LATEST NEWS

- News from the industry

EU inför nya energikrav för elmotorer

Detta måste branschen tänka på
I juli trädde nya energieffektivitetskrav för elmotorer i kraft inom EU. Det gör EU till den första jurisdiktionen i världen som kräver användning av högeffektiva IE4-motorer, som finns i allt ifrån fläktar och pumpar till ventilationsaggregat. Fredrik Regnell, Sverigechef för energihanteringsföretaget Eaton, går igenom vad lagkravet innebär i praktiken och ger råd på hur aktörer inom elmotorbranschen kan öka energieffektiviteten i elmotorerna.

De nya EU-kraven på energieffektivitet som trädde i kraft den 1 juli ställer krav om minimering av motorernas förluster, vilket innebär att motorerna ökar både i fysisk storlek och i vikt. Till följd av detta ökar även mängden startström som krävs.

– I praktiken innebär de reviderade standarderna att man måste vara mer noggrann vid urvalet av komponenter till motorstartare. Större motorer kräver mer startström och valet av motorstartkomponenter som används för motorskydd, omkoppling och frånkoppling måste ses över och dimensioneras efter de nya kraven, säger Fredrik Regnell, Sverigechef för Eaton.

De nya reglerna i kommissionens förordning (EU) 2019/17811 är en del av uppdateringen av direktiv 2009/125/EG, mer känt som Energy Performance of Products (ErP) eller Ecodesign Directive, som syftar till att uppfylla EU:s klimatmål.

Energieffektivitetsklasserna för elmotorer är märkta IE1, IE2, IE3 och IE4, där IE4 har den högsta effektiviteten. Som en följd av de nya EU-kraven blir IE4 obligatoriskt för trefasmotorer med 2, 4 eller 6 poler och en märkeffekt mellan 75 och 200 kW. Detta innebär det att det blir olagligt att sälja motorer med lägre verkningsgrad inom EU.

Broms- och explosionsskyddade motorer påverkas inte direkt av förändringarna i direktivet, men de måste också uppfylla strängare krav från och med den 1 juli. Det innebär att 2-, 4-, 6- och 8-poliga Ex eb-motorer med en märkeffekt på 0,12 kW eller mer och upp till 1 000 kW måste uppnå IE2-effektivitet. Samma krav kommer att gälla för enfasmotorer med en märkeffekt på 0,12 kW eller mer.

Här är fyra råd att tänka på vid energieffektivisering av motorer:

1. En systemanalys bör alltid utföras innan val av frekvensomriktare görs. Aspekter att ta hänsyn till innefattar önskade funktioner, systemtillgänglighet, underhåll och livscykelkostnader.

2. Frekvensomriktare har initialt högre investeringskostnader, men erbjuder långsiktiga fördelar som energibesparingar, processoptimering och förlängd livslängd för systemet, vilket på sikt kan innebära en kostnadsbesparing.

3. Motorstartare förblir den effektivaste lösningen för många applikationer. Vid beräkningar bör man fokusera på hela systemets energiförbrukning, där motorstartaren utgör en viktig del.

4. Att utvärdera och designa ett energieffektivt system kräver alltid arbete och teknisk kompetens. Tillverkare av motorer och styrsystem kan erbjuda hjälp i detta avseende; exempelvis kan Eatons experter hjälpa till med val av komponenter för specifika applikationer.

Eaton har publicerat ett whitepaper med mer information om hur man kan förbättra energieffektiviteten hos elmotorer och frekvensomriktare enligt de nya EU-standarderna. Den finns att ladda ner här.

För mer information, besök www.eaton.com. Följ oss på Twitter och LinkedIn.

Kontakt:
Fredrik Regnell
+46 8-598 940 07
FredrikRegnell@eaton.com

LATEST NEWS

- News from the industry
9/25/2023
Ett enklare sätt att böja plåtPrecision i varje skär och böjTruckutbildning för företagSolcellsmontörerna väljer infästning av högsta kvalitetDags för höstens roligaste skolutmaning
9/22/2023
Optimera ytjämnheten Volvos nya slaggskopa är redo för heta uppgifterTotalleverantör inom last och truck i GöteborgAutomatisering och fjärrstyrning?Luft är en framtidsbransch
9/21/2023
Tre år sedan lanseringen av Maeda MC285CB-3Trådbondning Ny maskin i Sveriges största tillväxtregion60 år av Busch vacuum solutionsSällsynt Massey Ferguson-traktor
9/20/2023
Rodin & Co AS tillkännager strategiskt förvärv Plåt & Ventföretagens vd lämnar sin rollInvesterar för framtiden i laserskärning Öka produktiviteten och drifttiden Skogsbruk - Kraftfullt & robust
9/19/2023
En innovativ lösning för fasadtvätt Utökar erbjudandet inom vätskeanalysStålåret 2023Att jobba med aluminium är att jobba med lösningarHans Sohlström ny VD och koncernchef för Stora Enso