LATEST NEWS

- News from the industry

Kommunen optimerar avloppsvattendriften

Med hjälp av ultraljudsflödesmätare
Reningsprocesser för avloppsvatten är elementära för kommuner av alla storlekar. Dessa processer är komplexa och involverar många punkter där vattenflödet behöver mätas. Det krävs hög tillförlitlighet samt långsiktig stabilitet för att uppnå en låg driftskostnad.
Pumpstationer finns i varje kommunalt vatten- och avloppsreningsnät. Flödesmätning vid sådana stationer är en kritisk komponent för en effektiv övervakning och styrning. Driftsoperatörer behöver detaljerad information från flödesmätare för övervakning av flödet för att bestämma hur avloppsvattnet skall fördelas till olika reningsverk vid olika belastningsperioder. Exempelvis när stor nederbörd orsakar att mängden dagvatten blandas med avloppsvattnet.

Typiska utmaningar för driften


Eftersom avloppsnät och reningsverk behöver drivas kostnadseffektivt för att säkerställa investeringsbehov framåt är det absolut nödvändigt att driften övervakas och kontrolleras. När kraftiga regn uppstår kan avloppsvattennivåerna i uppsamlingsbassänger och brunnar snabbt nå kritiska nivåer. Därför behövs korrekt information från flödesmätningen för att vidta lämpliga åtgärder i tid.

När dagvatten kommer in i avloppssystem blir reningsprocesserna mindre effektiva pga den ökade belastningen. Pumpar körs under en längre tid efter ett regn och har ett stort antal start och stopp, vilket i sin tur indikerar att dagvatten har kommit in i avloppssystemet och är på väg att behandlas. Den ökade belastningen kostar pengar, pengar som det är ont om i driftsbudgeten.

Tillförlitlig, oavbruten drift är en viktig del i avloppsprocessen. Kommuner med stora bostads- och kommersiella områden har inte råd med längre stillestånd för underhåll, reparationer eller installation av ny utrustning.

Betydelsen av flödesmätning


Flödesmätning av vattnet är en betydande det i driften av pumpstationerna. Exakta flödesdata hjälper operatörer att förstå om systemen körs effektivt där flödesövervakningen i pumpstationer ger viktiga referenspunkter för faktureringsprocesser, utvärdering av pumpeffektivitet, analys och planering av underhållsprogram.

Traditionellt har ultraljudsmätare med dopplerteknik används i pumpstationer, men dessa flödesmätare ger inte tillräcklig mätnoggrannhet. Dessutom sitter mätarna länge utan underhåll vilket medför att kostnaderna som krävs för att reparera de befintliga mätarna blir höga.

Flödesövervakning är det första steget i att identifiera inflöde för att avgöra var problem uppstår och för att isolera bassänger som inte kan ta emot mer. Därför är instrumentuppgradering nödvändig. Här följer några av de viktigaste anledningarna till detta:

Eliminera översvämningar under både större och mindre nederbördsperioder

Få bra analyser av utsläppsflöde från respektive pumpstation

Minska kostnaderna för rening av avloppsvatten

Tillhandahålla analyser för att utvärdera kapacitet för framtida stora utvecklingsprojekt

Efter utvärdering av de vanligaste typerna av flödesmätningar baserade på kända begränsningar, såsom oförmågan att stänga stationsverksamheten på grund av hög belastning med svårigheten att installera in-line flödesmätare i befintliga rör, är det mest kostnadseffektiva alternativet flödesmätare med utanpåliggande ultraljudssensorer.

Även om traditionella inlinemätare, såsom elektromagnetiska flödesmätare, ger hög mätnoggrannhet så kräver de betydligt mer omfattande planering och arbete för att installeras i befintliga rörsystem. Dessutom behövs hög IP klassning för at klara av översvämmningar etc. Denna kostnad, tillsammans med tillhörande grävarbeten, avstängning av vatten och kapning av rör driver upp projektens omfattning och totalpris.

Välja rätt mätare


Efter noggrant övervägande av olika tillverkares flödesmätninare har vi under årens lopp fastställt att ultraljudsflödesmätare med löptidsteknik är det bästa alternativet för pumpstationer. Löptidsflödesmätare möjliggör förbättrad diagnostik för att noggrant mäta flödet, hjälper till att identifiera potentiella pumpfel och initiera förebyggande underhållsprogram på utrustningen vid stationerna, vilket förlänger livslängden av alla olika komponenter i en pumpstation.

Flödesmätare med löptisteknik mäter flödeshastigheten genom att sprida ultraljudsvågor in i vätskefyllda rör och mäta tiden signalen transporteras genom vattnet. Med denna teknik är mätaren utan kontakt med vattnet som ger fördelar som minskade installationskostnader, oavbruten flödesprocess, installationsflexibilitet över ett brett spektrum av rörstorlekar, inget tryckfall och inga rörliga delar att underhålla. Detta tillvägagångssätt möjliggör rutinunderhåll under hela mätarens livslängd utan att behöva stänga av processen för att demontera instrumentet.

Kompauto Nordic AB, med sitt systerbolag Kompauto Norway AS, är distributör för Badger Meter, en innovatör inom flödesmätning och kommunikationslösningar som betjänar vattenverk och reningsverk hos kommuner i hela världen. Badger Meters produktsortiment av Dynasonics® ultraljudsflödesmätare används sedan många år till vatten och avloppsapplikationer globalt.

Kompauto tillsammans med Badger Meter tillhandahåller produkter och kundsupport med hög kvalité och erfarenhet. Vårt mål är att installera fungerande, pålitliga flödesmätare vid var och en pumpstation hos kommuner i framför allt i Skandinavien.

Dynasonics TFX-5000 ultraljudsflödesmätare är den senaste lösningen för att mäta volymetriska flöden som innehåller rena vätskor såväl som vätskor med små mängder partiklar. Exempel på detta är dagvatten och obehandlat avloppsvatten. Mätaren finns tillgänglig i en mängd olika konfigurationer för att möta särskilda applikationskrav. Med integrering i PLC kan användare varnas om flödesförhållanden som ligger utanför det normala och få tillgång till en historik med de senaste larm, fel- och händelsekoder. Dessutom stöder flödesmätaren en signalutgång för användning med mobila transmitters för anslutning till den molnbaserade tjänsten AquaCUE® och BEACON® för Avancerad Mätanalys (AMA). Denna programvara samlar in mätningar med 15 minuters intervall som automatiskt laddas upp till molnet för att hjälpa till att spåra och analysera flödesinformation för vatten och avloppsvatten. En molntjänst från Badger Meter som Kompauto tillhandahåller utan kostnad vid leverans av flödesmätare.

Lokalt i Flödesmätaren TFX-5000 kan man även läsa av data på en stor, lättläst grafisk display. Den skickar data vidare via analog 4-20mA signal, digital Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet MS/TP och BACnet/IP. Konfiguration och felsökning görs via en knappsats eller via en USB-kabel med programvaran SoloCUE® Flow Device Manager. Mätaren har även ett säkerhetssystem med lösenord i fyra nivåer för applikationer som kräver blockering av obehöriga personer.

För utomhusinstallationer under vattenytan, såsom i mätgropar eller brunnar, rekommenderas att Dynasonics DTTN-seriens dränkbara, IP68-klassade sensorer används, vilket minskar behovet avsevärt för framtida underhåll.

I de flesta kommuner sker övervakning av pumpstationer via SCADA-system. SCADA-systemets data övervakas kontinuerligt för att säkerställa högsta möjliga effektivitet.

Dynasonics flödesmätare ger en 4-20 mA analog signal som kopplas till en PLC i pumpstationen. Flöden och data från andra instrument skickas till SCADA-systemet där all data trendas och görs tillgänglig i operatörscentralen där operatörerna håller ett öga på flödeshastigheter, pumpkörningstider och andra driftsparametrar för pumpstationen.

Flödesmätning med ultraljud ger data av flöde för torrt och vått väder direkt från pumpstationerna så man direkt ser relevant information relaterade till pumpeffektivitet och läckande i ledningar mellan stationerna. Det gör man snabbt kan upptäcka driftsstörningar som kan över tid leda till dyra och förödande konsekvenser. Flödesdatan gör det möjligt att beräkna befintlig kapacitet för pumpstationer för att sedan utvärdera kapaciteten för eventuellt nybyggnation av kommersiella fastigheter eller bostadsbyggande inom ett specifikt område.

Fördelar för avloppsnät


Ej invasiva flödesmätare som Dynasonics TFX-5000 är idealiska när man inte kan stänga av sitt avloppsflöde för att installera en traditionell inlinemätare. Eftersom ultraljudsmätaren mäter utanpå rörväggen uppstår inget slitage på instrumentet vilket gör den praktiskt taget underhållsfri. Hela flödesmätarpaketet bestående av ultraljudsgivare och transmitter, kan enkelt installeras av en enda person. Det finns inget behov av att kapa rör för att installera flödessensorer och eventuella by-pass ledningar via nya ventiler etc.

Tack vare användningen av clamp-on (utanpåliggande sensorer) möjliggör TFX-5000 en mycket enkel och kostnadseffektiv placering av flödesmätpunkter antigen inne i en befintlig pumpstation, i närheten av pumpar eller som fristående mätpunkt för både avloppsvatten och dricksvatten.

LEAKCELL® Plug & Play FlödesmätarstationKompauto har lyssnat på marknadens behov och utvecklat produkten LEAKCELL® som är ett komplett Plug & Play-paket som förutom flödesmätaren även innehåller batteribank, solcellspaneler för laddning och mobiltransmitter för datatransfer. LEAKCELL® utrustas med en mobiltransmitter som skickar flödesdata direkt från mätaren till webportalen BEACON®/AquaCUE® som användaren enkelt loggar in på via sin webbläsare i datorn eller via en mobilapp som finns tillgänglig i Appstore och Google Play. I tillägg kan LEAKCELL® levereras med en GSM Router som kommunicerar direkt med användarens driftövervakningssystem via Modbus TCP/IP över en säker VPN anslutning. Det är kompatibelt med i stort sett alla driftövervakningssystem på marknaden oavsett om det är exempelvis Guard, Cactus, OneCo, ABB eller annat.

Det kompletta flödesmätarpaketet anpassas till kundernas behov vad gäller strömförsörjning, kommunikationssätt, antal mätpunkter etc. Dessutom kan LEAKCELL® även kompletteras med andra typer av mätsensorer. Exempel på det är nivåmätning, tryckmätning och analys av vattnet.
Contact information
Mailing address
Box 265
77126 Ludvika
Visiting address
Fläder­stigen 1
77126 Ludvika
Region
Ludvika
Dalarnas county
Sweden
Organization id:
556250-7698
Founded: 1984
Employees: 7
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Kompauto Nordic!

Kompauto Nordic är leverantör av instrument, ventiler till olika industriella applikationer.

Vår kompetens ligger med fokus inom flöde, tryck, nivå, temperatur för de flesta industriella applikationer.

Mätning och/eller reglering inom gas, luft, vatten och andra vätskor ligger inom vårt mångåriga kompetensområde. Vi hjälper våra kunder med att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för ändamålet.

Agents

ALICAT SCIENTIFIC, Sweden (General agent)
Badger Meter, Sweden
Control Air, Sweden (General agent)
CORDIVARI, Sweden
DELTA-CONTROLS, Sweden
EUROMAG INTERNATIONAL, Sweden (General agent)
FOX THERMAL INSTRUMENTS, Sweden (General agent)
GRACE, Sweden (General agent)
HEINRICHS, Sweden (General agent)
HO-MATIC, Sweden (General agent)
JORC, Sweden
KOBOLD, Sweden (General agent)
NUOVA GENERAL INSTRUMENTS, Sweden
PARKER TRANSAIR, Sweden
PRO.COM, Sweden (General agent)
VALVOLE HOFMANN, Sweden (General agent)

Contacts

Stefan Johansson
010-130 10 05
Johan Abrahamsson
010-130 10 06
Denice Lindgren
010-130 10 03
Anders Tjernström
010-130 10 04
Magnus Corén
Indoor sales & Technical support
010 130 10 06
010 130 10 06
Kundtjänst
010-130 10 00

Videos

Smart och kostnadseffektiv tryckluft för lackerings-, däck- och bilverkstad.

LATEST NEWS

- News from the industry
3/24/2023
Ny studie från DescartesSå räknar du hem en smartare lösningNy fästmassa ska sänka CO2-avtrycket 3D-tillverkning skapar nya möjligheter på Seco ToolsFeintool och SITEC stärker samarbetet i Europa
3/23/2023
Tekniska utrustning i byggnaderVolvo CE introducerar Connected Load Out Weigh in Motion-teknik Skyddsfärg avsedd att förhindra korrosionCastrols samarbete med Submer
3/22/2023
Upp till 62% trycklufts­besparing Ökad detaljhandel vid laddplatser Fortsatta fossilfria framstegSäkert halkskyddGlobala fordonstillverkare
3/21/2023
Henkel erbjuder heltäckande monteringslösningarRobotCenter Laxå exporterar till FrankrikeABB lanserar filmserien Unstoppable Nu börjar vägen mot prispallen i EuroSkillsNy agentur
3/20/2023
Väderstad bygger ut fabrikenVälkommen till LogiMAT 2023Flexibla ventilationsexperterSwecon och Lantmännen i gemensam satsning Duntäcke för dig som arbetar inom industrin