LATEST NEWS

- News from the industry

EU behåller världsledande position

Inom produktion och användning av pellets
Den geopolitiska krisen och EU:s sanktioner mot Ryssland gjorde 2022 till ett exceptionellt år för pelletsmarknaden i EU. Prisvariationerna för pellets ökade kraftigt på grund av avbrutna leveranser från Ryssland, Belarus och Ukraina.

Som en reaktion på bristande pelletsutbud minskade pelletsexporten från många EU-länder. Samtidigt ökade produktionen av pellets från 19,83 miljoner ton 2021 till över 20,5 miljoner ton år 2022 (44 procent av den globala pelletsproduktionen), tack vare att 55 nya produktionsanläggningar för pellets startade inom EU. Detta innebär också att EU behåller sin världsledande position med 52 procent av den globala användningen av pellets. Det visar Bioenergy Europe’s nya ”Report Pellets 2023” med en analys av läget inom pelletssektorn i EU inklusive omfattande statistik för 2022.

Ökade investeringar i Sverige
– Med en produktion på 1,8 miljoner ton pellets 2022 stod Sverige för cirka nio procent av pelletsproduktionen i EU. Även hos oss ökad investeringarna i ny produktionskapacitet och fem nya pelletsfabriker startas under 2023, säger Anna Törner VD på Svebio.

Pellets ger ökad energisäkerhet
– Genom att använda den potential som pellets erbjuder ersätter vi fossila bränslen och stärker vår energisäkerhet. Genom att förlita oss på en resurs som finns tillgänglig inom våra gränser ökar vi vår motståndskraft mot externa störningar och säkerställer en tryggare energiförsörjning för våra invånare, säger Bioenergy Europe’s generalsekreterare, Jean-Marc Jossart.

Minskar beroendet av fossil energi
Pellets är en viktig energiprodukt för att minska beroendet av fossil energi i EU:s ekonomi. Pellets är en hållbar lösning som redan idag ersätter fossila bränslen och bidrar till EU:s klimat- och energimål. Med tanke på efterfrågan både för uppvärmning och inom många industrisektorer finns det fortfarande ett betydande utrymme för en ökad hållbar pelletsproduktion i Europa.

Fortsatta förbättringar
Statliga styrmedel för förnybar energi finns i flera europeiska länder för att främja användningen av biomassa som en del av strategierna för att minska fossila energikällor. Dessutom kan utveckling inom teknik och kvalitetsprocesser för pelletsproduktion, förbättra effektiviteten och konkurrenskraften för pelletsbranschen samt öka produktionen i EU.

Kvalitetscertifiering
Ett exempel är ENplus®, ett system för kvalitetscertifiering av pellets, som har varit en framgång i över tio år. Systemet säkerställer kvalitet för pellets i hela kedjan, från produktion till leverans. År 2022 certifierades cirka 13,6 miljoner ton pellets enligt ENplus® i 50 länder över hela världen.

Fakta om pellets:
Ett ton pellets innehåller 4 800 kWh energi. En normalstor villa med ett behov av värme och varmvatten på 20 000 kWh per år kan värmas med drygt fyra ton pellets. Sveriges pelletsproduktion skulle räcka till värme för nästan 450 000 villor.

Nordic Pellets Conference 2024
Den 31 januari – 1 februari arrangerar Svebio Nordic Pellets Conference 2024 på Scandic Triangeln i Malmö med studiebesök och presentationer om den senaste utvecklingen inom pelletsområdet i Sverige och Europa.

LATEST NEWS

- News from the industry
11/24/2023
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
11/23/2023
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
11/22/2023
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
11/21/2023
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
11/20/2023
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen