LATEST NEWS

- News from the industry

Fler anonyma anmälningar

Om missförhållanden på jobbet
Det blir allt vanligare att anmäla arbetsplatsincidenter – och allt fler väljer att göra det anonymt. 57 procent av de svenska anmälningarna om missförhållanden var anonyma, visar en ny rapport från NAVEX.
Rapporten 2023 Risk & Compliance Hotline Management Benchmark Report bygger på av data från fler än 1,5 miljoner incidentrapporter som tagits emot av 3 430 organisationer världen över under 2022. I förra årets rapport kunde man konstatera att fler anmälde incidenter i eget namn, vilket också varit en genomgående trend de senaste tio åren. Dock bryts den trenden i årets rapport och visar en kraftig ökning av anonyma anmälningar..

Det kan finnas flera orsaker till det ökande behovet av anonymitet, konstaterar rapportförfattarna. 2021 var ett år då många valde att förändra sitt arbetsliv och byta jobb i spåren av pandemin – en global trend som döptes till ”The great resignation”. 2022 är ett år som präglats av en osäker världsekonomi och hög inflation, vilket kan göra att behovet av stabilitet ökar. Om fler känner sig sårbara och inte vill riskera sin situation på arbetsplatsen, även om man sett något man behöver anmäla, kan en anonym anmälan kännas mindre riskfylld.

”Samtidigt är det ett kvitto på att möjligheten att anmäla missförhållanden anonymt är tillgänglig för allt fler och används aktivt. Vi kommer aldrig att uppnå en situation där alla medarbetare i alla verksamheter känner sig trygga med att göra en anmälan i eget namn, och därför behöver skyddet för anmälaren värnas och anonyma anmälningar måste tas på allvar av arbetsgivaren”, säger Jan Stappers, EU Governance, Risk and Compliance Specialist på NAVEX.

Rapporten kalkylerar även ett medianvärde för rapportering inom för att säkerställa att statistiken är representativ och inte påverkas av yttre faktorer, exempelvis verksamhetens storlek.

I Sverige var medianvärdet att 39 procent av de anonyma anmälningarna följdes upp av anmälaren, vilket är en något högre siffra än jämförbara länder. Motsvarande värde i övriga Skandinavien var 38 procent, jämfört med 35 procent i Storbritannien och 29 procent i Tyskland.

Enligt samma medianvärde var 50 procent av anmälda incidenter relaterade till olika HR-frågor, exempelvis diskriminering eller andra former av trakasserier, medan 23 procent av anmälningarna handlade om affärsintegritet gentemot tredje part, exempelvis i frågor som datasäkerhet, intressekonflikter och tvister. Den tredje största kategorin var redovisnings- och rapporteringsärenden med 8,6 procent, följt av miljö- och hälsoskyddsfrågor med 8,3 procent.

Globalt noteras en kraftig ökning av anmälningar om diskriminering och trakasserier, och rapportförfattarna konstaterar även att det finns skäl till oro på grund av att många anmälningar nämner olika nyckelord kopplade till psykisk ohälsa – exempelvis ”ångest”, ”depression”, ”stress” och ”mobbning” – och efterlyser ett starkare fokus på dessa frågor.

NAVEX är världens ledande leverantör av verktyg och plattformar för riskhantering och regelefterlevnad, och har även en stor närvaro i Sverige genom förvärvet av den svenskutvecklade visselblåsarplattformen WhistleB. Rapporten har publicerats varje år i över ett decennium vilket ger en god sammanfattning av hur incidentanmälningar förändras över tid.

LATEST NEWS

- News from the industry
9/25/2023
Ett enklare sätt att böja plåtPrecision i varje skär och böjTruckutbildning för företagSolcellsmontörerna väljer infästning av högsta kvalitetDags för höstens roligaste skolutmaning
9/22/2023
Optimera ytjämnheten Volvos nya slaggskopa är redo för heta uppgifterTotalleverantör inom last och truck i GöteborgAutomatisering och fjärrstyrning?Luft är en framtidsbransch
9/21/2023
Tre år sedan lanseringen av Maeda MC285CB-3Trådbondning Ny maskin i Sveriges största tillväxtregion60 år av Busch vacuum solutionsSällsynt Massey Ferguson-traktor
9/20/2023
Rodin & Co AS tillkännager strategiskt förvärv Plåt & Ventföretagens vd lämnar sin rollInvesterar för framtiden i laserskärning Öka produktiviteten och drifttiden Skogsbruk - Kraftfullt & robust
9/19/2023
En innovativ lösning för fasadtvätt Utökar erbjudandet inom vätskeanalysStålåret 2023Att jobba med aluminium är att jobba med lösningarHans Sohlström ny VD och koncernchef för Stora Enso