LATEST NEWS

- News from the industry

Hållbar asfalt med flytande biobränslen

Flytande biobränslen gör asfaltering hållbar och etisk
Flytande biobränslen är ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen från asfaltering. De gör asfalt både fysiskt och etiskt hållbar.

Sommarsemester, en varm bil, reskamrater som bråkar i baksätet och trafik som står stilla på grund av ett vägbygge. Detta är säkert ett bekant scenario för nästan alla.

Vägar måste naturligtvis hållas i gott skick och tåla hårt slitage, men samtidigt orsakar asfaltering en stor mängd koldioxidutsläpp. Vägarnas hållbarhet måste därför också beaktas ur denna synvinkel och Wibax har en lösning för detta, nämligen flytande biobränslen.

Återanvändning av restprodukter och överskott
Wibax förser sina kunder med flytande biobränslen optimerade för det nordiska klimatet. Susanna Korpijaakko-Öhman, som ansvarar för försäljningen av biobränslen på Wibax Finland, berättar att de flytande biobränslen som Wibax idag levererar är växt- och träbaserade och tillverkas av restprodukter och överskott.

– Det kommer till exempel att finnas överskott från livsmedels-, foder-, läkemedels- och kosmetikproduktion, som vi använder till flytande biobränslen. Dessa inkluderar raps, raps, kokos, soja och solros. Det är ett mycket ansvarsfullt sätt, eftersom vi inte odlar växter separat för biobränsle, utan utnyttjar andras överskott, säger Korpijaakko-Öhman.

Ett annat flytande biobränsle som Wibax levererar till sina kunder är tallbeck som produceras av träbaserade produkter.

– Förr i tiden var tallbeck ett problem när det blev så mycket över. Nu kan det utnyttjas och blir inte avfall, säger Korpijaakko-Öhman.

Minskat koldioxidavtryck
Wibax har varit verksamt inom biodrivmedel i Sverige sedan 2010 och i Finland i fem år. De senaste åren har efterfrågan ökat tydligt – även inom asfaltindustrin.

Så hur kan flytande biobränslen användas i asfaltproduktion och hur gör detta asfaltering mer ansvarsfullt?

- Flytande bränslen används inte i själva asfalten, utan som värmekälla vid tillverkningen av asfalten, förklarar Korpijaakko-Öhman.

– Asfaltföretagen använder mest energi när asfalt tillverkas. Det är därför viktigt att ta hänsyn till tillverkningsfasens klimatpåverkan och ersätta fossila bränslen med energi som produceras av förnybara råvaror, till exempel flytande biobränslen som tillverkas av överskott.

Alla asfaltföretag beräknar sitt eget koldioxidavtryck, och de flytande biobränslenas ansvarsfullhet och hållbarhet återspeglas i dessa siffror.

– Om man förbränner fossila bränslen räknar man med att tusen kilo koldioxidutsläpp förbränns. Om man däremot använder biobränslen eller brännbara flytande biobränslen är motsvarande siffra noll, säger Korpijaakko-Öhman.

Med andra ord, om tusen ton bränsle används minskar koldioxidavtrycket redan kraftigt.

En viktig roll i förändring
Peab Asfalt, som ingår i Nordens största byggkoncern, är Finlands största asfalttillverkare och använder flytande biobränslen från Wibax för sin asfaltproduktion.

Pasi Korhonen, inköpsdirektör Norden på Peab Asfalt, berättar att de använder brännbara flytande biobränslen för att producera ECO-Asfalt så att de kan minska koldioxidutsläppen från sin egna produktion och värna om miljön genom att erbjuda sina kunder ett grönare och mer hållbart alternativ.

– Jag är stolt över att Peab har som mål att minska koldioxidutsläppen från den egna produktionen med 60 procent till 2030 och att Peab ska vara en klimatneutral koncern till 2045. Brännbara flytande biobränslen spelar en viktig roll i denna förändring av asfaltproduktionen, säger Korhonen.

- Jag tror att intresset för flytande biobränslen kommer att fortsätta öka – inte bara inom asfaltssektorn utan också inom andra energiintensiva industrier, säger Korpijaakko-Öhman.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige
6/25/2024
ISCAR LOGIQ6TURN - NYA unika svarvskär Modernt tillverkningssätt för framtidens industriProdukter som sprider glädjeNytt produktsortimentLanserar avancerad kaffebryggningslösning