LATEST NEWS

- News from the industry

Hur företag kan skapa en digital företagsstruktur

Därför behöver kulturell förändring ske
Att ändra företagskulturen är ofta svårare än att genomföra den digitala transformationen. Det går bortom att anta ny teknik och kräver en genomgripande förändring av företagets sätt att interagera och arbeta med sina anställda, partners och kunder.

När det talas om digital transformation ligger tonvikten på hur företaget kan omformas med hjälp av tekniska lösningar. Dessa kan bidra till att skapa nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom olika industrier. Men att enbart implementera nya tekniska lösningar räcker inte hela vägen. Det krävs även en kulturell förändring för att se till att tekniken implementeras och används rätt.

Att få till en kulturell förändring och att göra det rätt är den mest kritiska faktorn för att nå framgång i den digitala förändringen.

Därför behöver kulturell förändring ske
Det finns tre huvudfaktorer till varför en kulturell transformation behöver ske. Dessa bottnar i hur företagsteam måste anpassa sig och utvecklas för att nå upp till kraven på nya arbetssätt, och därigenom göra den digitala transformationen framgångsrik.

1. Samarbete mellan affärs- och teknikteam
Först behöver samverkan ske mellan affär och teknik på företaget. Affärsteamet som förstår sig på bolagets processer, produkter och tjänster måste jobba närmare och samarbeta med teknikteamet, som bygger plattformarna och driver organisationens IT-funktioner.

Närheten till dessa team har smält samman. För att löpande kunna leverera konkreta affärsresultat, IT-lösningar och ny teknik måste båda delar skapa nya idéer och förnya – tillsammans. Detta sätt att arbeta underlättas av en agil leveransmodell, där både affärs- och teknikenheter har förståelse för varandras synsätt.

2. Team för globalt utplacerade team
Att gå mer mot virtuella samarbeten och globalt utplacerade team på företag skulle ske förr eller senare, men den oundvikliga transformationen påskyndades av pandemin. Med den växande komplexiteten i den digitala transformationen arbetar organisationer alltmer med teknikteam som verkar tillsammans från olika delar av världen.

Förmågan att samarbeta virtuellt och effektivt har blivit en viktig kulturell förändring, som behövs för att nå en effektiv digital transformation.

3. Tvärdimensionella team
Digital transformation har lett till behovet av tvärdimensionella team som korsar och genomsyrar flera delar av ett företag.

Det finns designteam som tittar på användarupplevelse och design av affärsprocesser, teknikteam som gör de designerna till verklighet, och team för affärsprocesser och dataanalys som hjälper till att skapa insikter som kan hjälpa till att förnya verksamheten.

Det största hindret mot kulturell transformation
I storföretag är motstånd vid förändring det största hindret mot just kulturförändring. Med team i olika silos som inte delar företagets helhetsbild skapas friktion när en kulturtransformation ska genomföras.

Om arbetssätt förändras måste de anställda förstå orsakerna och fördelarna med detta.

Ett av de största misstagen ledare kan göra är att vara inkonsekvent med budskap om visionen för den digitala transformationen och fördelarna den medför. Det finns konsultfirmor som hjälper ledarskapet på företag för att genomföra digital transformation, HCLTech är en av dem.

För att överbrygga motståndet till förändring och få med alla på den digitala resan är det avgörande att definiera företagets digitala ambition. Är företagets mål att förbättra produkt- och tjänsteupplevelsen för slutanvändare, partners eller anställda? Är prioriteringen att lansera nya produkter och tjänster snabbare, och på ett mer agilt sätt? Eller är fokus att transformera kärnverksamheten? Det här är frågor som måste kunna besvaras och kommuniceras på ett effektivt sätt.

Digital transformation sker löpande och ledare behöver förmågan att redovisa resultat med hjälp av matris-KPI:er, branschramverk, målstyrningsmetoder som OKR eller dataramverk. Dessa hjälper ledare att definiera fördelarna på olika plan, från affär till IT och teknik.

Konsekventa budskap för förändring – digital acceleration i praktiken
Det finns många exempel där konsekventa budskap har hjälpt storföretag att uppnå digital acceleration, samtidigt som de förbättrat medarbetarnas mottaglighet och medverkan till förändring.

En av HCLTech’s största kunder är en affärsbank för detaljhandel i Europa, och som för fem år sedan påbörjade sin digitala förändringsresa. Under dessa år har banken ökat adaptionen av digitala banktjänster, lanserat en ny digital plattform inför lanseringen av fysiska kontor i nya marknader och förbättrat skyddet mot bedrägerier.

Bankens ledning har kommunicerat varje steg av förändringen till sina anställda, framgångarna som uppnåtts, fördelarna och förändringshastigheten. Att löpande kommunicera fördelarna till anställda, partner och slutkunder säkerställer minimalt motstånd vid förändring.

Den pågående resan mot kulturell och digital transformation
Traditionellt har företag närmat sig digital förändring genom en vattenfallsmetodik, där alla uppgifter och processor slutförs på ett linjärt sätt. Idag ger digital förändring snabba och omvälvande resultat. När man tittar på digitala företag som Uber, Airbnb, Facebook och Google använder de teknik för att hela tiden förändra och förnya sig. Dessa företag skapar en transformativ förändring på sina marknader och rentutav hela samhället.

Traditionella företag har börjat inspireras av arbetssätten hos dessa och försöker replikera modellen med en ständig förändring i sina organisationer.

De senaste sex åren har storföretag fokuserat på att identifiera de områden i sina affärsprocesser som skiljer dem åt i förhållande mot resten av marknaden. Det finns numera en insikt i att det som särskiljer dem också måste vara en ständig förändringsresa. Företag kommer alltid att behöva finjustera, förnya och skapa nya idéer, som en del i sina differentieringsprocesser.

När företag rör sig bort från den linjära vattenfallsmetodiken till att anta löpande förändring krävs en holistisk kulturell omvandling. Detta kommer ge framtidsinriktade företag förmågan att omorganisera strukturer mellan affärs- och teknikteam, identifiera och leverera förändring, och snabbt gå från monolitiska system som är emot den förändringen. Bara genom detta kan de härleda effekterna av den digitala transformationen, där anställda, partner och kunder är med på resan.

Anand Birje, President – Digital Business, HCLTech.

LATEST NEWS

- News from the industry
2/26/2024
Klarar snöröjning i tuffa förhållandenSkärande verktyg för precision och effektivitetSäkerhetsoro bland svenska konsumenter Eaton lanserar DC snabb­laddare för elfordonBröderna Sjögrens Trafik firar 100 år som företag
2/23/2024
Forma framtiden med plåtbockning i 3DLuftfilterlösningar och aggregat för extrema miljöerUtforska vattenskärares mångsidighet och precisionISOBUS: En revolution för jordbruksmaskinerengcon lanserar ny storlek på markvibrator
2/22/2024
Förbättra din arbetsmiljöKvalitetssäkrade begagnade maskiner Tydlighet vid installations­märkningCarita Nero blir ny vd på KlaravikÖka effektiviteten i din tillverkningsprocess
2/21/2024
Det är viktigt att förstå termografins användbarhetFörsäkra dig om att hörseln inte tar skada vid arbetetUpptäck våra senaste produkterEn ny hydraul­cylinder eller renovera de befintliga? Mångsidiga verktyg för formning och bockning
2/20/2024
Effektiva lösningar för industriell luftkomprimeringEn väsentlig kugg i energi­försörjningens maskineriINTELLilight - Testa dig fram för bästa ljuset för stundenStranda AB har investerat i en ny bandsågautomatRätt lyftverktyg är kritiskt för effektiva lyftningar