LATEST NEWS

- News from the industry

Hur påverkar kontoret fysisk och mental hälsa

Castellum testar världens första NeuroDesign Index
Castellum har blivit utvalda att få testa världens första NeuroDesign Index (NDIX). NDIX är ett nytt forskningsbaserat verktyg som mäter hur byggda miljöer påverkar människor psykologiskt och fysiologiskt.

Genom denna pilotstudie kommer Castellum att få nya insikter för att ytterligare optimera sina fastigheter. Den första pilotstudien genomförs nu på Castellums kontor i Värtahamnen som är utformat efter neurodesignprinciper.

”I Castellums årliga undersökning, Framtidens Arbetsliv, framgår det att medarbetare efterfrågar arbetsplatser som främjar välbefinnandet. Vi ser även att de arbetsplatser som erbjuder möjlighet till rörelse och fysisk aktivitet har nöjdare medarbetare. Möjligheten att få prova detta verktyg som NeuroDesign Indexet utgör, är spännande för att på ett mer vetenskapligt sätt kunna mäta vilka miljöer som bäst främjar psykisk och fysisk hälsa på en arbetsplats, säger Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg på Castellum.

”Vi ser ett ökat intresse från fastighetsbranschen att förknippas med neurodesign, men tyvärr har det blivit vanligt förekommande att det man refererar till i branschen inte har forskningsbaserat underlag för att kvalificeras som neurodesign. Castellum är en stor fastighetsägare i Norden med ambitioner på området och därför erbjuds de nu att delta i studien,” säger Isabelle Sjövall, Neurodesigner och hjärnforskare på Institute of Behavioural Neuroscience, University College London (UCL).

Det nya indexet syftar till att på ett korrekt, rättvist och oberoende sätt mäta kvaliteten på de miljöer människor befinner sig i och utvärdera hur de påverkar människors hälsa, välbefinnande, kognition och kreativitet. Indexet är också utvecklat för att hjälpa till att identifiera hur miljöfaktorer kan förbättras på ett kostnadseffektivt sätt.

”Vi månar om att erbjuda våra medarbetare kontor och arbetsmiljöer där man mår bra med möjlighet till såväl gemenskap och kreativitet som fokus. Denna undersökning är ett bra komplement till våra egna medarbetarundersökningar, utifrån vår ambition att tillsammans forma framtidens hållbara vardag när det kommer till både mental och fysisk hälsa”, säger Hanna Brandström, Head of People and Culture, Castellum AB.

Projektet med framtagandet av det nya verktyget finansieras av Vinnova och projektdeltagare är Folkhälsomyndigheten, Boverket, Neuro & Design Scandinavia AB och RISE Research Institutes of Sweden, där den sistnämnda leder ett arbete med att etablera det vetenskapliga fältet i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Heléne Lidström, Arbetsplatsstrateg Castellum, 070 – 793 23 00
Hanna Brandström, Head of People & Culture Castellum, 070 – 690 65 69

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper