LATEST NEWS

- News from the industry

En djupdykning i precision

Tänkbara – och otänkbara – utmaningar
Under 2022 utförde Consat tester för en djuphavsstation för naturgas på uppdrag av Aker Solutions. Uppdraget utfördes i Netgroups regi och i samarbete med partnerbolaget FS Dynamics. Testerna krävde stor precision eftersom utrustningen skall klara 1000m djup och inte kan hämtas upp för reparationer. Testerna var en stor utmaning och krävde både uppfinningsrikedom och gott ingenjörskap när modeller av djuphavsbehållarna skulle byggas så att testerna kunde utföras. Uppdraget gällde att via mätningar i modellerna säkerställa att elektroniken inuti behållarna hade rätt temperatur och avkylning vilket är nödvändigt för att dess livslängd inte skall äventyras.

Netgroup är ett nätverksbolag som består av flera nischade teknikföretag och erbjuder över 1200 konsulter som löser våra kunders alla tänkbara – och otänkbara – utmaningar. 2022 fick Consat ett spännande uppdrag av kollegorna på FS Dynamics som då jobbade med ett uppdrag från norska Aker Solutions som utvecklar och tillverkar teknik för att utvinna olja och naturgas. Utrustningen placeras till stora delar på havsbotten som är en av de mest krävande miljöer som finns.

Under projektet 2022 skulle Aker Solutions leverera utrustning till Chevron som skulle bygga en kompressorstation till ett enormt naturgasfält utanför Australiens kust. Stationen är ”i storlek som Ullevi”, enligt Martin Hogander, Consat Engineering.

Kompressorstationen skulle placeras på botten för att maximera effektiviteten och minimera läckage för att optimera miljömässig och ekonomisk vinst.

Consats roll var att verifiera FS Dynamics teoretiska modell av värmeutvecklingen och den inre miljön i en serie höga elskåp som ska stå på drygt 1000m djup i kompressorstationen. I varje elskåp finns styrelektronik för olika saker inklusive motorstyrning av naturgaskompressorerna monterad. Skåpen är fyllda med kvävgas som leder värmen från styr-elektroniken till kylflänsar och vidare genom stålväggen till det omgivande havsvattnet.

Skåpen och elektroniken inuti dem måste fungera hela sin planerade livslängd, för det är inte möjligt att laga eller hämta upp dem till ytan i efterhand. FS Dynamics har därför gjort matematiska modelleringar som Consat verifierat genom praktiska tester så att Aker Solutions slutligen kan leverera korrekt dimensionerade elskåp till sin kund, Chevron.

Consat Engineering utsåg Martin Hogander och Lars-Åke Johansson för uppdraget eftersom de båda är erfarna seniora konstruktörer. I samråd med FS Dynamics gjorde man praktiska test med skalenliga modeller i kallt vatten för att verifiera de teoretiska data som räknats fram. Konstant temperatur i skåpens ytterskal är nödvändig för att kylningen av elektroniken skall fungera optimalt och därför kyldes modellerna med ett konstant flöde av is-vatten för att simulera havsmiljö.

Alla detaljer på modellerna dokumenterades noga, färgen skickades till forskningsinstitutet i Rise för att testa konduktivitet och emissivitet och färglagrets tjocklek på tankens insida mättes med en färgtjockleksmätare. Alla parametrar måste vara exakta och kunna beräknas samt återupprepas i nya tester samt i slutprodukten.

Under testen fylldes skåpen med luft istället för kvävgas och svarteloxerade aluminiumkuber med inbyggda värmeelement placerades på olika nivåer i tankarna för att simulera effektförlusterna från elektroniken och på så sätt kunde man mäta avkylningen i tankarna. För att få en jämn värmeutveckling i kuberna användes reostater (lindade variabla motstånd).

FS Dynamics hade specificerat tio olika tester och under alla tester måste is-mängd, luftfuktighet och manteltemperatur vara konstant. Alla variabler och resultat måste noggrant dokumenteras och varje moment skulle ha en riskanalys innan det utfördes. Aker Solutions arbetar hela tiden utifrån HSE (Health and Safety Environment), alltifrån idé till leverans av produkt, detta för att garantera säkerheten i alla led för både anställda och kunderna.

Trots många ändringar och speciallösningar i testerna blev projektet färdigt i tid och representanterna från Chevron var mycket nöjda med både arbetsprestationen och kvaliteten på resultatet.

Detta är ännu en historia som bekräftar hur Netgroup kan generera jobb till medlemmar, men som även berättar om samarbetet medlemmar emellan och hur vi kompletterar varandra med olika spetskompetenser.

LATEST NEWS

- News from the industry
3/24/2023
Så räknar du hem en smartare lösningNy fästmassa ska sänka CO2-avtrycket 3D-tillverkning skapar nya möjligheter på Seco ToolsFeintool och SITEC stärker samarbetet i EuropaBättre hjälp för inköpare
3/23/2023
Tekniska utrustning i byggnaderVolvo CE introducerar Connected Load Out Weigh in Motion-teknik Skyddsfärg avsedd att förhindra korrosionCastrols samarbete med Submer
3/22/2023
Upp till 62% trycklufts­besparing Ökad detaljhandel vid laddplatser Fortsatta fossilfria framstegSäkert halkskyddGlobala fordonstillverkare
3/21/2023
Henkel erbjuder heltäckande monteringslösningarRobotCenter Laxå exporterar till FrankrikeABB lanserar filmserien Unstoppable Nu börjar vägen mot prispallen i EuroSkillsNy agentur
3/20/2023
Väderstad bygger ut fabrikenVälkommen till LogiMAT 2023Flexibla ventilationsexperterSwecon och Lantmännen i gemensam satsning Duntäcke för dig som arbetar inom industrin