LATEST NEWS

- News from the industry

Fem trender inom PLM 2023

Vad kan vi förvänta oss ett modernt SaaS-baserat PLM-system?
PLM, eller Product Lifecycle Management, har traditionellt varit grunden i det mesta av produktutvecklingsarbetet, men tenderar i digitaliseringens tidevarv att bli ännu mer framgångskritiskt i den snabbt föränderliga designvärlden. Domänen som sådan är och förblir en avgörande drivkraft inom modern produktframtagning, inte minst som ryggraden i den digitala tråden.”

Det skriver PTC’s Norden-chef, Filip Stål. En rapport från undersökningsföretaget och analytikern Tech-Clarity ger honom också rätt: högpresterande företag är 73 procent mer benägna att använda PLM för att stödja den digitala tråden genom att driva den digitala definitionen av en produkt. Till en början med teknik för att sedan sträckas ut till andra funktionella avdelningar.

”Men PLM spelar också en avgörande roll för att främja samarbete och för att konkurrera i industrin måste tvärvetenskapliga team arbeta tillsammans, möjliggöra smidighet i försörjningskedjan och leverera högkvalitativa produkter som uppfyller kraven. Detta kan uppnås genom att implementera en PLM-aktiverad digital tråd som förbinder ingenjörer och icke-ingenjörer med tillförlitlig och lättillgänglig data i hela organisationen,” summerar Stål saken och pekar på SaaS (Software-as-a-Service) som en möjliggörare.

Modern SaaS och molnbaserade PLM-lösningar tar produktframtagningen bortom bara ingenjörsavdelningen och utökar dess fördelar till andra grupper i organisationen och utanför brandväggen: tillverkning, inköp, service, kunder, partners och mer . Så vad kan vi förvänta oss av ett modernt SaaS PLM-system?

Så här ser fem viktiga trender ut på området för 2023:

1: Främja samarbete och minska komplexitet
Alla tillverkare försöker minska komplexiteten, även om detta kommer i två former - bra och dåliga. Bra komplexitet driver innovation, nya produkter och tjänster, som exempelvis mjukvarudriven innovation. Detta emedan dålig komplexitet har motsatt effekt. Ta till exempel en lastbilstillverkare som har 1000 olika varianter av motorn. Behövs verkligen 1000 varianter av den motorn? Eller kan man minska antalet varianter för att stödja verksamheten?

Denna typ av frågeställningar gäller egentligen i alla branscher, över hela linjen. Det är i själva verket så att tankar och agerande kring komplexitetsminskning i mycket är relaterad till samarbete genom att ett multidisciplinärt synsätt. Detta handlar om att hantera programvara, elektronik, elektriska, mekaniska och delar, liksom kravställningar, övergripande systemutveckling, simuleringar, testhantering och certifieringar, utifrån ett holistiskt synsätt. Inom teknik gör de flesta företag ett utmärkt jobb med att hantera var och en av dessa discipliner. Ändå måste man sammanföra dessa och driva dem mer sammanhållet och helhetsmässigt än tidigare. Detta för att få alla att arbeta synkront tillsammans. Därmed kan man t ex undvika impedansavvikelser mellan förändringshastigheten för mjukvaruutvecklare gentemot de mekaniska och elektriska delarna av verksamheten.

Utanför ingenjörskollektivet måste alla andra människor runt företaget samarbeta. Så hur kan ingenjörer arbeta bättre med sina motsvarigheter på fabriks-, service-, kvalitets-, regelverks-, efterlevnads- och leveranssidorna?

2: Underlätta hållbar produktutveckling
Hållbarhet står redan högt på agendan för tillverkande företag och detta fokus kommer att öka. I Europa kan konsekvenserna av att ha ett större koldioxidavtryck kosta företagen mycket pengar i form av skatter och straffavgifter. De flesta beslut som påverkar hållbarhet och förmågan att återvinna en produkt sker tidigt i processen och då med ingenjörskonst. Väljer du fler återvinningsbara komponenter? Väljer du en miljövänlig leverantör? Designar du en produkt inte bara så att den kan tillverkas, utan så att den också kan demonteras och återanvändas?

Låt oss överväga ett klassiskt exempel som en diskmaskin: den kan utformas med färre plastkomponenter så att den lättare kan återvinnas. Men om du någon gång har försökt plocka isär diskmaskinen har du säkerligen stött på stora svårigheter; det är kort sagt inte enkelt att ta isär den för att återanvända några av delarna. Tänk om diskmaskinen istället var designad för demontering, så att komponenter och underenheter lätt kunde återanvändas? Det finns här en avgörande roll som kan spelas av PLM för att tillhandahålla informationen så att en ingenjör känner till materialen i en viss del. De kan välja en del eller komponent för dess styrka, kostnad eller andra egenskaper som är väsentliga, men samtidigt titta på hur hållbar och återvinningsbar den är.

3: Säkra försörjningskedjans motståndskraft
Den senaste globala pandemin och det pågående kriget i Ukraina har belyst de inneboende svagheterna i globala leveranskedjor. Det har lärt oss att leveranskedjorna är mindre motståndskraftiga än tidigare. PLM kan spela en avgörande roll för att hantera volatilitet i leveranskedjan genom att bygga in motståndskraft genom materialförteckningen. Detta kan utvecklas genom att man bygger in alternativa källor för komponenter i ”fronten” av konfigurationer, införlivar alternativa leverantörer eller utvecklar närmare relationer med leverantörer. Dessa leverantörer kan kopplas direkt in i ditt system, så de blir en del av organisationen.

Försörjningskedjans motståndskraft kan också stödjas av PLM-systemet över hela linjen, både från leverantörscertifieringar, godkända leverantörer och alternativa leverantörer, såväl som genom projektledning och delade plattformar för att säkerställa att de fungerar med ingenjörsteamet mycket tidigt i produktens livscykel.

4: Den växande betydelsen av SaaS och molnet
Tillkomsten av SaaS och molnet underlättar leveransen av en komplex företagsapplikation som ”PLM som tjänst”, något som ingenjörer och tillverkare letar efter. Molnet är en trend som har funnits ett tag och applikationer har också flyttat till molnet och SaaS-modeller i mer än ett decennium, men detta gäller inte allmänt för ett affärskritiskt ingenjörssystem som PLM.

Världen utvecklas snabbt och samarbete är avgörande, särskilt utanför brandväggen och i den nuvarande ofta distribuerade delningsekonomin. I denna miljö kräver outsourcing av delar av design och tillverkning, med utökade partnerskap, joint ventures och gemensamma utvecklingspartners, ett mycket flexibelt PLM-system som stöder och inte begränsas av IT-avdelningen. Att ha klassens bästa implementeringar och processer är en betydande trend bland våra kunder.

5: Kvalitet i produkt och process
Den femte trenden berör kvalitetsområdet. För de flesta av våra kunder finns det två aspekter på kvalitet: Den första handlar om att få ner kostnaderna för dålig kvalitet och den andra om dåligt utförande. Kvalitet måste beaktas och hanteras från båda dessa synpunkter. Men detta är särskilt viktigt om du verkar i branscher – som t ex inom medicintekniska produkter, där biverkningar inverkar patientens hälsa och säkerhet, eller inom fordonsindustrin - där alla fel kan få katastrofala konsekvenser. Att ha en sluten loop, där kvalitet ligger inbäddad i PLM-drivna processer, driver många av våra kunders initiativ.

Det andra, relaterat till det första, är kvalitet i slutkundens perspektiv. Detta säkerställer att varumärkets rykte och nätpromotorpoäng bibehålls – och stöder därmed de holistiska kvalitetsprocesserna med slutna loopar.

Av Filip Stål, Nordenchef för PTC

Jenny Widing | PR consultant
jenny@nlpr.se | +46 70 985 30 20
Northern Link PR
Banérgatan 12, 115 23 Stockholm
www.northernlinkpr.se
Contact information

Northern Link PR i Sverige AB

Mailing address
Kungs­gatan 60
11122 Stockholm
Visiting address
Kungs­gatan 60
11122 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms county
Sweden
Organization id:
556834-7198
Founded: Not specified
Employees: Not specified
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Northern Link PR.

Vi hjälper företag med nordiska ambitioner.
När det gäller PR och kommunikation, strävar Northern Link PR att vara det bästa valet för företag med svensk eller helt nordiska ambitioner.

Vi ser vikten av meddelanden, strategi och taktik som är nära i linje med dina affärsmål. Därför har vi etablerat kompetens inom en rad tjänster som kan utvecklas och anpassas beroende på din unika situation.

Välkommen att kontakta oss.

Contacts

Henrik Aare
070-598 22 82

LATEST NEWS

- News from the industry
4/11/2024
Sjöö Sandström expand­erar med ny säljareLantbrukarna pressade av låg lönsamhetKia presenterar uppdaterad elbilsstrategi
4/10/2024
4 fördelar med Maskinera auktionsförsäljningFördelar och funktioner för det nya vajersystemetSeiferts avfuktareNy STIHL produktions­anläggning i RumänienDåligt förberedda och övermodiga
4/9/2024
Upptäcka blixtsnabbt av­vikelser i era mätresultatTotal kabel- och kabelkedjelösningProblemfria timmar i nya hybridgrävarenLesjöfors först med SBTi-godkända klimatmålNytt från HEIDENHAIN
4/8/2024
Tre starka varumärken Nyhet! ENUX NordicMiljövänligt byggmaterial kan vinna forsknings-SMNu bildas Nordens ledande expert BOLIST Byggstart är tillbaka
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web