LATEST NEWS

- News from the industry

Innovativ metod för framtidens avloppsrening

Hammargårds reningsverk i Kungsbacka byggs ut
Nu har Kungsbacka valt reningsmetod för uppgraderingen av Hammargårds reningsverk.

- Vi har valt att arbeta vidare med vattenreningsprocessen AGS som står för aerobt granulärt slam. Vi har värderat nio olika kriterier, bland annat energieffektivitet, klimatpåverkan och ekonomi, och kommit fram till att detta blir bästa valet, säger projektledaren Joakim Ekberg.

Kungsbacka blir andra kommun i Sverige som väljer denna metod. AGS är både energieffektiv och tar mindre plats än andra metoder.

- Detta är en viktig milstolpe på vägen mot framtidens avloppsrening i Kungsbacka. Vi går nu vidare med projektering och förhoppningen är att de första arbetena kan komma i gång under 2025. Målsättningen är att utbyggnaden ska kunna vara klar 2027, säger Joakim Ekberg.

Metoden

Aerobt granulärt slam (AGS) för biologisk behandling av avloppsvatten kan i korthet beskrivas som en process där slammet bildar större flockar – så kallade granuler – och därmed får bättre sedimenteringsegenskaper. Granulerna behöver inte lika mycket energi för att rena samma mängd vatten som i en traditionell reningsprocess.

Nordens första AGS-anläggning finns sedan 2018 vid Österröds avloppsreningsverk i Strömstad. Granulerna (bakterier) tillverkas i Nederländerna av företaget Royal Haskoning DHV.

Bakgrund

Utbyggnaden av Hammargårds reningsverk är Kungsbackas enskilt största satsning på en hållbar utveckling för framtiden. Utbyggnaden innebär både en ökad kapacitet och en högre grad av rening. Orsaken till utbyggnaden är att Kungsbackas befolkning ökar. Kungsbackas partner i projektet är företaget Byggdialog AB.

Kontakta gärna
Projektledare Joakim Ekberg
0300-83 50 24
joakim.ekberg@kungsbacka.se

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige