LATEST NEWS

- News from the industry

Fortsatt låg IPO-aktivitet i Sverige och globalt

Men kraftig ökning i USA banar väg för en vändning
Under första kvartalet 2024 var den globala IPO-marknaden fortsatt mestadels sval. Antalet börsintroduktioner (IPO:er) sjönk med sju procent jämfört med samma period 2023, medan det totala transaktionsvärdet steg med sju procent. I USA har dock aktiviteten tilltagit kraftigt – antalet IPO:er och det sammanlagda transaktionsvärdet steg med 48 respektive 230 procent. I Sverige är IPO-aktiviteten fortsatt låg och endast en notering har genomförts hittills i år. Till andra kvartalet 2024 förutspås viss återhämtande aktivitet med anledning av det makroekonomiska läget och de höga räntorna. Men den starka aktiviteten i USA under första kvartalet kan vara en signal om att marknaden är på väg att vända, både globalt och i Sverige.

Varje kvartal kartlägger rådgivnings- och revisionsföretaget EY genomförda börsintroduktioner (IPO:er) på reglerade marknader och handelsplattformar. Enligt EY Global IPO Trends Q1 2024 har det under första kvartalet 2024 genomförts 287 IPO:er med ett totalt transaktionsvärde om 23,7 miljarder USD på den globala marknaden. Till antalet innebär det en minskning med sju procent jämfört med samma period året innan, men samtidigt ökade transaktionsvärdet med sju procent.

Överlag är IPO-marknaden fortfarande sval och fortsatt går utvecklingen åt olika håll i olika regioner. Likt för helåret 2023 är det USA som står för ökningen, och Kina som fortsätter att tappa i IPO-aktivitet även under första kvartalet 2024. På den amerikanska IPO-marknaden ökade antalet börsintroduktioner med 48 procent, och det sammanlagda transaktionsvärdet ökade med hela 230 procent. Den kinesiska marknaden minskade istället med 51 procent respektive 62 procent jämfört med första kvartalet förra året. Ett annan marknad som går starkt är Indien, där antalet IPO:er ökade med 84 procent och transaktionsvärdet med över 1000 procent – dock från mycket små volymer samma period året innan. I Europa som helhet minskade antalet IPO:er något, medan transaktionsvärdet ökade med 174 procent drivet av ett flertal mycket stora noteringar. I Norden genomfördes endast en transaktion – på First North listan i Sverige.

- Sverige är fortsatt en försiktig marknad, men vi ska även komma ihåg att Q1 i regel är ett svalt kvartal. I USA börjar det dock hetta till lite nu, vilket kan vara ett tecken på en vändning globalt. På den amerikanska marknaden är det främst segmenten Tech, Industrials och Life Science som ser aktivitet. Samtidigt är den minskade aktiviteten i Kina ett orosmoln. Under 2023 var Kina den enskilt största IPO-marknaden, men under Q1 2024 är det USA som tar över stafettpinnen om vi kollar på transaktionsvärde, med över dubbelt så stora volymer som i Kina. Indien gör också en stark ökning och har under Q1 flest IPO:er till antalet, även om de är relativt små och det totala transaktionsvärdet därmed blygsamt, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader för EY i Norden och Sverige.

Andra kvartalet 2024 tyder på viss återhämtning i Sverige, med upptakt först under tredje kvartalet
Den försiktiga inställningen på den svenska IPO-marknaden kan kvarstå även kommande period, även om viss återhämtning kan skönjas. Den starka signal som företagen väntar på är en första räntesänkning från Riksbanken. Återhämtningen i USA samt i Europa tyder också på att den nordiska och svenska marknaden snart kommer att följa samma mönster. En osäkerhetsfaktor i sammanhanget är dock årets presidentval i USA, som kan få stora konsekvenser för marknaden genom att utfallet kan förändra den roll USA väljer att spela i internationell handel och som stabiliserande supermakt.

- Jag tror fortfarande en tydlig vändning i Sverige kommer först efter sommaren – under första halvåret 2024 får vi räkna med endast ett par noteringar. Investerare kommer att premiera bolag med stabila bevisade kassaflöden och låg risk, företrädesvis företag inom teknologi och infrastruktur. Ett normalår brukar den svenska huvudlistan ha ungefär 20 noteringar, men når vi hälften i år ska vi vara nöjda. Vi kommer nog inte få uppleva en normal nivå av IPO:er förrän 2025, när vi förhoppningsvis har ett antal räntesänkningar i ryggen och har fått bukt med inflationen, säger Andreas Dalhäll.

För mer information eller intervju med Andreas Dalhäll, kontakta:
Stina Gustafsson, PR-chef, EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper