LATEST NEWS

- News from the industry

Långsam implementering av AI i cybersäkerhet

AI integreras långsamt i cybersäkerhetssystem
IT-säkerhetsföretaget Check Point Software har tillsammans med Cybersecurity Insiders undersökt hur väl integrerat artificiell intelligens och maskininlärning (AI och ML) är i företags cyberssäkerhetsfunktioner idag. AI och ML är erkända som viktiga delar av framtidens cyber- och molnsäkerhet, men hur implementerad är tekniken idag? I undersökningen har hundratals yrkesverksamma från olika branscher tillfrågats hur de använder AI idag, hur prioriterat det är för deras företag och hur deras framtidsplaner ser ut.

Svaren från undersökningen om AI i organisationernas cybersäkerhetsplaner visar att branschen rör sig försiktigt framåt och att den kanske inte har satsat så mycket på AI som vissa har fått det att framstå. 61 procent av de tillfrågade säger att deras organisation är i ett ”planerings-” eller ”utvecklingsstadie” för implementeringen av AI i sina cybersäkerhetslösningar, på samma fråga svarar 24 procent att deras organisations implementering av AI kan ses som ”mogen” eller ”avancerad”.

Fördelarna med de AI-baserade cybersäkerhetslösningarna verkar övertyga många företag och har fått dem att börja utforska potentialen, men det är fortfarande få företag som helt har hunnit anamma tekniken.

En anledning till att införandet av AI inte har gått snabbare är det snabbt föränderliga regelverket. Tekniken är fortfarande relativt ung och därför utvecklas fortfarande lagar och regler kring AI och cybersäkerhet. Företag har inte råd att ta risker när det gäller efterlevnad och att hålla jämna steg med dessa snabba förändringar kan vara komplicerat och resurskrävande.

Stort fokus på AI framåt
Trots det hittills försiktiga införandet av AI inom cybersäkerhet anser nästan alla att det är en viktig prioritering framöver. 91 procent rankar AI som en topp-prioritering för sin organisation, och endast 9 procent av de tillfrågade menar att det är en låg prioritering eller inte en prioritering alls.

Framför allt handlar det om att automatisera repetitiva uppgifter och att förbättra upptäckten av avvikelser och skadlig kod där 48 procent menar att detta är där den största potentialen finns. Dessutom ser 41 procent en potential för förstärkt inlärning av dynamisk säkerhetshantering med hjälp av AI, vilket är särskilt intressant då endast 18 procent använder AI för denna funktion idag.

– Vi har under de senaste åren sett en närmast explosionsartad debatt om AI, och cybersäkerhetsvärlden är inget undantag, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert på Check Point Software. Det är intressant att se att tekniken anammas, men att det inte har gått så snabbt som media eller experter har fått det att låta är inte särskilt förvånande. Samtidigt ska man komma ihåg att kriminella aktörer inte bryr sig om några regelverk för AI utan de använder tekniken till fullo för att förbättra sina hot. Därför är det viktigt att komma igång med implementeringen av AI i sina cybersäkerhetssystem omgående för att inte hamna på efterkälken och vara exponerad för omfattande cyberhot.

Läs mer om undersökningen på Check Points blogg: https://blog.checkpoint.com/securing-the-cloud/check-points-2024-cloud-security-report-navigating-the-intersection-of-cyber-security/

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning