LATEST NEWS

- News from the industry

Heimstaden tar hjälp av AI-teknik

För att optimera vattenflöden
Heimstaden har inlett ett samarbete med teknikbolaget Smartvatten om att optimera vattenförbrukningen i 13 fastigheter i Eskilstuna. Smartvatten använder artificiell intelligens (AI) för att registrera vattenflödena i realtid och generera värdefulla insikter till fastighetsägaren.

Vatten är en begränsad resurs där varje droppe räknas - miljömässigt som ekonomiskt. Heimstaden undersöker kontinuerligt nya sätt att finjustera sina fastigheter och arbetsprocesser så att bolaget kan minimera sina kostnader och leverera en hållbar boendeupplevelse till sina hyresgäster.

Bolaget har som mål att minska sin vattenanvändning med minst en procent per kvadratmeter årligen fram till 2030 (basår 2019). Smartvatten blir en pusselbit i detta.

Smartvatten förser Heimstaden med avancerad läckageanalys och realtidsövervakning men också kostnadsinput vid läckage och information om koldioxidutsläpp. De optiska avläsarna, som ger realtidsdata från både analoga och digitala vattenmätare, skickar avläsningar varje minut till ett digitalt program för smidig översikt.

- Vattenläckor inom byggnader är ofta svåra att hitta innan skadorna blivit stora och därmed kostsamma. Med tidiga indikationer kan vi minimera risken för skador på fastigheten och privatpersoners egendom, säger Roland Larsson, Head of Energy Management Heimstaden Sverige.

Installationerna går på bara några minuter så startsträckan är relativt kort. Så fort Smartvattens enheter monterats på undercentralernas vattenmätare börjar dem generera värdefull data.

Pilotprojektet omfattar 13 fastigheter (drygt 1000 lägenheter) i Eskilstuna och kommer att utvärderas efter ett år.

- Tekniken har också potentialen att effektivare fånga upp mindre avvikelser såsom droppande kranar eller rinnande toalettstolar. Avvikelser som kan vara svåra att uppmärksamma utanför lägenheten. Vi börjar i Eskilstuna så får vi utvärdera sen om det ska skalas upp på fler orter, fortsätter Roland.

För mer information, kontakta:
Robin Wilhelmsson, kommunikationschef
E-post: robin.wilhelmsson@heimstaden.com
Tel: +46 708 94 62 35

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper