LATEST NEWS

- News from the industry

Gomero och Ellevio genomför valideringsprojekt

För prediktivt underhåll av transformatorstationer
Gomero Group AB har tillsammans med Ellevio påbörjat ett valideringsprojekt av SIPPHub, Gomeros egenutvecklade lösning för insamling av data från kritiska komponenter på transformatorstationer. Projektet omfattar totalt tolv sensorer kopplade till en SIPP Hub och genomförs vid en av Ellevios anläggningar i Värmland. Ellevio är sedan tidigare en av Gomeros viktigaste kunder på den svenska marknaden.

Med SIPP Hub skapas helt nya möjligheter för Ellevio att koppla in fler sensorer och utnyttja Gomeros infrastruktur för att samla in och analysera data i realtid. Projektet är en vidareutveckling av bolagens mångåriga samarbete kring kontrollutrustningen SIPP. SIPP har hittills använts för detektion av oljeläckage från transformatorn och miljösäkring av oljefångstgropen under transformatorn. Genom att använda SIPP Hub tar man nu nästa steg mot en insamling av större mängder data som kan analyseras och användas för ett ökat prediktivt underhåll. Det aktuella valideringsprojektet är inledningsvis avgränsat till mätning och övervakning av SF6-gas.

– Med SIPP Hub skapas nya möjligheter att digitalisera fler underhållsprocesser samtidigt som vi möter kraven på kostnadseffektivitet och hållbarhet. Vi känner oss redo att ta till oss av de mervärden som Gomero och SIPP Hub erbjuder, säger Mattias Airiman, som leder och driver projektet hos Ellevio.

– Vi vet att Ellevio har stort fokus på att utveckla morgondagens smarta elnät för att möta elektrifieringens utmaningar. På Gomero arbetar vi för att bidra till den utvecklingen. Genom att koppla upp komponenter på transformatorstationer med SIPP Hub går det att arbeta med prediktivt underhåll. Vårt erbjudande och ett smartare elnät blir på så vis en vinst för både miljön och våra kunder, säger Jan-Eric Nilsson, VD på Gomero.

Prediktivt underhåll – en viktig del av energiomställningen
I energiomställningen måste underhållsarbetet följa med. Traditionellt har underhållsarbete varit reaktivt och byggt på manuellt arbete och schemalagda underhållsinsatser. Nu kan man se ett tydligt skifte där uppkopplade sensorer i transformatorstationer och ställverk ökar driftsäkerheten, minskar kostnaderna och bidrar till ett mer effektivt och hållbart arbetssätt. Genom att använda uppkopplade produkter, sensorer och dataanalys kan underhållsarbetet utföras optimalt och med en betydligt högre grad av automatisering.

SIPP - en viktig komponent när nätstationerna kopplas upp
Med Gomeros produktfamilj SIPP erbjuds företag inom energisektorn möjligheten att arbeta med prediktivt underhåll och miljösäkring av kritiska processer på transformatorstationen. I takt med att sensorer, datakraft och analysverktyg blivit billigare och betydligt mer tillgängliga går det nu att kontinuerligt och i förväg få en bild av underhållsbehovet för viktiga komponenter på stationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Eric Nilsson, VD, Gomero Group AB (publ)
Tel. +46 (0) 73 519 10 11
E-post: jan-eric.nilsson@gomero.com

LATEST NEWS

- News from the industry
12/1/2023
Stålåret 2023: Världsliga ting?Stärker relationen mellan kund och tillverkareNSK arrangerade European Distributor Convention 2023Steute strukturerar om sina affärsområdenMomentum Group förvärvar Swerub
11/30/2023
Viktigt med reservdelar för vattenskärmaskinerDra tunga laster mer mobilt Höj precisionen med krysslaser Varför du måste ha rätt analysinstrument Optimera din verksamhet med svarv och fräsverktyg
11/29/2023
En extra tia per dag – ger enorma fördelarEffektiv formmätning för precision Nitdragarens funktion och användningsområde Rätt kläder när du svetsar Ont i armen under och efter arbetsdagen?
11/28/2023
Idealiska maskiner för stora arbetsstycken Plasmaskärbord är en revolution inom skärning Undvik skador från fukt och mögel Brandmanschetter för över­gången från metall till plast Vår verkstadsinredning samlat på ett ställe!
11/27/2023
Treston Quick Edge ArbetsstationSäkra driften av dina maskiner Ett sekel av metallåtervinning Utrustning för att säkerställa en effektiv rivning Välj en certifierad leverantör för trådbondning