LATEST NEWS

- News from the industry

En guide till UN38.3-certifiering

Vad är UN38.3-certifiering?
När det gäller köp av batteriprodukter, oavsett om det är bärbara elektronikenheter, elfordon eller andra batteridrivna produkter, är säkerheten en avgörande faktor att beakta. UN38.3-certifiering är en internationell standard som fastställer kraven för transport av litiumbatterier och har blivit en viktig markör för att bedöma batteriprodukters säkerhet och överensstämmelse.

Vad är UN38.3-certifiering?
UN38.3-certifiering är en standard som fastställts av FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) och är avsedd att säkerställa att litiumbatterier transporteras på ett säkert sätt. Standarden specificerar testkrav för batterier relaterade till termisk stabilitet, överladdning, kortslutning, krossning och andra scenarier som kan påverka batteriernas säkerhet. Certifiering enligt UN38.3 är obligatorisk för transport av litiumbatterier och är en viktig indikator på att produkterna uppfyller internationella säkerhetsstandarder.

Vad bör du som kund tänka på när det gäller UN38.3-certifiering?

Säkerhet: 3-certifiering är ett viktigt säkerhetsmått för batteriprodukter. Som kund bör du se till att de produkter du överväger att köpa har erhållit UN38.3-certifiering. Detta garanterar att batterierna har genomgått rigorösa tester och bedömts vara säkra för transport.

Produktens ändamål: Tänk på vad du ska använda batteriprodukten till. Olika produkter kan ha olika krav på batterisäkerhet. Till exempel kan batterier i elfordon ha strängare krav än batterier i bärbara elektronikenheter. Se till att produkten har UN38.3-certifiering som är lämplig för ditt specifika ändamål.

Tillverkarens anseende: Kolla upp tillverkarens anseende och historik när det gäller batterisäkerhet. Kända och etablerade tillverkare tenderar att ha robusta kvalitetskontroller och följa internationella säkerhetsstandarder noggrant. Det kan vara en god idé att välja produkter från sådana tillverkare för att minimera risken för säkerhetsproblem.

Följande transportregler: Om du har för avsikt att transportera produkten internationellt är det viktigt att överväga UN38.3-certifiering eftersom den är obligatorisk för sådana transporter. Kontrollera också att företaget du köper från har erfarenhet av att korrekt förbereda produkterna för transport i enlighet med de gällande regler.

oemelectronics.se hittar du mer information om batterier och resten av det stora sortiment vi erbjuder.

www.oemelectronics.se | 075 - 242 45 00 | info@oemelectronics.se

Emil Jidskog
Produktansvarig
Kraft
emil.jidskog@oemelectronics.se
076-527 81 02

LATEST NEWS

- News from the industry
6/18/2024
Lanserar hållbara och effektiva värmelösningarFärgglad hotellfasad på Grönland WEG Scandinavia utökar verksamheten En av vinnarna i årets XL-HjälpenSamuel Sollenby återvänder
6/17/2024
Framtidens robotikABB, DHL och Scania i samarbeteRamström levererar förnybara miljöoljorSvårare att få företagslån Sanktioner kan vara en utmaning
6/14/2024
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
6/13/2024
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
6/12/2024
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI