LATEST NEWS

- News from the industry

Främsta prioriteringarna inom tillverkningsindustrin

Digital omvandling, försörjningskedjor och hållbarhet
"State of Digital Manufacturing 2023" - Tactons senaste rapport - berättar om en tillverkande industri som investerar för att påskynda digitala initiativ och bygga motståndskraft inför en kommande recession.

Tacton släppte idag resultaten från sin senaste undersökning "State of Digital Manufacturing 2023", vilket betonar en tillverkande industri som fokuserar på att bygga motståndskraft och säkerställa smidiga helhetsoperationer inför en potentiell global recession.

Baserat på en undersökning av 200 chefer och ledare inom diverse tillverkningssektorer i Nordamerika och Europa, ger rapporten flera viktiga insikter om tillverkarnas digitala strategier och prioriteringar för 2023 och framåt. Under de senaste tre åren har störningar haft en enorm inverkan på hur företag arbetar inom den tillverkande industrin, med den pågående COVID-pandemin, växande klimatlagstiftning och nya konsumentköpvanor som utmanar det etablerade sättet för försäljning och orsakar störningar i varje affärsfunktion.

Nu har en ny störning kommit. Med rykten om en eventuell global recession fokuserar tillverkande industriföretag på att minska sina utgifter för att säkerställa att vinsterna inte vacklar. 2023 driver dessa osäkra ekonomiska förhållanden företag inom den tillverkande industrin att investera för att påskynda digitala insatser, bygga motståndskraft och möta stigande regler och konsumentförväntningar.

Insikter från undersökningen inkluderar:

• Digital omvandling är central för framgång 2023: företag inom den tillverkande industrin betonar att investeringar i programvara och digitala tekniker är avgörande för att hänga med i en snabbt föränderlig och mycket konkurrensutsatt marknad. Faktum är att 74% av de svarande noterade vikten av digital transformation för att uppnå sina affärsmål under det kommande året.

• Osäkra ekonomiska tider driver investeringar: Dynamiken i globala ekonomier är alltid i förändring, men för komplexa tillverkare kan påverkan av ekonomiska svängningar vara särskilt känslig. Därför strävar tillverkare efter att optimera och automatisera processer från början till slut. För att klara potentiella ekonomiska utmaningar 2023, påskyndar 32% av de svarande den digitala omvandlingen, där 67% av de svarande prioriterar digital omvandling av sina försäljningsprocesser.

• Optimering av försörjningskedjan toppar investeringsområden: Under senare år, med COVID-19-pandemin och andra geopolitiska störningar, har sårbarheten i tillverkarnas försörjningskedjor blivit tydlig. Frågor kring försörjningskedjans förutsägbarhet, resursknapphet och personalens tillgänglighet förblir en stor oro för tillverkare idag, och 64% av de svarande uppger att deras företag kommer investera i arbetet kring sina försörjningskedjor 2023.

• Regleringar och kundkrav driver tillverkarnas hållbarhetsagendor: I takt med att kraven från konsumenter, investerare och reglerande myndigheter ökar, är hållbarhet och miljömässiga-, sociala-, och styrnings- och efterlevnadsmål (ESG) nu i fokus för tillverkare överallt. 63% av de svarande anser att hållbarhet är mycket eller extremt viktigt, och belyser dess potential att skapa värde och minska organisatoriska risker.

"Under de senaste åren har störningar varit en konstant som format och omformat företag inom den tillverkare industrin. År 2023 kommer detta att fortsätta vara trenden när recessionen börjar synas på den globala marknaden", säger Bo Gyldenvang, verkställande direktör på Tacton. "För tillverkare innebär detta att en snabb digital omvandling blir viktigare än någonsin, eftersom de strävar efter att leverera skräddarsydda produkter och hållbara alternativ som dagens kunder efterfrågar. Tillverkarna som tillhandahåller dessa lösningar kommer att fortsätta vinna nya affärer, medan de som inte kan göra det kommer att tappa sin konkurrenskraft och förlorar marknadsandelar över tid."

För mer information och för att ladda ner hela rapporten "State of Digital Manufacturing 2023", besök: https://www2.tacton.com/2023-digital-manufacturing-survey-industritorget-article

LATEST NEWS

- News from the industry
5/10/2024
En vecka kvar till Elmia ProduktionsmässorVidareutvecklat OEM-slangpumparUtökar AI-flexibilitet över hybridmolnet10 år som VD
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper
5/8/2024
RobotCenter Laxå säljer SvetsrobotstationCold forging via sourcing groups Upptäck InnovationenOlsons utökar produktkatalogen Belysning och indikering i samma lampa
5/7/2024
Industritorget expanderar Lasermaskiner för precision och effektivitet Låt oss integreraProtolabs utökar funktionaliteten RMS har allt för lagret
5/6/2024
Swecon erbjuder tilt­spinner för minigrävareInspodagen 2024 i TanåsABB utvidgar portföljenSvensk vindkraftexpertis eftertraktad i TysklandBOLIST Byggfest