LATEST NEWS

- News from the industry

Har ni också fått ökade krav på teknisk renhet?

Både ekonomiska men framförallt miljömässiga vinster
IKPAB formulerar kemiska produkter för industriella rengöringsprocesser. Men vi utvecklar även sensorteknologi för automatisk övervakning av era tvättprocessvätskor.

Målet är att erbjuda våra kunder ett hållbart rengöringsresultat istället för att sälja så mycket kemikalier som möjligt. Med hjälp av ett digitalt verktyg som visualiserar rengöringsförmågan i respektive tvättprocess så kan vi skapa en stabilare process där vi snabbt kan agera om parametrarna i tvättvätskan förändras. Vi ser också värdet i spårbarheten, att våra kunder kan visa sina kunder, hur de arbetar för att säkerställa en stabil process. Spårbarheten och historiken ger möjligheter till att felsöka vid reklamationer, optimera för att minimera onödigt avfall och minska förbrukning av kemikalier och energi.

Tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, SKF, Clemondo AB och Volvo Group har vi fått möjligheten, tack vare finansiering från Vinnova fortsätta utvecklingen av en automatiserad digital lösning för övervakning av kemiska rengöringsprocesser, prediktivt underhåll och smart databaserat beslutsfattande.

Vi kan redan idag se imponerande resultat som visar halverade CO2-utsläpp och på så vis är teknologin på god väg att revolutionera hur vi rengör metallkomponenter. Vi ser att teknologin bidrar till minskad konsumtion av energi, kemikalier och vatten samt förbättrad spårbarhet av komponenter längs värdekedjan.

Vi kan lyfta fram flera kundresor där vi har skapat stora värden. Genom att basera sina beslut på data istället för på känsla eller erfarenhet så har vi kunnat öka badlivslängder med över 800% och minskad förbrukning av kemikalier med upp till 57%. Det ger både ekonomiska men framförallt miljömässiga vinster!

info@ikpab.se
www.ikpab.se

Contact information

Industrikemiproduktion i Viared AB

Mailing address
Ödegärds­gatan 3
50494 Borås
Visiting address
Ödegärds­gatan 3
50494 Borås
Region
Göteborg
Västra Götalands county
Sweden
Organization id:
556291-8366
Founded: 1987
Employees: 7
Industrial Chemical Production in Viared AB, IKPAB's main strength is in the specialized development and manufacturing of chemical products for industrial cleaning processes. With over 50 years of experience, we have been creating chemical solutions for metalworking companies within the manufacturing industry.

We aim to challenge the industry by stating that we want to sell as few chemicals as possible and instead focus on helping our customers achieve sustainable and stable cleaning results. This requires not only looking at the specific chemicals needed but considering the entire process. However, the key to achieving a stable and sustainable result lies in how we monitor our processes.

With knowledge of the parameters that need detection and monitoring, we can offer the service IKP Optimize - monitoring of washing fluid. The next generation innovation we are launching is real-time monitoring with our sensor technology, which, with the help of statistical models/AI, can online-monitor your washing fluids.

Currently, our customers take bath samples, perhaps at best every shift, to assess the quality or cleaning ability of the washing fluid. Thanks to years of research, we have found that the information our customers receive is limited and provides only partial insight into the fluid's performance. Through more in-depth analysis, we can gain insights that enable us to take action before it's too late, minimizing the amount of waste that needs to be sent for destruction by reducing the number of bath changes. This also has ripple effects, reducing chemical consumption, energy usage, and labor hours, while increasing the availability of the washing facility, which can often be a bottleneck for many companies.

We want to work closely with our customers and be responsive to the services and support you desire. We can assist with sampling, advice, and knowledge regarding cleaning technology.

We recognize that many of our customers are continually facing stricter cleanliness requirements from their end customers. We can help you optimize your existing processes.

INDUSTRI KEMI PRODUKTION OFFERS COMPLETE SERVICE
By complete service, we mean that we can provide our customers with the conditions for effective cleaning and optimization of chemical handling at user locations. We offer training, clear instructions, sampling, and follow-up, all to ensure a safe cleaning process.

Our range includes:

Degreasers tailored to the process/material
Enhancers as a complement for highly soiled surfaces
Accessories and maintenance products that significantly extend the bath life for industrial washers
Floor cleaning products for both manual and machine cleaning
Iron phosphating for use in surface treatment
Foam suppressants
Rust removers
Chemistry for washing after thermal grading
To develop approaches to degreasing and cleaning, IKP has conducted a research project in collaboration with RISE. The goal was to take greater responsibility for our products from a life cycle perspective, creating increased customer value, a stronger business concept, better sustainability, and a move towards a circular economy. The ability to analyze and correlate multiple parameters allows us to present graphs showing how cleaning performance changes over time.

KNOWLEDGE PROVIDES CONTROL

Based on real data rather than experience. Viewing baths as a resource that can be utilized optimally. Minimizing unnecessary bath changes, or perhaps even more importantly, those made too late.

Subscription for monitoring bath health

Today, we focus on CHEMTECH and address a obvious need within the industry. Our customers don't want to change chemicals; they want a stable and sustainable cleaning result.

Certifications

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015

Contacts

Charlotte Stigen Låstberg
charlotte@ikpab.se

LATEST NEWS

- News from the industry
4/11/2024
Sjöö Sandström expand­erar med ny säljareLantbrukarna pressade av låg lönsamhetKia presenterar uppdaterad elbilsstrategi
4/10/2024
4 fördelar med Maskinera auktionsförsäljningFördelar och funktioner för det nya vajersystemetSeiferts avfuktareNy STIHL produktions­anläggning i RumänienDåligt förberedda och övermodiga
4/9/2024
Upptäcka blixtsnabbt av­vikelser i era mätresultatTotal kabel- och kabelkedjelösningProblemfria timmar i nya hybridgrävarenLesjöfors först med SBTi-godkända klimatmålNytt från HEIDENHAIN
4/8/2024
Tre starka varumärken Nyhet! ENUX NordicMiljövänligt byggmaterial kan vinna forsknings-SMNu bildas Nordens ledande expert BOLIST Byggstart är tillbaka
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web