LAS-UTREDNINGEN EN BESVIKELSE - industritorget.com
FRIDAY, JULY 03 2020
Följ oss i sociala medier

LATEST NEWS

- News from the industry

LAS-UTREDNINGEN EN BESVIKELSE

Regeringens utredning om förändrade regler i lagen om anställningsskydd överlämnas till arbetsmarknadsministern idag den 1 juni. Lars Askelöf, förhandlingschef på IKEM ingår i den arbetsgrupp inom Svenskt Näringsliv som ska lämna kommentarer på utredningen. Han är besviken och menar att utredningens förslag inte alls är bra.
― Utredningens förslag är inte tillräckligt långtgående. Med de här förslagen har jag svårt att se att industrins konkurrenskraft stärks, säger Lars Askelöf.

En av de 73 punkterna i januariavtalet är att se över Lagen om anställningsskydd (LAS). Nu har utredningsförslaget kommit. Det innehåller framförallt förslag om förändringar i turordningsreglerna, minskade och mer förutsägbara kostnader vid uppsägning samt skyldighet för arbetsgivare att kompetensutveckla personal.

― Vi hade hoppats mycket på utredningen. För industrins konkurrenskraft har det stor betydelse att företagen får ökad möjlighet att anpassa sin kompetens till verksamhetens behov. Det kan inte ske om det inte blir enklare att både anställa och säga upp personal, säger Lars Askelöf.


Turordningsreglerna

I utredningen föreslås att den grundläggande principen i turordningsreglerna om sist in – först ut behålls men det ska bli möjligt att undanta fem arbetstagare från turordningen i stället för två enligt dagens regler. Den nya undantagsregeln ska gälla alla arbetsgivare oavsett storlek.

― För små och medelstora företag kan det vara positivt att fler kan undantas från turordningsreglerna, men för lite större företag är det tyvärr ingen förbättring, säger Lars Askelöf och fortsätter:

― Även lite större arbetsgivare behöver ökade möjligheter att behålla nyckelpersoner vid en neddragning. Vid en verksamhet med flera hundra personer är ett undantag från turordningen med fem personer inte värt så mycket. De riskerar ändå att bli av med livsviktig kompetens när de tvingas göra sig av med sina bästa medarbetare.


Uppsägning på grund av personliga skäl

Vid uppsägning på grund av personliga skäl föreslår utredningen att kravet på saklig grund ska fortsätta gälla på precis samma sätt som idag.

― Den är en stor brist med utredningen är att begreppet ”saklig grund” inte alls berörts. Det behöver förändras, säger Lars Askelöf.

Vid företag med max 15 anställda kommer det dock inte gå att ogiltigförklara uppsägningar och avsked. Istället inträder ett skadestånd på åtta månadslöner om det inte fanns saklig grund. Om arbetsgivaren har fler än 15 anställda kan ogiltigförklaring ske. Vid tvist upphör till skillnad från idag ändå anställningen vid uppsägningstidens utgång. Domstolen kan då på yrkande besluta att anställningen ska bestå tills tvisten är avgjord. Men då krävs att den uppsagde visar starka skäl för att det saknades saklig grund.

― Att anställningar som blivit uppsagda inte med automatik består under en pågående tvist är dock mycket bra, menar Lars Askelöf.


Skyldighet att kompetensutveckla

― De föreslagna reglerna om skyldighet att kompetensutveckla kommer innebär ökade kostnader och ökad administration för arbetsgivarna. Jag tror tyvärr att det finns risk att det minskar företagens vilja att anställa säger Lars Askelöf.

Alla arbetsgivare ska enligt utredningsförslaget vara skyldiga att ge arbetstagare kompetensutveckling om de haft anställning i minst sex månader sammanlagt. Det ska gälla även tidsbegränsat anställda. Fullgörs inte skyldigheten att kompetensutveckla så blir det skadestånd motsvarande två månadslöner. Vid fem års sammanlagd anställningstid blir skadeståndet i stället tre månadslöner.

Arbetsgivare ska informera de fackliga organisationerna om riktlinjerna för kompetensutvecklingen och arbetstagarna har rätt till skriftlig information från arbetsgivaren om den kompetensutveckling som de fått. Vid utebliven eller ofullständig information så blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig.

― Allt det här är ju ett ingrepp i arbetsgivares rätt att leda och fördela arbetet och själv bedöma behovet av insatser. I stället för att stärka industriföretagens konkurrenskraft riskerar utredningens förslag om de blir verklighet att minska den, säger Lars Askelöf.

Här hittar du det fullständiga utredningsförslaget som finns att läsa på regeringens hemsida:
www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/05/SOU-2020_30_WEBB.pdf

LATEST NEWS

- News from the industry
6/18/2020
Vindkraftsparken i Sunne tas i drift lagom till midsommarHär utvecklas nästa generations 5G-nät Henrik Johannesson ny styrelseordförande för Eurobattery MineralsNominera en gruvinnovation till Swedish Mining Innovation Award 2020
6/17/2020
Stor amerikansk efterfrågan på tråddetaljer i medicinsk utrustningMOTOMAN MH900Elfordon skapar nya risker för landets verkstäderSafe Control Materialteknik utökar sin ackreditering med två nya metoderAdvanced Engineering flyttar till våren 2021Ny VD på ELKO - Peter Wotz tar över från 1 juli Reviderad standard för bränslecellerFörnyat avtal resulterar i minskade utsläpp om 6 500 ton koldioxid årligenLEJS – Animation av elektrisk linjärenhet med korta cykeltiderMartin & Servera inför strategisk ruttplanering för optimerade transporter – tar hjälp av DescartesSäkra lasten lätt, snabbt och säkert med ErgolashWibax rengör för maximal produktionskapacitet på SunpineÅTERHÄMTNINGEN DRÖJER FÖR KEMI- OCH PLAST- OCH GUMMIINDUSTRINWibax fortsätter jobba för ett fossilfritt Sverige
6/16/2020
EDMOLIFT TILLKÄNNAGER NYTT DIGITALT KONCEPTPumpen som först skär sönder och sedan pumpar iväg, Netzsch såklart.Stålproduktionen minskade i majKonditionsanalys – Vad gäller egentligen?Framtidstron i handeln på väg tillbaka efter coronarasetSommarens största järnvägsarbeten – för punktligare tågresorPressinbjudan till Elmiadalen
6/15/2020
Energihantering allt viktigare i företagens hållbarhetsarbete, rapport från Schneider Electric​Miljonstöd för att nå helt fossilfria byggskivor och byggelement i träMRF justerar prognosen för tunga lastbilar (>16 ton)141 startup-bolag får dela på 42 miljonerAlgeco förvärvar WexusDEHNclip – ny klämma för armeringsjärn som halverar monteringstiden vid installation!Internationellt logistikföretag skapar hållbara transporter i Malmö hamnSolör Bioenergi förvärvar Vasa Värme
6/12/2020
Standardmässigt traverser upp till 42 m. spännvidd.CiRo XL maximerar livslängden på robotkablage Protolabs lanserar ny tjänst - levererar CNC-frästa delar från stora block på bara en dagSpridarplattor – höjer prestanda och sänker kostnader!Lansering av unik kunskapsdatabas för produktion och tillverkningKoldioxidavtryck från olika typer av avloppsreningsverkAluminium i slutet kretslopp har sparat 350.000 ton CO2-utläpp Tillverkningsindustrin drabbas hårt i andra vågen av pandemin
6/11/2020
Effektiv montering av små komponenter i medicinsk utrustning och elektronikprodukterStora Enso Paper AB, Nymölla Mill, har förlängt sitt avtal med JernbroFöråldrade teknologier hindrar IT-moderniseringNy uppfinning gör grävmaskinsförare 30 % snabbareHur mobil teknik kan lätta på bördan av covid-19 för transport- och logistikföretagNu byggs Beijers nya IT-organisation – ”Vi ska stärka våra kunder”
6/10/2020
VBN Components ökar takten med Swedish ScaleupsJMHZ2 – Animation av kompakt parallellgripdonPaulig-koncernen går över till CHEP:s koldioxidneutrala lastpallarOzon i ventilationskanaler och dess hälsoeffekterYstaMaskiner AB presenterar den helt nya släntklippare serien Scorpion 530/630 S samt 530/630 Plus modeller från GreenTec A/S.Poly presenterar ny flaggskeppsprodukt inom Blackwire-familjen – Blackwire 8225Vilka är de tretton största säkerhetshoten i din inkorg?
6/9/2020
DENIOS säkra lösning för tillverkning av handspritKonjunkturbarometer för andra kvartalet 2020 En driftsättning på ett företagshus i StockholmSvensk teknik tvättar speglar för väldens största spegelteleskop i ChileElmia lanserar ny mässa - Elmia MatbrukAI högsta prioritet för svenska företag​Kia är största märke för privatköpare – går starkare än marknadenChecklista för förvaring av brandfarlig handspritFörebygg läckage för en säkrare arbetsplats
Advertisements