LATEST NEWS

- News from the industry

Initiativ ska erbjuda teknisk arbetspraktik

Till en miljon människor globalt till 2026
Det globala konsultföretaget Cognizant lanserar nu ett utbildningsinitiativ kallat Synapse, som syftar till att ge mer än en miljon individer tekniska färdigheter, som generativ artificiell intelligens (AI), som efterfrågas på framtidens arbetsmarknad. Initiativet genomförs i samarbetet med regeringar, akademiska institutioner, företag och andra strategiska partners över hela världen. Cognizant ska också bygga ett konsortium av partners som kommer att anställa individer som är utbildade genom Synapse-programmet.

Initiativet bygger på Cognizants långa erfarenheter av att utbilda en global arbetsstyrka inom digital teknik. Målet är att skapa vägar till framgång som tidigare var otillgängliga för många individer. Cognizants Synapse kommer att omfatta utbildning som sträcker sig från grundläggande digital läskunnighet till generativ AI, och ska nå 1 000 000 personer genom:

1. Skills Accelerator: Företaget räknar med att ge 200 000 arbetssökande tekniska färdigheter genom innovativa och sponsrade vidareutbildningsprogram. Efter slutförandet av onlinekurserna följt av en kursbedömning, kommer eleverna att ha de färdigheter som behövs för att arbeta med teknik. Högt rankade deltagare kommer att nomineras till ett särskilt program som syftar till anställning eller anställningsintervju med Cognizant eller en av dess Synapse-partner.

2. Teknikpartnerskap: Baserat på sina teknikpartnerskap avser Cognizant att ge utbildning till 200 000 personer för att på så sätt hjälpa till att öppna upp arbetsmarknaden för en ny typ av personalpool för första gången.

3. Lärlingsutbildning: Genom att arbeta med universitet, högskolor och arbetskraftsutvecklingsgrupper, förväntar sig Cognizant att stödja tusentals lärlingar genom att ge dem erfarenheter inom framväxande teknologier som generativ AI. Lärlingsutbildningarna riktar sig till individer på nybörjarnivå och yrkesverksamma i mitten av karriären och är utformade för att hjälpa människor att starta sina karriärer inom teknik.

4. Samhällsutbildning: Cognizants ansträngningar för socialt ansvar når hundratals organisationer över hela världen och påverkar miljontals individer. Genom filantropiska anslag, volontärarbete och mentorskap förväntas man nå 300 000 individer med denna insats.

5. Employee skilling: Genom Cognizants inlärnings- och utvecklingsplattform, förväntar sig företaget att utveckla mer än 200 000 av sina 345 000 egna anställda under initiativets livstid, med hjälp av de mest relevanta teknologierna, inklusive generativ AI.

Balansen mellan Cognizant Synapse kompetensengagemang kommer att mötas genom en kombination av lärlingsutbildningar, företagsstipendier för filantropi och utbildning för nyanställda.

Cognizant har upprepade gånger hört från regeringar, utbildare, samhällsledare, kunder och andra teknikleverantörer att det finns miljontals lediga jobb som inte tillsätts eftersom arbetssökande saknar de specifika färdigheter som krävs. Det finns helt enkelt en stor teknisk klyfta mellan nya jobb och arbetare.

Det är här Cognizants Synapse kommer in i bilden. Synapse-initiativet är utformat för att balansera förhållandet mellan teknisk utbildning och arbetskraftsutveckling genom att omdefiniera möjligheter för mer än en miljon individer runt om i världen senast 2026.

"Vår värld förändras snabbare än någonsin, och efterfrågan på kreativa och tekniskt kunniga individer skjuter i höjden", säger Cognizants VD Ravi Kumar S. "Med vårt initiativ strävar vi efter att utrusta en miljon individer med färdigheter och förmågor de behöver för att lyckas i den digitala ekonomin. Cognizants Synapse handlar inte bara om utbildning; det handlar om att ge människor möjlighet att forma sina egna öden och möta behoven hos morgondagens arbetsgivare.”

Cognizants Synapse har designats för att ge heltäckande och högkvalitativ kompetens till deltagare på alla nivåer i samhället. Initiativet är det första i sitt slag och främjar mångfald, rättvisa och inkludering i teknisk utbildning.

Tobi Young, Cognizants Senior Vice President for Sustainability, Corporate and Regulatory Affairs, säger, "Cognizants Synapse-initiativ svarar på den oro som skapas av en allt mer digital ekonomi. Tekniska färdigheter är grundläggande för framgång och Cognizant är engagerade i att hjälpa individer att växa. Vårt mål är att bygga ett konsortium av branschledare, utbildningsinstitutioner och filantropiska organisationer för att upprätthålla de samhällen där vi bor och arbetar genom att minska det digitala kompetensgapet, främja en kultur av ständigt lärande och berika den framtida poolen av tekniska talanger med en miljon utbildade människor som är redo att bli anställda. "

Jan B Fredriksson | Managing Director
jan@nlpr.se | +46 70 716 00 68
Northern Link PR
Banérgatan 12, 115 23 Stockholm
www.northernlinkpr.se
Contact information

Northern Link PR i Sverige AB

Mailing address
Kungs­gatan 60
11122 Stockholm
Visiting address
Kungs­gatan 60
11122 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms county
Sweden
Organization id:
556834-7198
Founded: Not specified
Employees: Not specified
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Northern Link PR.

Vi hjälper företag med nordiska ambitioner.
När det gäller PR och kommunikation, strävar Northern Link PR att vara det bästa valet för företag med svensk eller helt nordiska ambitioner.

Vi ser vikten av meddelanden, strategi och taktik som är nära i linje med dina affärsmål. Därför har vi etablerat kompetens inom en rad tjänster som kan utvecklas och anpassas beroende på din unika situation.

Välkommen att kontakta oss.

Contacts

Henrik Aare
070-598 22 82

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige