LATEST NEWS

- News from the industry

Flexibel kraftförsörjning är nyckeln

Att komma till rätta med nätavbrott och resiliensproblem
Enligt en ny rapport fortsätter återkommande avbrott att vara ett stort orosmoment för datacenteroperatörer och Aggreko betonar därför vikten av mer flexibla energilösningar som kan upprätthålla anläggningens motståndskraft och mildra oundvikliga nätförsörjningsproblem.

Företagets uttalande kommer efter att Uptime Institute har publicerat resultaten från Global Data Centerundersökningen, som visar att 55 procent av operatörerna har upplevt avbrott under de senaste tre åren.

Givet behovet av att skydda anläggningarnas driftssäkerhet betonar Aggreko de decentraliserade energilösningarnas roll för operatörerna som vill minska sitt beroende av de nationella stamnäten.

"Den senaste globala undersökningen från Uptime Institute visar anledning att vara optimistisk, eftersom antalet avbrott minskar”, säger Billy Durie, Global Sector Head – Data Centers på Aggreko. "Dock är 55% fortsatt en mycket hög siffra för en sektor där oplanerade stillestånd är något som till varje pris måste undvikas”.

” Till viss del är dessa siffror inte överraskande – faktorer som är utanför branschens kontroll som extrema väderförhållanden, ansträngd nätinfrastruktur nationellt och en volatil prisbild är ett större hot mot
serverhallar än någonsin tidigare. För att anläggningarna ska klara att hålla en drifttid på 99,999 % kommer nya strategier att behövas för om operatörerna ska klara att hantera de akuta utmaningar som en ansträngd kraftförsörjning innebär”.

I företagets senaste rapport som består av två delar, Uptime on the Line, publicerad tidigare i år, intervjuades 700 anställda vid datacenter i Storbritannien, England, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige med liknande marknadstryck. Hinder som identifierades har tidigare nämnts i Uptime Institutes enkät, där brist på kvalificerad personal, förbättrad energieffektivitet och anskaffande av utrustning för att möta den ökande efterfrågan uppges som de mest framträdande orosmomenten för branschen.

"Det faktum att dessa problem enligt vår undersökning kvarstår visar ännu tydligare varför branschen måste ha ett långsiktigt perspektiv för att minska det pågående trycket på leveranskedjor, tillgång på kompetens och strömförsörjning”, avslutar Billy.

När det kommer till att övervinna de hinder som utgörs av underdimensionerat nät krävs ett paradigmskifte kring att driva anläggningar med lösningar för decentraliserad energi som kan ge potentiella lösningar på ett pågående problem”.

”Att integrera dessa teknologier innebär en rad unika utmaningar, som huruvida man ska välja permanenta eller hyrda installationer och hur de ser på avkarbonisering av datacenter, vilket kräver leverantörskompetens och input. Med tanke på den osäkerhet som framkom i den senaste undersökningen från Uptime Institutes uppmanar jag alla intressenter inom datacenter att läsa Uptime on the Line-serie och ta reda på hur dynamiska strategier för att hyra utrustning kan hjälpa till att minska pressen som anläggningarna just nu står inför”.

För att ta del av Aggrekos senaste datacenterrapport Uptime on the Line, klicka här.

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen