LATEST NEWS

- News from the industry

Ett timmerhus är en lönsam och hållbar investering

För investerare har 2022 varit en nedåtgående spiral
Trots turbulensen på investeringsmarknaden är det fortfarande lönsamt att investera i fastigheter. Den bästa avkastningen kommer från fastigheter som är hälsosamma, säkra och byggda på ett hållbart sätt för att hålla från generation till generation – som exempelvis timmerhus.

För investerare har 2022 varit en nedåtgående spiral som orsakats av centralbankernas ändrade penningpolitik, höjda räntor och hög inflation.

– Investerare söker något de kan använda för att skydda sina investeringar mot inflation, till exempel en fastighet som kommer att behålla sitt värde eller till och med öka i värde vid en jämförelse med inflationen. De höjda räntorna och den ökade inflationen har förändrat hur man gör vinst, säger Jukka Oksaharju, aktiestrateg och fastighetsinvesterare vid Nordnet. Oksaharju, som har arbetat som börsmäklare och aktiestrateg i 15 år och som har 20 års erfarenhet som investerare, vet vad han talar om.

– Fastigheter är materiella anläggningstillgångar vars värde de fluktuerande marknadsförhållandena inte kan minska till noll. Investeringsmarknaden är full av saker att investera i, från börsföretag till kryptovalutor och memeaktier. När man investerar i dessa är risken större, eftersom många av dem plötsligt kan gå upp i rök, beskriver Oksaharju. När man investerar i fastigheter är det klokt att investera i hållbart byggda lokaler av hög kvalitet för att få bästa avkastning på investeringen. Av denna anledning håller Oksaharju på att låta bygga en timmervilla i premiumklass i Lappland, med Honkarakenne som partner.

Jukka Oksaharjus timmervillor kommer att byggas i Levi, Lappland, vilket gör det enkelt att hyra ett vackert ställe över helgen eller för en vecka.

Smart och hälsosamt material
Timmerkonstruktion är fortsatt populärt. Under de senaste decennierna har marknadsandelen för timmerhus fördubblats. Fler och fler människor blir intresserade av hur enkelt det är att bygga med timmer och hur hälsosamt det är
.
– Den som håller koll på fastighetsmarknaden vet att timmerhus säljer som smör, säger Honkas vd, Marko Saarelainen.

Hållbarhet är ett framtida krav inom byggbranschen, och blicken är nu riktad mot framtiden. Denna approach blir alltmer livscykelorienterad, vilket innebär att husen byggs för att vara beständiga.

– Timmer är ett väldigt smart material. Det är hälsosamt, hållbart och håller mellan generationerna, vilket gör det till en särskilt säker investeringstillgång. Timmer är även ett väldigt beständigt byggmaterial och kräver i allmänhet mindre underhåll än vad människor tror”, säger Saarelainen. Jukka Oksaharju menar att fastighetsinvesterare bör investera i hållbara aktörer och redan vända blicken mot 2030-talets andrahandsmarknad.

– Byggandet måste vara hållbart, annars är det ingen vits. Jag tror att energieffektivitet och miljövänlighet om några år kommer att vara ‘måsten’ för alla företag som vill verka i branschen, säger Oksaharju. Grön finansiering har ett starkt inflytande över lånemarknaden. Det kommer i allt högre utsträckning att bli ett krav för att få låna, vilket innebär att rätt typ av fastighet även kommer att ha lättare att få finansiering. Hållbarhet handlar givetvis inte bara om grön finansiering. Hela värdekedjan måste uppfylla hållbarhetskraven (se även inforuta 3). ”Nuförtiden är byggbranschen i sig mycket mer hållbar än den var för några årtionden sedan. Produktion, avfall, logistik, verksamheten på byggarbetsplatsen, återanvändbarhet, säkerhet på arbetsplatsen, prydlighet – det har skett förbättringar på alla dessa områden”, förklarar Saarelainen.

Det är viktigt att välja en god partner
Vad är ett bra sätt att påbörja en fastighetsinvestering? I början är det jätteviktigt att välja läge och tomt. Det är även avgörande att man väljer en god partner.

– Jag rekommenderar att du drar nytta av den expertis som byggnadsarbetare besitter för att finjustera din idé. Det är även gynnsamt när du ska skaffa finansiering och det garanterar att slutresultatet blir bra, säger Oksaharju. Oksaharju valde Honka eftersom han är medveten om att värdet av en välbyggd fastighet vida överstiger byggkostnaden.

– Ingenting är mindre lönsamt när det gäller den totala kostnaden än en billigt och dåligt byggd fastighet, säger Oksaharju.

Visste du att...
1. De antibakteriella naturliga beståndsdelarna av trä eliminerar bakterier och mögelsporer i luften och i strukturerna. Detta leder till hälsosam inomhusluft och fuktsäkra, hållbara strukturer.
2. Standardmässiga väggkonstruktioner är 25 cm tjocka, medan en timmerkonstruktion endast är 20 cm tjock. Timmer gör således att boytan blir större, vilket följaktligen ger ökad vinst.
3. De byggnader som Honka levererade under 2021 har bundit 30 560 000 kg koldioxid, vilket i genomsnitt motsvarar de årliga koldioxidutsläppen från 14 220 personbilar. *) **)

*) Traficom: genomsnittliga koldioxidutsläpp från personbilar i Finland: 153,5 g/km
**) Statistikcentralen i Finland: genomsnittligt årligt antal körda km för personbilar i Finland: 14 000 km

Intresserad av timmerhus?
Kontakta Honka Sveriges
Country Director Anders Gadd
070 520 0541
anders.gadd@honka.com

LATEST NEWS

- News from the industry
6/2/2023
Peter tävlar i världsfinalen i entreprenörskapCastellumfastighet i Hyllie först att erhålla certifiering
6/1/2023
Serviceinriktade säkerhets­lösningarÄnnu en årskull av fram­tidens ledare examineradABB presenterar revolutionerande konceptGesac imponerar - IgenSå väljer du rätt jordfels­brytare
5/31/2023
Alicat flödes- och tryckinstrument Tjäna pengar och bidra till återvinningVerderflex Slangpumpar från Telfa Maskinförsäljning - Ny grävmaskin eller hjullastare?Entreprenadmaskiner på auktion
5/30/2023
Design & ergonomi: Herman Miller kontorsstolar har alltGlobal marknadsplats för begagnade maskinerHårdhetsprovare: Vad är det och varför är det viktigt? Industriell 3D-mätning med hjälp av TBMXMandalons tips vid design av chip och sensorer
5/29/2023
Vepax: Komplett lösning för verktyg och maskinerEn lång kedja av flexibla lyftRope Access: En effektiv lösning på fågelproblemPersonskydd - en investering i säkerhetSäker truckhantering på arbetsplatsen