LATEST NEWS

- News from the industry

Lantbrukarna pressade av låg lönsamhet

Utmanar hela branschen
En osäker omvärldskonjunktur, extremväder och den gröna omställningen skapar rejäla utmaningar för landets lantbrukare som är pressade av svag lönsamhet. Investeringsviljan är på historiskt låga nivåer. Men det finns ljusglimtar och lantbrukarna tror på ljusare tider, i takt med lägre räntenivåer. Det visar vårens Lantbruksbarometer som ges ut av Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Den upplevda lönsamheten i lantbruket har försämrats sedan våren 2023. Samtidigt har den förbättrats jämfört med i höstas då indexet noterade den lägsta nivån sedan krisåret 2016. Framåt förväntar sig lantbrukarna generellt en något förbättrad lönsamhet. 41 procent av lantbrukarna tror på en ganska eller mycket god lönsamhet om ett år. Det är en högre andel än ifjol då motsvarande andel var 38 procent.

– Lönsamhetsmässigt var det ett utmanade år vilket är oroande. Samtidigt är svenska lantbrukare generellt mycket duktiga företagare som fokuserar på det som de kan påverka. För att långsiktigt klara av att vara lönsam är mitt råd att ha en långsiktig plan i kombination med att göra en riskinventering, säger Filip Olsson, Segmentschef Skog & Lantbruk på Ludvig & Co.

Låg investeringsvilja trots stora framtida investeringsbehov

En låg upplevd lönsamhet hämmar investeringarna i lantbruket. Sex av tio lantbrukare planerar inga investeringar alls det kommande året. Mindre investeringar görs fortfarande medan större och mer långsiktiga investeringar uteblir, till exempel i djurstallar som är på historiskt låga nivåer även för nästa år.

Ett förändrat klimat i kombination med att lantbruket står inför en grön omställning innebär ytterligare krav på investeringar. Trots låga investeringsnivåer har lantbruksföretagen redan börjat ställa om. Bland lantbruksföretag med en omsättning över 10 miljoner kronor har nära hälften gjort investeringar för att anpassa sig till ett förändrat klimat.

Investeringar i energiproduktion som alternativ intäktskälla i verksamheten ser ut att ha toppat. Elva procent svarar att de gjort investeringar i energiproduktion samtidigt som vi nu ser en tydlig minskning av de som avser att investera i energiproduktion under det kommande året.

– Låga investeringar och en pressad lönsamhet försvårar omställningen till ett hållbart lantbruk men även målet om att öka den svenska livsmedelsproduktionen och säkra landets livsmedelsförsörjning. Lägre räntor från dagens höga nivåer kan på sikt leda till fler investeringar, även om de inte förväntas komma ned till tidigare låga nivåer, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank.

Lantbrukare behöver planera för det oväntade

Åtta av tio lantbrukare planerar åtgärder för att förbättra lönsamheten, främst genom att effektivisera eller öka produktionen i verksamheten. Andra åtgärder är att öka samarbetet med andra lantbruksföretag eller öka arbetet utanför företaget.

– Klimatförändringar och extrema väderförhållande, ett högre ränteläge och en turbulent omvärld är faktorer som påverkar lantbruket på ett mycket tydligt sätt. För många lantbrukare innebär denna verklighet att man måste ha koll på de risker som finns, samtidigt som man planerar för att kunna möta och hantera oförutsedda händelser, säger Björn Elfstrand, VD på Sparbankernas Riksförbund.

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper