LATEST NEWS

- News from the industry

Hexagon lanserar HxGN APM

Lösning för optimering av asset management-strategier
Hexagon, lanserar idag HxGN APM, en bred lösning för organisationer med omfattande industriella tillgångar och som strävar efter att identifiera och hantera risk, optimera underhållskostnader och minimera nedtid.

Hexagon är ett världsledande företag inom området digitala verkligheter som skapas genom att kombinera sensorer, programvara och autonoma teknologier. Den nya kraftfulla applikationen HxGN APM optimerar asset-strategier, upptäcker potentiella driftstörningar i realtid och förhindrar proaktivt risk, vilket på ett direkt sätt ökar avkastningen på investerat kapital.

I april 2024, utökade Hexagon sitt produkterbjudande genom att förvärva Itus Digital, en amerikansk leverantör av lösningar för asset performance management (APM). Förvärvet, som för med sig över 250 års branschexpertis, har integrerats i Hexagons division för Asset Lifecycle Intelligence som förverkligats i de innovativa teknologierna i HxGN APM. Lösningen bygger på modern arkitektur, använder ledande arbetsprocesser och avancerade analysmetoder tack vare ett omfattande, inbyggt strategibibliotek.

HxGN APM erbjuder en avancerad motor för analys och optimering till lösningar som HxGN EAM, HxGN SDx och J5, och gör det möjligt att driva asset-strategier som balanserar prestanda, kostnad och risk. Detta ligger helt i linje med Hexagons målsättning att verka för hållbara, databaserade förändringar i asset-intensiva branscher.

Hexagons lösningar ger verksamheter pragmatiska sätt att identifiera potentiella hot, minska risk och öka livslängden på verksamhetens tillgångar.

HxGN APM:
• optimerar värdet på tillgångar genom att hjälpa kunder balansera prestanda, kostnad och risk bättre, och därmed kunna realisera asset-strategier.
• möjliggör proaktiva arbetsprocesser som kontinuerligt analyserar risk för driftstörningar och driver aktiviteter inom underhåll, inspektioner och övervakning, baserat på det verkliga läget och utrustningens faktiska skick och tillstånd.
• säkerställer snabb upptäckt och förebyggande av fel tack vare den inbyggda Asset Twin Library, ett bibliotek med förinställda strategier och analyser för assets, för att förutse potentiella fel innan de inträffar.

HxGN APM är unik jämfört med konkurrerande lösningar, tack vare de moderna och intuitiva applikationsprocesserna samt att lösningen enkelt kan integreras med existerande system och skalas upp för att hantera en organisations verkliga behov. Oavsett om det handlar om att övervaka 25 eller 1 miljon tillgångar kan Hexagons infrastruktur enkelt skalas för att hantera de faktiska behoven.

– Med tillägget av HxGN APM till Hexagons produktportfölj får verksamheter bättre analysmöjligheter över sina tillgångars hela livslängd. Det gör att de kan maximera vad de industriella tillgångarna kan leverera, till en optimal kostnad och riskprofil, säger Joe Nichols, vice president, Portfolio Strategy för APM, Hexagons Asset Lifecycle Intelligence-division.

– Hexagons inträde på APM-marknaden sammanfaller med en starkt ökande efterfrågan på APM-lösningar. Det speglar även en bredare trend bland leverantörer av programvarulösningar för hantering av industriella tillgångar, där allt fler förvärvar verksamheter som kan differentiera dem på marknaden, säger Kiran Darmasseelane, senior-analytiker för Operational Excellence på Verdantix, ett oberoende analytikerföretag.

Verdantix förväntar sig en betydande tillväxt på marknaden för APM-programvara. Den senaste rapporten från Verdantix om marknadsstorlek och prognos för APM-programvara förutspår att marknaden kommer att växa från 2,5 miljarder USD 2022 till strax under 5 miljarder USD 2028, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 11,9%. Verdantix senaste globala företagsundersökning visar även att 54% av de 304 intervjuade företagsledarna planerar att öka investeringarna i APM-programvara under de kommande 12 månaderna.

Programvara för Asset Performance Management säkrar att optimala tillgångsstrategier implementeras och hanteras dynamiskt baserat på anläggningstillgångarnas faktiska skick och driftsförhållanden. Den fortsatta digitala omvandlingen driver på en ökad användning av APM-lösningar. Sammantaget fortsätter APM-lösningar att spela en avgörande roll för att hantera tillgångar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och därmed optimera den totala ägandekostnaden.

Hexagon är ett världsledande företag inom området digitala verkligheter som skapas genom att kombinera sensorer, programvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete för att öka effektivitet, produktivitet, kvalitet och säkerhet inom branscher som industri, tillverkning, infrastruktur, offentlig sektor och mobilitets-applikationer.

Våra teknologier används för att koppla samman och automatisera produktions-, och personal-ekosystem för en skalbar och hållbar framtid.

Hexagons Asset Lifecycle Intelligence division hjälper kunder konstruera, bygga och driva lönsammare, säkrare och mer hållbara industrianläggningar. Vi ger våra kunder ökade möjligheter att använda data, kunna modernisera och digitalisera industriprojekt snabbare, öka produktiviteten och flytta fram positionerna kring hållbarhet.

Med våra teknologier kan verksamheter få bättre insikter och beslutsunderlag och därmed ökad kunskap om sina industriella tillgångar över hela livscykeln. Det leder till förbättringar av säkerhet, kvalitet, effektivitet och produktivitet, vilket bidrar till både ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 24 500 anställda i 50 länder och en nettoförsäljning på cirka 5,5 miljarder euro. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning