Jaxal AB tillverkar formpressade släpvagnskåpor med hjälp av tryckluft och vakuum från Atlas Copco - industritorget.com
THURSDAY, OCTOBER 29 2020
Följ oss i sociala medier

LATEST NEWS

- News from the industry

Jaxal AB tillverkar formpressade släpvagnskåpor med hjälp av tryckluft och vakuum från Atlas Copco

Med en ny kompressor och ett centralvakuumsystem från Atlas Copco sparar Jaxal mer än 210.000 kWh per år.
En vänstersväng på väg 99 strax norr om Övertorneå i Norrbottens kommun tar besökaren till Jaxal AB, den största enskilda tillverkaren av släpvagnskåpor i Europa. Tryckluft och vakuum från Atlas Copco är av avgörande betydelse för driften i fabriken, något som företagets samarbetspartner ITSAB är väl medvetna om. Strular någon av maskinerna kan tekniker från kontoret i Luleå vara på plats för felsökning och åtgärd inom en och en halv timme.

Ökad efterfrågan trots en orolig vår
Under 2020 har efterfrågan på släpvagnskåpor stigit och trots de effekter som COVID-19 haft på ekonomin i stort så utvecklas verksamheten för Jaxal AB på ett positivt sätt. I företagets fabrik i Övertorneå har produktionstakten ökat och treskift är numera ett måste för att möta kundernas behov. Den huvudsakliga produkten är sedan många år tillbaka de formpressade plastkåpor som monteras på släpvagnar. Företaget tillverkar även olika typer av legoprodukter, däribland plastinsatser till badtunnor samt behållare och lock till trekammarbrunnar.

I princip kan vi tillverka alla typer av större formpressade plastdetaljer i fabriken. Förutom badkar och kåpor har vi även gjort skoterpulkor, dörrar och fack till skohyllor på beställning. Tidigare ingick även takboxar i vårt ordinarie sortiment, men konkurrensen är tuff och just nu utvecklar vi inte längre den produktlinjen.

Ida Hjort-Rova , Verkställande direktör, Jaxal AB
Nycklarna till framgång stavas kunskap, storlek och flexibilitet
Jaxals framgångar och särställning inom formpressade plastprodukter kan i mångt och mycket kopplas till kunskap, storlek och flexibilitet. Formpressning av härdplast är en konst som kräver kunskaper om specifika plasters egenskaper och hur de påverkas av uppvärmning, formning och nedkylning. Maskininställningarna måste vara precisa för att råmaterialet (i regel plastplattor tillverkade i HDPE, polyeten med hög densitet) ska kunna formas till en hållbar produkt som inte vrider sig eller deformeras under eller efter produktionsprocessen.

För att forma råmaterialet används så kallade vakuumformningsmaskiner. I dessa maskiner värms plastplattorna upp, formas med hjälp av en metallform och kyls sedan av. Resultatet är en färdig produkt som efter bearbetning och eventuell montering kan packas och skickas till kund. De två vakuumformningsmaskiner som används på Jaxal är ovanligt stora och finns endast i ett fåtal fabriker runtom i Europa. Den största maskinen har en exceptionell formningsyta och kan hantera insatser till stora badkar och kåpor som i färdigt format mäter 4,5 x 2 x 1,25 meter. Den storleken på kåpa är i princip unik för Jaxal på de marknader där företaget verkar.

Formpressade produkter tillverkas oftast i längre serier eftersom omställningstiden bland annat inkluderar byte av form. Vilken form som används beror givetvis på slutprodukten och formningen kan antingen göras genom att plasten pressas över en konvex form eller ned i en konkav form. Jaxal kan idag erbjuda fler än 300 olika formpressade produkter. Formar i stål köps in från gjuterier, men företaget tillverkar, bearbetar och reparerar även formar lokalt.

Jaxals metallformar bearbetas på olika sätt beroende på kundens krav och behov.

Olika delar av de formar vi använder oss av kan kombineras och justeras på olika sätt för att kundens idé ska bli verklighet. Det gör att vi kan anpassa oss och växa mycket snabbt inom olika segment. Ta badtunnor som exempel, för tre år sedan tillverkade vi inte en enda och idag levererar vi flera tusen tunnor formpressade insatser i olika modeller.

Ida Hjort-Rova , Verkställande direktör, Jaxal AB
I produktionen är tryckluft och vakuum av avgörande betydelse
I en vakuumpressningsmaskin används vakuum för att pressa den uppvärmda plasten över en form eller ned i en form. Ett kontinuerligt vakuum är därför avgörande för en slutprodukt av hög kvalitet. Lika viktigt för slutproduktens kvalitet är en jämn och stabil tillförsel av tryckluft. Detta eftersom tryckluft används för att blåsa upp den uppvärma plasten innan den pressas över eller i formen. Hur mycket plasten blåses upp beror på vilken typ av form som används. Släpvagnskåpor pressas till exempel över en konvex form och plasten måste därför blåsas upp till en större eller mindre ballong som därefter sugs ned över formen. Den mängd tryckluft som krävs för formpressning i en konkav form är mindre eftersom plasten då inte behöver pressas över en form utan bara ned i en form. Tryckluft används även för att kyla av den formpressade produkten innan vidare bearbetning och även för förflyttningar mellan olika delar av fabriken.

För att de formpressade produkterna ska få sin slutgiltiga form måste spillplasten skäras bort och kanterna måste hyvlas och gradas. Är det fråga om kåpor för släpvagnar så borras även hål för gångjärn och beslag innan handtag och infästningar monteras. I princip alla bearbetningsverktyg är pneumatiska och tryckluften nyttjas alltså inte bara under formpressningen utan även som arbetsluft i efterbearbetningen. El används i princip endast för att styra bordet i vakuumpressningsmaskinerna.

En ny och energieffektiv kompressor från Atlas Copco sparar totalt 53.500 kWh per år

Idag tillhandahålls den tryckluft som nyttjas i produktionen av en 13 år gammal oljesmord skruvkompressor GA37. För att bättre tillgodose produktionens behov av tryckluft har Jaxal valt att investera i en ny varvtalsstyrd GA 55VSD+FF med tillhörande värmeåtervinning. Tanken är att en återvunna energin ska användas att för uppvärmning av företagets lokaler under den kallare delen av året. Totalt räknar ITSAB och Jaxal med att den nya mer energieffektiva lösningen ska föra med sig en total besparing om ca 53 500 kWh/år, inklusive varmvatten, när den är på plats.

Med en centralvakuumlösning kan Jaxal AB spara 160.000 kWh/år samtidigt som arbetsmiljön på fabriksgolvet förbättras

Vakuumpressningsmaskinerna drivs idag av en GHS1600VSD som installerades i maj 2020. Denna ersatte totalt 14 mindre vakuumpumpar som satt i direkt anslutning till respektive pressmaskin – åtta i den stora och sex i den lite mindre. Att Atlas Copco kunde erbjuda en energieffektiv vakuumlösning som dessutom skulle medföra förbättringar i arbetsmiljön på fabriksgolvet påtalades av Ola Isaksson när de nya vakuumpumparna från Atlas Copco nådde marknaden. De inbyggda pumparna var gamla och krävde mycket underhåll till höga kostnaderna. Dessutom gav de upphov till en obehaglig oljedimma och en frän doft samtidigt som de var högljudda och alstrade mycket värme.

Jaxal var väl medvetna om de problem som de inbyggda maskinerna förde med sig och intresset för en ny lösning var stor. Innan ett investeringsbeslut fattades diskuterades olika alternativ där ett centralvakuumsystem med en större pump ställdes mot en lösning där en mindre vakuumpump skulle kopplas till respektive maskin. Med hänsyn taget till investeringskostnaden, löpande underhållskostnader det fysiska fotavtrycket i fabriken föll valet på en central vakuumpump. Beräkningar som ITSAB har gjort visar att den centrala vakuumlösningen leder till direkta besparingar om strax under 130.000 kWh per år. Genom att installera ett värmeåtervinningssystem kan ytterligare 30.000 kWh sparas på årsbasis.

I början var killarna lite skeptiska till den nya maskinen, men nu är det inget snack längre. Maskinisterna är själaglada att slippa ifrån det underhåll som krävdes på de gamla vakuumpumparna och de har lärt sig hur en GHS1600VSD låter när den arbetar effektivt.

Fredrik Töyrä , Underhållschef, Jaxal AB
Atlas Copcos samarbetspartner ITSAB – ett självklart val för Jaxal
Jaxal har under mycket lång tid samarbetat med ITSAB - en av Atlas Copco Compressors största samarbetspartners för tryckluft, vakuum och gas - i frågor rörande tryckluft. De första kompressorerna från Atlas Copco köptes in under 1990-talet och med tiden har äldre maskiner bytts ut mot nyare och mer energieffektiva varianter. Dialogen parterna emellan är mycket bra och de lösningar som idag finns på Jaxal har utarbetats i tätt samarbete mellan Jaxal och någon av bröderna Isaksson.

Vi är jättenöjda med ITSAB och när vi besöker andra kunder ser vi att även de använder lösningar från ITSAB och Atlas Copco. Som kund är det lite av ett kvitto på att man samarbetar med den bästa partnern. Det har hänt att konkurrenter knackat på dörren, men vi är inte intresserade. Det här funkar jättebra för oss och vi vet att vi alltid får snabb hjälp om problem uppstår.

Ida Hjort-Rova , Verkställande direktör Jaxal AB
Contact information
Mailing address
Sickla Industriväg 3
13154 Nacka
Region
Nacka
Stockholms county
Sweden
VAT number:
556014-2720
Founded: 1917
Employees: 42749
English description is missing, swedish description below.

Atlas Copco i Sverige

Atlas Copco-gruppen är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetshöjande lösningar. Vi förser våra kunder i fler än 180 länder med produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi.

Atlas Copco i Sverige hanterar försäljning, service och marknadsföring av innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna industriverktyg och monteringssystem. Våra kunder har tillgång till en rikstäckande försäljnings-, distributions- och servicenätverk som säkerställer att produkterna går på maximal effektivitet och minimal stilleståndstid.

Atlas Copco grundades 1873 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

The company's services/products

Machines: sales: Air pressure machines, Compressors

Contacts

Linda Ekwall
-

Videos

Atlas Copco - Home of innovation

LATEST NEWS

- News from the industry
10/15/2020
HCL Technologies lanserar 1PLMCloud för att snabba på digital transformation inom tillverkande industriHCL Technologies uppmärksammas med Microsoft Partner of the Year’ Award
10/14/2020
Driv autonomi och effektivitet med smartare, kollaborativ CMM-teknikArbete hos Assemblin ElverkstadElfordon returnerar ström till elnätet med intelligent laddning från ABBSMC släpper ny produktöversikt med över 50 produktnyheterLuna Tools bidrar till samverkan för noll olyckor i byggbranschenPermanova växlar upp inom laserhärdning - köper nytt bolagSäkerhetsstandard för litiumbatterier för energilager utgiven
10/13/2020
Spänningsaggregat med displayWebbinarium: Ta kontroll över dina läckagekostnader idage-learning från Lund vinner pris i EnglandNordic Finance satsar på grön energiTillgänglighet och digitala personliga möten i fokus när DBT lanserar ny tech-plattformDe här är finalister i Swedish Mining Innovation Award 2020CNC SVARV modell T-FLEX, för träMedvetet val vid köp av el viktigt för småföretagare
10/12/2020
Element tecknar 12-årigt ramavtal med Saab avseende kalibreringstjänster och materialprovningHultafors lanserar ergonomiska, färgkodade skruvmejslarMAXXDRIVE® XT industriväxlar – kraftfulla drivenheter för transportbandAreco TP20 och TP45 med förmonterat tätbandLeuzes nya internationella distributionscenter är igång efter bara ett års byggandeEndast 1 av 4 globala företag håller kortinnehavarnas betalningsuppgifter säkra
10/9/2020
ABB-robotar snabbar upp testning för Covid-19 i SingaporeNYTT NAMN EFTER 50 ÅR!Så väljer du rätt förvaring till kontoret​BAGA är nominerade!Hållbarhet möter hållfasthetFinska Polaria gör entré i svenska badrum med slitstarka plåtskåpVeeam och Kastens datahanteringsplattform ska snabba på införande av container-baserade applikationer
10/8/2020
PLANTOHYD ES – en förnyelsebar hydraulvätska för stålindustri (och annan hydraulik)Tamtron ONE Timber, en helt ny våg för timmerkran på virkesbilar och skotare.5G och IoT hand i hand för industrinBluJay hyllas för lösning för komplex logistikUtmärkelsen Busch Innovation in Vacuum Award tilldelas DiloSwerock vinner Nordbyggs Guldmedalj för satsningen på ECO-BetongMed nytänkande om hantering ger edgelösningar stora fördelarEnklare nätverk i molnet med EquinixArval Beyond - den nya strategiplanen för 2020-2025
10/7/2020
Bättre arbetsmiljö i sjukvården tack vare samarbetsrobot från ABB Därför ska du återvinna ditt guldStora Enso sponsrar världsmästerskapen i nordisk skidsport i Planica 2023 och Trondheim 2025Skräddarsydda spänningslösningar nu tillgängliga från norelemLyftanordningar och lyftredskap - CE-märkning och riskerSCA erhåller tillstånd för ett bioraffinaderi på ÖstrandNya helt eldrivna passagerarfartyg med teknik från ABB tas i trafik vid NiagarafallenEverest placerar HCL Technologies som ledare inom Digital Workplace ServicesHCL och IBM utökar sin allians för att hjälpa organisationer med digital transformation
10/6/2020
Därför kommer autonoma transporter till stenbrott och lättare gruvdrift förstKärnkraftverk berömmer Askalons serviceteknikerMidroc Automation huvudleverantör av tekniska system till VarbergstunnelnL&W Tearing Tester – en ny automatisk rivstyrkeprovare från ABB - ger säker, digital och snabb mätning av rivstyrka​Produktionen i Ystad uppgraderar maskinparken väsentligtSynsam Group flyttar produktion från Asien till Sverige – bygger fabrik med cirka 150 arbetstillfällen i OckelboArbetsmiljöverket inspekterar belastningsskadorFlexibel infrastruktur för IT blir absolut avgörandeAI-startupen Spacemaker säkrar rekordinvestering från Innovation NorgeMassiv breddning av Oracles affärssystem i molnet
10/5/2020
Första SPINNER-Maskinen med SIEMENS ONE GibbsCAM lanserar version 14Plåt & Ventföretagen beklagar utebliven LAS-överenskommelseABB slutför idrifttagning av världens mest kraftfulla transportsystem
Advertisements