LATEST NEWS

- News from the industry

Hewlett Packard och Danfoss samarbetar

Återanvänder överskottsvärme och minskar energin
Hewlett Packard Enterprise och Danfoss samarbetar för att minska energiförbrukningen i datacenter och återanvända överskottsvärme
• Förbättrat modulärt datacenter accelererar AI och beräkningsintensiva arbetsbelastningar vid edge, med integrerat värmefångstsystem för extern återanvändning
• Förbättrade modulära datacenter stöder snabb uppskalning av AI, samtidigt som de använder energieffektiva lösningar för att minska energianvändning och utsläpp

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) och Danfoss tillkännagav sitt samarbete för att leverera HPE IT Sustainability Services – Data Center Heat Recovery. Det är en värmeåtervinningsmodul som hjälper organisationer att hantera överskottsvärme när de går över till mer hållbara IT-anläggningar.

Den snabba integrationen av AI-teknik i organisationer och företag väntas leda till dramatiskt ökat energibehov och användning av IT-infrastruktur. International Energy Agency beräknar att AI-industrin år 2026 ska ha vuxit exponentiellt och förbruka minst tio gånger så mycket el som år 2023. För att hantera dessa utmaningar vidtar IT-chefer och operatörer av datacenter åtgärder för att minska energianvändningen, till exempel genom att implementera moderna och energieffektiva funktioner och förbättrade kylsystem.

Bara i EU beräknas överskottsvärmen årligen uppgå till 2 860 terawatt (TW), vilket nästan motsvarar EU:s hela energibehov för att generera värme och varmvatten till bostäder och servicebyggnader. Då datacenter körs kontinuerligt är överskottsvärme som genereras oavbruten och utgör därför en mycket tillförlitlig källa till ren energi.

För att ta vara på överskottsvärmen erbjuder den nya datacenterlösningen från HPE och Danfoss:
HPE:s skalbara Modular Data Center (MDC), i form av containrar med ett litet fotavtryck och hög densitet (kW/rack), som kan installeras nästan var som helst och innehåller teknik som direkt vätskekylning, vilket minskar den totala energiförbrukningen med 20 procent.
Danfoss innovativa lösningar, inklusive moduler för värmeåteranvändning som fångar upp värme från datacenter för att tillhandahålla förnybar värme på plats och till närliggande byggnader och industrier för olika tillämpningar, och Turbocor® oljefria kompressorer som förbättrar kylningseffektiviteten i datacenter med upp till 30 procent.

”Vårt strategiska partnerskap med HPE är ett bra exempel på hur vi revolutionerar byggandet och tillsammans med kunderna minskar koldioxidutsläppen hos datacenter”, säger Jürgen Fischer, President, Danfoss Climate Solutions. ”Med det här senaste branschöverskridande partnerskapet bygger vi planen för nästa generations hållbara datacenter – med teknik som finns tillgänglig idag.”

Fördelar med modularitet
HPE:s MDC innehåller teknik för direkt vätskekylning (DLC) för att förbättra energieffektiviteten med över 20 procent, optimera energiproduktion och distribution, vilket leder till betydande energibesparingar.

Den kompakta designen minimerar energiförlusten genom att minska avståndet för energi- och kylvätsketransport och maximerar temperaturskillnaden vid inloppet och utloppet, vilket främjar uppsamling av överskottsvärme.

MDC:s smidighet och avsaknad av tunga industriella material gör dessutom att det inte behövs några dyra, konventionella byggmaterial, vilket avsevärt förkortar time-to-market. Driftsättning kan ske tre gånger snabbare än andra traditionella datacenter – från 18 månader till så lite som 6 månader. Slutligen tar HPE:s MDC:er mindre plats och möjliggör för placering nära datacenter, vilket minskar energipåverkan och flaskhalsar som förknippas med komplexa nätverkslösningar och dataöverföring, samtidigt som det stöder förbättrad datastyrning och säkerhet.

”På HPE tror vi på kraften i samarbete för att skapa transformativa lösningar”, säger Sue Preston, Vice President & General Manager, WW Advisory & Professional Services & Managed Services, HPE. ”Vårt partnerskap med Danfoss för samman HPE:s modulär datacenter med Danfoss banbrytande teknik för värmeåteranvändning. Tillsammans tillför vi inte bara värde för kund, vi mångdubblar det. Genom att utnyttja den vanligtvis outnyttjade resursen spillvärme visar vi att framtidens energianvändning är effektiv, intelligent och viktigast av allt, möjlig att uppnå.”

Med oöverträffad densitet erbjuder HPE:s modulära datacenter en Power Usage Effectiveness (PUE) på 1,1, att jämföra med en PUE på 1,3–1,4 hos de bästa moderna designerna av traditionella datacenter i tegel och murbruk. De modulära datacentren kan hantera de mest energikrävande arkitekturerna som HPE Cray Supercomputing EX400 – en lämplig arkitektur för uppdragskritiska och beräkningsintensiva arbetslaster som superdatorer och generativ AI.

Från chip till kylaggregat – Driva innovation med minskade koldioxidutsläpp
För att nyttja överskottsvärme – en av de största outnyttjade energikällorna med störst potential för datacenter i hela Europa – har HPE inlett ett samarbete med Danfoss som sin partner för minskade koldioxidutsläpp. Det strategiska partnerskapet drar nytta av Danfoss omfattande produktportfölj av energieffektiva lösningar för att driva innovation och minska koldioxidutsläpp.

HPE IT Sustainability Services – Data Center Heat Recovery är inspirerad av hur Danfoss redan idag använder värmeåtervinningsteknik på sitt huvudkontor i Danmark. Här återvinns värme från Danfoss egna datacenter och återanvänds i omgivande byggnader för att ge en behaglig rumstemperatur. Värmen kan även matas in i det lokala fjärrvärmenätet för att ge värme till hela lokalbefolkningen. Återanvändning av värme är en viktig del av Dangoss egen strategi för minskade koldioxidutsläpp. Tekniken hjälpte Danfoss att uppnå koldioxidneutralitet i energisystemet på sitt 250 000 m² stora campus i Nordborg redan år 2022.

Det nya modulära datacentererbjudandet nyttjar Danfoss teknik, inklusive Turbocor®-kompressorer för värmepumpar och kylaggregat, värmeväxlare, moduler för värmeåtervinning, frekvensomriktare och pumpskid, som gör att datacenter kan kylas upp till 30 procent effektivare samtidigt som överskottsvärme återanvänds. Det är en lösning med komponenter som fungerar sömlöst tillsammans och omfattar två teknikstackalternativ med ett värmeåtervinningssystem, inklusive hydronisk värmeåtervinning och vatten-vattenvärmepump, som återvinner värme från ett luftkylt modulärt datacenter för dagens edge-to-cloud-system och potentiellt ett vätskekylt modulärt HPC-datacenter.

Som en del av sin holistiska strategi ”Reduce, Reuse, Resource” samarbetar Danfoss också med HPE för att återvinna sina IT-tillgångar, som är slutanvända, genom HPE Asset Upcycling Services – en lösning för cirkulär ekonomi som möjliggör teknisk renovering och återanvändning, samtidigt som man återvinner ekonomiskt värde från dessa tillgångar.

Tillgänglighet
HPE IT Sustainability Services – Data Center Heat Recovery är tillgängligt för beställning idag

Ytterligare resurser
HPE och Danfoss presenterar lösning för värmeåtervinning för företagsmiljö
Danfoss lösning för datacenter
Danfoss rapport om minskade koldioxidutsläpp i industrin för datacenter

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning