LATEST NEWS

- News from the industry

Förutspår 2024 års största cyberhot för molnet

Trend Micro listar de främsta hoten
Trend Micro blickar framåt över 2024 och cybersäkerhetslandskapet med särskilt fokus på molnet.

De förutspår att vi kommer behöva navigera oss genom en komplex digital period med många molnsäkerhetsutmaningar som är större än de vi tidigare mött.

De cyberhot företag ställs inför blir alltmer mångfacetterade och svårhanterade. Hot såsom dataförgiftning är inte bara ett tekniskt problem utan riskerar såväl tillförlitligheten som effektiviteten hos mycket av den teknik vi förlitar oss på dagligen. Samtidigt är ryggraden av vår digitala värld, API:er, alltmer i skottgluggen. I en tid där molnbaseradteknik såsom Kubernetes blir alltmer populär så vidgas också hotbilden och nya attackytor skapas. Molnbaserade skadeprogram kan spridas och röra sig genom den drabbades infrastruktur, och enkelt och oupptäckt utnyttja datorer och nätverk som om de vore deras egna.

Trend Micro menar att alla nya, men även etablerade cyberhot, kräver ett holistiskt och proaktivt förhållningssätt till cybersäkerhet. I det dynamiska digitala landskapet är förmågan att förutse, anpassa och reagera på hot nyckeln till att upprätthålla säkerhet och integritet.

Trend Micro listar därför de främsta hoten de förutspår kommer att skaka om molnlandskapet under 2024:

• Dataförgiftning kan komma att underminera tillförlitligheten hos molnbaserade maskininlärningsmodeller.
• API-sårbarheter i moln- och hybridmiljöer kan bli den digitala säkerhetens akilleshäl.
• Identitetsattacker i molntjänster riskerar att öka kraftigt. Detta förvandlar digitala nycklar till sårbarheter och hotar integriteten hos identitetsverifieringssystem.
• Felkonfigurationer i molntjänster löper risk att utnyttjas, som öppna bakdörrar i annars säkra digitala miljöer.
• Leveranskedjor för programvara och CI/CD-system kan komma bli avgörande huvudmål, vilket kan öppna upp fler möjligheter för cyberkriminella.
• SOC/IR-team riskerar få kämpa för att hitta och upprätthålla CTI för molnhot.
• Attacker mot hybridmiljöer eller över flera moln kommer sannolikt upptäckas senare än attacker mot lokal hårdvara och servrar.
• Edge computing med stöd av molnteknik kan bli en ingång för attacker mot molnet.

- Strategierna vi sätter, åtgärderna vi vidtar och samarbetet som byggs är a och o i kampen mot nya och växande hot mot molnet, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro. Det handlar inte längre om att endast agera reaktivt, utan att tillsammans proaktivt skapa och forma morgondagens säkra digitala framtid. Samarbete, utbildning och tekniska lösningar kommer stå som grundpelare för att lyckas.

För att läsa mer om vad Trend Micro förutspår för kommande år och hur företag bör säkra molnet under 2024, läs Building Resilience: 2024 Security Predictions for the Cloud i sin helhet här.

LATEST NEWS

- News from the industry
2/23/2024
High voltage water heaterFöretag extremt dåligt rustade Verizon Business skapar anpassad privat 5G-miljö Bästa företagsklimatet i Västerbotten 2026Två erbjudanden för lagerlogistik
2/22/2024
Förbättra din arbetsmiljöKvalitetssäkrade begagnade maskiner Tydlighet vid installations­märkningCarita Nero blir ny vd på KlaravikÖka effektiviteten i din tillverkningsprocess
2/21/2024
Det är viktigt att förstå termografins användbarhetFörsäkra dig om att hörseln inte tar skada vid arbetetUpptäck våra senaste produkterEn ny hydraul­cylinder eller renovera de befintliga? Mångsidiga verktyg för formning och bockning
2/20/2024
Effektiva lösningar för industriell luftkomprimeringEn väsentlig kugg i energi­försörjningens maskineriINTELLilight - Testa dig fram för bästa ljuset för stundenStranda AB har investerat i en ny bandsågautomatRätt lyftverktyg är kritiskt för effektiva lyftningar
2/19/2024
Vill du veta hur avfuktning fungerar ?Fiber billigare och ger högsta hastighet i kontorsfastighetCoGig och SSAB i samarbeteWavin förutspår ökad marknadsandel 2024 Unik energilösning för hållbara bostäder