LATEST NEWS

- News from the industry

HCLTech lanserar serie av utbildningar

För att utveckla sina anställda till hållbarhetsförespråkare
HCLTech, ett globalt ledande teknikföretag, meddelar lanseringen av HCLTech Sustainability School och en omfattande utbildningsserie om klimatkunskap. Serien är utvecklad av Axa Climate för att öka medvetenheten om klimatförändringarnas effekt bland HCLTechs drygt 200 000 anställda.

HCLTech Sustainability School syftar till att bygga upp sina anställda medarbetarevärlden över till hållbarhetsförespråkare. Klimatförändringarna är en av mänsklighetens hittills största utmaningar och utbildningen syftar till att utbilda de anställda om hur var och en kan bidra till regeringars, icke-statliga organisationers (NGOs) och företags insatser för att ta itu med de bakomliggande orsakerna.

HCLTech har som företag åtagit sig att främja utvecklingen mot en hållbar planet genom att ingå avtal med likasinnade intressenter. Företaget har undertecknat Climate Pledge och har åtagit sig att uppnå netto-nollutsläpp senast 2040, ett decennium före målet i Parisavtalet. Initiativet Science Baset Targets (SBTi) har validerat och berömt HCLTechs ambitiösa 1,5°C-mål.

– HCLTech Sustainability School är ännu en bekräftelse på våra miljöåtaganden. Utbildningsserien kommer ge HCLTechs anställda en bättre förståelse om klimatförändringarna inverkan på deras liv. Efter att ha avslutat kursen kommer de förstå hur de kan agera ansvarsfullt för att i sina hem och på arbetsplatsen vidta enkla åtgärder för att minska sitt eget koldioxidavtryck. Våra medarbetare kan vara våra största förkämpar för hållbarhet, och den här utbildningsserien kommer att ge dem praktiska verktyg för att bli förändringsagenter inom företaget och i sina egna samhällen, säger Santhosh Jayaram, Global Head för Sustainability på HCLTech.

Kursen görs i två faser och den första behandlar ämnen som hoten klimatförändringarna för med sig mot den biologiska mångfalden, utnyttjandet av jordens begränsade naturresurser och påverkan på försörjningsmöjligheter i olika geografiska regioner. Kursens andra fas hjälper de anställda förstå hur de kan minska sina egna koldioxidavtryck och undersöka innovativa sätt att minska utsläppen inom HCLTech och hos våra kunder.

HCLTechs hållbarhetsstrategi bygger på tre vägledande principer:
• ACT: Att agera på det mest ansvarsfulla och hållbara sättet samt se till att alla resurser används effektivt för att maximera värdet.
• PACT: Att arbeta för en hållbar framtid i samarbete med våra kunder, partner, samhällen och andra intressenter.
• IMPACT: Att fokusera på att skapa hållbar påverkan genom alla initiativ och verksamheter.

Företaget har gjort påvisbara framsteg när det gäller sina hållbarhetsåtaganden:
• Återställt 21 gånger mer grundvatten än vad företaget förbrukade 2021–2022.
• Under det senaste decenniet minskat utsläpp av växthusgaser per capita med 70 procent enligt Scope 1 och 2.
• Användning av förnybar energi under räkenskapsåret 2022 (FY22) ökade till 17,7 procent av företagets totala energiförbrukning.
• HCLTechs lösning Net-Zero Intelligent Operation (NIO) vann Ciscos Global Digital Sustainability Challenge för EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika).

För mer information, kontakta:
Jacob Hugosson, Geelmuyden Kiese
jacob.hugosson@gknordic.com

LATEST NEWS

- News from the industry
2/26/2024
Klarar snöröjning i tuffa förhållandenSkärande verktyg för precision och effektivitetSäkerhetsoro bland svenska konsumenter Eaton lanserar DC snabb­laddare för elfordonBröderna Sjögrens Trafik firar 100 år som företag
2/23/2024
Forma framtiden med plåtbockning i 3DLuftfilterlösningar och aggregat för extrema miljöerUtforska vattenskärares mångsidighet och precisionISOBUS: En revolution för jordbruksmaskinerengcon lanserar ny storlek på markvibrator
2/22/2024
Förbättra din arbetsmiljöKvalitetssäkrade begagnade maskiner Tydlighet vid installations­märkningCarita Nero blir ny vd på KlaravikÖka effektiviteten i din tillverkningsprocess
2/21/2024
Det är viktigt att förstå termografins användbarhetFörsäkra dig om att hörseln inte tar skada vid arbetetUpptäck våra senaste produkterEn ny hydraul­cylinder eller renovera de befintliga? Mångsidiga verktyg för formning och bockning
2/20/2024
Effektiva lösningar för industriell luftkomprimeringEn väsentlig kugg i energi­försörjningens maskineriINTELLilight - Testa dig fram för bästa ljuset för stundenStranda AB har investerat i en ny bandsågautomatRätt lyftverktyg är kritiskt för effektiva lyftningar