LATEST NEWS

- News from the industry

Försäljningsrekord och kapacitetsutmaningar

Samt strategiskt förvärv och nyetablering
FJÄRDE KVARTALET
• Nettoomsättningen uppgick till 1 576 (1 339) MSEK, en ökning med 17,6% jämfört med samma period föregående år, varav 67 MSEK är hänförligt till förvärvet av Exim & Mfr Holdings Pte Ltd (Exim).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 33 (103) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,1 (7,6)%.
• Justerat rörelseresultat uppgick till 33 (114) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 2,1 (8,5)%. Motsvarande period föregående år belastades med cirka -10 MSEK, vilket avsåg avvecklingskostnader för Bultens tillverkningsanläggning i Pembroke, Storbritannien.
• Resultat efter skatt uppgick till 30 (73) MSEK. Justerat resultat efter skatt uppgick till 30 (82) MSEK.
• Orderingången uppgick till 1 582 (1 437) MSEK, en ökning med 10,1% jämfört med samma period föregående år, varav 54 MSEK är hänförligt till förvärvet av Exim.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 89 (250) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 1,00 (3,01) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 1,00 (3,45) SEK.
• Styrelsen i Bulten AB beslutade om att föreslå årsstämman en utdelning för 2023 om 2,50 (2,50) SEK per aktie.
• Den 21 november ingick Bulten i ett joint venture tillsammans med samarbetspartnerna Radium Fasteners Private Ltd (Radium) och ZJK Precision Parts HK (ZJK), med avsikt att påbörja tillverkning av mikroskruv i Indien för internationella kunder inom konsumentelektronikbranschen under 2024.

JANUARI – DECEMBER
• Nettoomsättningen uppgick till 5 757 (4 474) MSEK, en ökning med 28,7% jämfört med samma period föregående år, varav 83 MSEK är hänförligt till förvärvet av Exim.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 230 (180) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,0 (4,0)%.
• Justerat rörelseresultat uppgick till 243 (284) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 4,2 (6,3)%.
Rörelseresultatet har belastats med transaktionskostnader hänförbara till förvärvet av Exim om -13 MSEK. Motsvarande period föregående år belastades med -104 MSEK varav -93 MSEK avsåg avvecklingskostnader för Bultens ryska verksamhet.
• Resultat efter skatt uppgick till 127 (74) MSEK. Justerat resultat efter skatt uppgick till 140 (176) MSEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 353 (298) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 4,89 (2,65) SEK. Justerat resultat per aktie uppgick till 5,51 (7,48) SEK.
• Nettoskulden uppgick till 1 340 (925) MSEK. Nettoskuld, exklusive leasingskulder, uppgick till 834 (411) MSEK.
• Soliditeten uppgick till 37,9 (41,9)% vid periodens slut. Soliditet, exklusive leasingskulder, uppgick till 42,2 (47,5)%.
• Den 31 augusti slutförde Bulten förvärvet av Exim, en asiatisk distributör av fästelement och andra komponenter med säte i Singapore samt en årlig omsättning på omkring 40 MSGD (320 MSEK). Förvärvet ger Bulten en bra plattform för att växa inom nya branscher där distributionsledet är en central försäljningskanal.

”2023 var året då Bulten lade grunden för framtida expansionsmöjligheter inom distributionsledet samt mikroskruvsförsäljning genom förvärv och påbörjad nyetablering. Det var också ett år med mycket hög försäljning, vilket dessvärre ledde till kapacitetsutmaningar samt påverkade rörelseresultatet negativt, både för det sista kvartalet och helåret”, säger Anders Nyström, vd och koncernchef.

En direktsänd presentation för analytiker, media och investerare hålls samma dag kl. 15.30 CET där vd och koncernchef Anders Nyström och CFO Anna Åkerblad kommenterar resultatet. Presentationen hålls på engelska och inkluderar en frågesession.

Information för deltagare:
Om du önskar delta via webcasten använd nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/bulten-q4-report-2023

Om du önskar delta via telefonkonferensen registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50046256

Rapporten kommer även att finnas tillgänglig på Bultens webbplats:
https://www.bulten.com/sv-SE/IR

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications and IR, Bulten AB
Tel: +46 (0) 727-47 17 58
E-post: ulrika.hultgren@bulten.com

LATEST NEWS

- News from the industry
2/23/2024
High voltage water heaterFöretag extremt dåligt rustade Verizon Business skapar anpassad privat 5G-miljö Bästa företagsklimatet i Västerbotten 2026Två erbjudanden för lagerlogistik
2/22/2024
Förbättra din arbetsmiljöKvalitetssäkrade begagnade maskiner Tydlighet vid installations­märkningCarita Nero blir ny vd på KlaravikÖka effektiviteten i din tillverkningsprocess
2/21/2024
Det är viktigt att förstå termografins användbarhetFörsäkra dig om att hörseln inte tar skada vid arbetetUpptäck våra senaste produkterEn ny hydraul­cylinder eller renovera de befintliga? Mångsidiga verktyg för formning och bockning
2/20/2024
Effektiva lösningar för industriell luftkomprimeringEn väsentlig kugg i energi­försörjningens maskineriINTELLilight - Testa dig fram för bästa ljuset för stundenStranda AB har investerat i en ny bandsågautomatRätt lyftverktyg är kritiskt för effektiva lyftningar
2/19/2024
Vill du veta hur avfuktning fungerar ?Fiber billigare och ger högsta hastighet i kontorsfastighetCoGig och SSAB i samarbeteWavin förutspår ökad marknadsandel 2024 Unik energilösning för hållbara bostäder