LATEST NEWS

- News from the industry

EU behåller världsledande position

Inom produktion och användning av pellets
Den geopolitiska krisen och EU:s sanktioner mot Ryssland gjorde 2022 till ett exceptionellt år för pelletsmarknaden i EU. Prisvariationerna för pellets ökade kraftigt på grund av avbrutna leveranser från Ryssland, Belarus och Ukraina.

Som en reaktion på bristande pelletsutbud minskade pelletsexporten från många EU-länder. Samtidigt ökade produktionen av pellets från 19,83 miljoner ton 2021 till över 20,5 miljoner ton år 2022 (44 procent av den globala pelletsproduktionen), tack vare att 55 nya produktionsanläggningar för pellets startade inom EU. Detta innebär också att EU behåller sin världsledande position med 52 procent av den globala användningen av pellets. Det visar Bioenergy Europe’s nya ”Report Pellets 2023” med en analys av läget inom pelletssektorn i EU inklusive omfattande statistik för 2022.

Ökade investeringar i Sverige
– Med en produktion på 1,8 miljoner ton pellets 2022 stod Sverige för cirka nio procent av pelletsproduktionen i EU. Även hos oss ökad investeringarna i ny produktionskapacitet och fem nya pelletsfabriker startas under 2023, säger Anna Törner VD på Svebio.

Pellets ger ökad energisäkerhet
– Genom att använda den potential som pellets erbjuder ersätter vi fossila bränslen och stärker vår energisäkerhet. Genom att förlita oss på en resurs som finns tillgänglig inom våra gränser ökar vi vår motståndskraft mot externa störningar och säkerställer en tryggare energiförsörjning för våra invånare, säger Bioenergy Europe’s generalsekreterare, Jean-Marc Jossart.

Minskar beroendet av fossil energi
Pellets är en viktig energiprodukt för att minska beroendet av fossil energi i EU:s ekonomi. Pellets är en hållbar lösning som redan idag ersätter fossila bränslen och bidrar till EU:s klimat- och energimål. Med tanke på efterfrågan både för uppvärmning och inom många industrisektorer finns det fortfarande ett betydande utrymme för en ökad hållbar pelletsproduktion i Europa.

Fortsatta förbättringar
Statliga styrmedel för förnybar energi finns i flera europeiska länder för att främja användningen av biomassa som en del av strategierna för att minska fossila energikällor. Dessutom kan utveckling inom teknik och kvalitetsprocesser för pelletsproduktion, förbättra effektiviteten och konkurrenskraften för pelletsbranschen samt öka produktionen i EU.

Kvalitetscertifiering
Ett exempel är ENplus®, ett system för kvalitetscertifiering av pellets, som har varit en framgång i över tio år. Systemet säkerställer kvalitet för pellets i hela kedjan, från produktion till leverans. År 2022 certifierades cirka 13,6 miljoner ton pellets enligt ENplus® i 50 länder över hela världen.

Fakta om pellets:
Ett ton pellets innehåller 4 800 kWh energi. En normalstor villa med ett behov av värme och varmvatten på 20 000 kWh per år kan värmas med drygt fyra ton pellets. Sveriges pelletsproduktion skulle räcka till värme för nästan 450 000 villor.

Nordic Pellets Conference 2024
Den 31 januari – 1 februari arrangerar Svebio Nordic Pellets Conference 2024 på Scandic Triangeln i Malmö med studiebesök och presentationer om den senaste utvecklingen inom pelletsområdet i Sverige och Europa.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
engcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i AlingsåsMed rätt volym slår stansning allt
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige