framsteg mot 2030 års mål om minskade utsläpp, ökat deltagande i den cirkulära ekonomin, branschledande representation av kvinnor i tekniska roller, ökad volontärverksamhet bland anställda och proaktiv styrning av AI i arbetet för att bli den ledande leverantören av smartare AI.

– AI har inneburit oanade möjligheter under det senaste året, säger Yuanqing Yang, styrelseordförande och VD för Lenovo. Det är tydligt att AI kommer att vara en viktig prioritet och påverka vår verksamhet under många år framöver. Vi inser vår skyldighet att utveckla tekniken för att förbättra livet för människor runt om i världen och samtidigt minimera dess inverkan på planeten.

Efter att ha presenterat sin vision om smartare AI för alla på Lenovo Tech World i oktober 2023, har Lenovo lanserat flera AI-baserade lösningar. Dessa sträcker sig från realtidsspårning inom tillverkningsindustrin till kommunikationsstöd för personer med hörselnedsättning. Alla lösningar granskas noggrant för att säkerställa inklusivitet och tillgänglighet för alla. Lenovo arbetar snabbt och proaktivt i AI-området vilket bland annat understryker företagets långvariga engagemang i frågor som rör miljö och social hållbarhet. Lenovo tillhör den första gruppen företag som har fått sina nära-noll-mål validerade av Science Based Targets Initiatives (SBTi) Net-Zero standard och har gjort stora framsteg för att nå sina mål för 2030.

Förutom miljöpåverkan arbetar Lenovo för en ökad mångfald, integration och tillgång till teknik både internt och externt. Kvinnor står för nästan en tredjedel av de tekniska rollerna och därmed är Lenovo branschledande inom kvinnlig representation i de tekniska arbetslagen. Samtidigt fortsätter arbetet för att öka mångfalden i hela organisationen, inte minst på beslutsfattande nivå. Som verksam i 180 olika marknader har mångfald alltid varit en viktig del av Lenovos affärsframgångar.

– Mångfald i arbetsstyrkan bidrar inte bara till bättre lösningar på problem, säger Laura Quatela, Senior Vice President och Chief Legal and Corporate Responsibility Officer på Lenovo. Dessutom hjälper det oss också att bättre tillgodose behoven hos vår mångfaldiga, globala kundbas.

Lenovo lägger ett stort värde i att dela med sig av sin smartare teknik till samhället, och donerade 21 miljoner USD till välgörenhetsinsatser globalt. Lenovos medarbetare är kärnan i detta uppdrag, och deras volontärarbete ökade med 40% under den årliga Love on Month of Service 2023. Lenovos filantropiska arbete underbyggs av företagets vision om smartare teknik för alla och fokus på smartare AI för alla genom initiativ som webbinarieserien AI for Social Impact, partnerskap med Ashoka changemakers och lokala partnerskap för att möta behoven i samhällen runt om i världen.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
SäkerhetsnätNY Webbshop Rätt demoleringsverktyg för proffsig rivningVanliga problem med ABB-robotarEn svetsmetod för nybörjare och proffs
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning