LATEST NEWS

- News from the industry

Jungheinrich får validering

Av initiativet Science Based Targets
• Nettonollutsläpp längs hela värdekedjan senast 2050
• Vetenskapsbaserad strategi mot klimatförändringar som orsakas av människan
• Anläggningar i 28 länder får all sin el från förnybara energikällor

"Science Based Targets initiative" (SBTi) har granskat och bekräftat Jungheinrich klimatmål att minska sina växthusgasutsläpp till nettonoll. Enligt SBTi bidrar intralogistikleverantörens ambitiösa mål till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius och är därför i linje med målen i Parisavtalet. Jungheinrich är ett av de få deltagande företagen i världen vars nettonollmål har bekräftats av SBTi. Hittills har initiativet endast bekräftat nettonollmålen för mindre än tio procent av alla företag som deltar.

Jungheinrich har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser (Scopes 1 till 3) till nettonoll i hela värdekedjan till 2050. De steg som krävs för att uppnå detta har nu bekräftats av SBTi, som har definierat världens första oberoende verifieringsstandard för företags klimatskyddsinsatser.

Jungheinrich bidrar aktivt till att uppnå klimatmålet

Dr Lars Brzoska, koncern-VD för Jungheinrich AG: "Endast med en vetenskapligt baserad grund kan vi begränsa växthuseffekten som orsakas av människan och den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader Celsius. Det är det enda sättet för oss människor att se till att klimatförändringens drastiska konsekvenser och risker minskas avsevärt."

År 2021 gick Jungheinrich med i SBTi och åtog sig officiellt att aktivt bidra till att uppnå klimatmålet på 1,5 grader. Koncernen driver den globala omställningen av sin energiförsörjning till förnybara energikällor. Jungheinrich anläggningar i 28 länder får nu sin el uteslutande från förnybara källor. För att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser har företaget vidtagit ytterligare åtgärder, såsom en gradvis utfasning av fossila bränslen och en elektrifiering av hela sin truckflotta.

Minskning av utsläppen längs hela värdekedjan

Jungheinrich arbetar också kontinuerligt med hållbarheten hos sina produkter för att uppnå en omfattande minskning av utsläppen längs hela värdekedjan. Till exempel förbrukar Jungheinrich truckar med litiumjonbatterier redan cirka 20 procent mindre energi vid daglig användning (jämfört med blysyrabatteri). Om truckarna dessutom drivs med grön el ger de knappt några utsläpp alls när de används.

Dr Lars Brzoska: "Vi har satt upp ambitiösa mål för oss själva. Att tackla klimatkrisen är en enorm uppgift. Endast tillsammans kan vi skapa en mer hållbar värld för kommande generationer. Jungheinrich bidrar med sin del."

Av denna anledning är affärspartners också nära involverade på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Jungheinrich har för närvarande undersökt mer än 700 leverantörer i miljöskyddsfrågor. De står redan för 75 procent av Jungheinrich inköpsvolym

Om Science Based Targets initiative (SBTi)

Science Based Targets initiative (SBTi) är en organisation för klimatåtgärder som gör det möjligt för företag och finansiella institutioner över hela världen att bidra till att bekämpa klimatkrisen.

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper