LATEST NEWS

- News from the industry

Energilager testas av Svealandstrafiken

En vinst både för oss och samhället i stort
På Svealandstrafikens bussdepå i Västerås har ett energilager med återvinningsbara batterier nu installerats. Detta som en del av ett Vinnovaprojekt där energilagret ska testas för att se hur det kan bidra till att avlasta elnätet och göra Svealandstrafiken mer självförsörjande på el.

– Genom smart laddning av våra bussar och användandet av ett energilager kommer vi kunna optimera vårt elbehov samtidigt som vi kan bidra till ett mer stabilt elnät. En vinst både för oss och samhället i stort, säger Geert Schaap, chef teknik och innovation på Svealandstrafiken.

Projektet ”Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden” delfinansieras av Vinnova och har som mål att bidra till ett välbalanserat elnät som klarar av att tillhandahålla el till en ökad mängd elektrifierade bussar. Svealandstrafiken, med en ny flotta av sjutton elektrifierade ledbussar i Västerås, deltar som en av flera partners i projektet och kommer fram till och med september 2023 testa energilagret på sin depå i Västerås.

– I det här projektet får vi som första bussdepå i Sverige möjlighet att testa den här tekniken på riktigt. När projektet avslutas i september påbörjar vi en utvärdering för att bedöma om det här kan vara en gynnsam och hållbar lösning för oss att använda på våra bussdepåer framöver, säger Geert Schaap.

Energilagret som installerats på bussdepån består av en säkerhetsklassad container med återvinningsbara nickel-metallhybridbatterier som har högre brandsäkerhet än litiumjonbatterier, låg kostnad och en lång livslängd. Totalt ska energilagret med 120 batterier kunna lagra 172 kWh och minska Svealandstrafikens eleffektsbehov med 100 kW. På sikt kan ett än större energilager kunna bidra till att Svealandstrafikens behov av el från nätet minskar drastiskt.

– Vi ser stora möjligheter att med ett energilager kunna bli mer självförsörjande på el då vi inte behöver köpa när efterfrågan på el är som högst och då priset är som dyrast. Med ett energilager kan vi också avlasta Svenska Kraftnät med så kallad frekvensbalansering, vilket innebär att när elnätet väl behöver mer eller mindre el så kan vi bistå med det, säger Geert Schaap.

I arbetet med att installera och testa energilagret samarbetar Svealandstrafiken med bland annat tre andra svenska företag: Mjukvaruföretaget Tvinn, Comsys, som utvecklar modulära och säkra förvaringslösningar för energilagring samt Nilar som utvecklar och producerar återvinningsbara nickel-metallhybridbatterier. Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Geert Schaap, chef teknik och innovation, Svealandstrafiken
Telefon: 021-470 18 60

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige