LATEST NEWS

- News from the industry

IT-utrustning blir liggande i förråd

Halva värdet av IT-utrustningen förloras
Svenska företag och organisationer lägger ner miljoner på IT-utrustning som inte används. I genomsnitt förvaras oanvända datorer, telefoner och annan utrustning i tre år innan de återvinns eller återbrukas. Detta innebär att företag slösar bort halva värdet av sin IT-utrustning. Det visar rapporten “IT-berget 2024” från det cirkulära IT-bolaget 3stepIT.

Samma rapport konstaterar att endast var sjätte (17%) företag och organisation i Sverige hanterar sin IT-utrustning cirkulärt och säkerställer att den återbrukas eller återvinns direkt efter avslutat användning. I genomsnitt uppskattar respondenterna att tiden som IT-utrustning lagerhålls uppgår till 2,9 år. Tiden motsvarar en hel rekommenderad livscykel för en laptop enligt flera tillverkares rekommendationer*. Det motsvarar en värdeminskning motsvarande halva IT-utrustningens värde.

- Resultatet är alarmerande. När datorer hålls inlåsta i förråd måste ny utrustning produceras för att täcka upp marknadens efterfrågan – med onödig klimatpåverkan som följd. Vi ser även från vår egen statistik att IT-utrustningen tappar nästan halva sitt värde under dessa tre år, säger Robert Åholm, Sverigechef på 3stepIT.

Baserat på en genomsnittlig användningstid om tre år innebär undersökningsresultatet att svenska företag och organisationer har en dator eller telefon i lager för varje enhet som används. Förvaringen kan ske i företagens egna förråd, i lager hos underleverantör eller hemma hos medarbetare eller tidigare anställda.

Under året har budgetar pressats inom såväl privat som offentlig sektor och ”hårdare sparkrav” anges som det främsta skälet till att överväga att köpa tidigare använd och rekonditionerad IT-utrustning.

- Vi ser en ökad efterfrågan på rekonditionerad IT-utrustning som inte kan tillgodoses när så mycket IT-utrustning hålls borta från marknaden. För att ta bort den kostsamma och miljöpåverkande lagringstiden av IT-utrustning krävs ett systematiskt arbete för anskaffning, hantering och återtag, säger Robert Åholm.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning