LATEST NEWS

- News from the industry

Elektrifierade bygg­arbetsplatser är möjliga

Med många vinster för samhället
Eldrivna maskiner gör ett lika bra jobb som dieselmaskiner – utan avgaser och med bättre arbetsmiljö – och förutsättningar att ta steget till elektrifierade byggarbetsplatser och utsläppsfria entreprenader finns på plats. Det bekräftar en flerårsstudie genomförd av samverkansprojektet Electric Worksite som kartlagt infrastrukturbehoven kring eldrivna anläggningsmaskiner genom tester vid ett flertal verkliga arbetsplatser runt om i Göteborg.

Samhällen idag står inför en stor omställning mot en mer hållbar stadsutveckling där skiftet till fossilfritt byggande har hög prioritet för att nå nationella och globala mål kring klimat, miljö och luftkvalitet. Elektrifieringen av anläggningssektorn kan bidra till en väsentlig minskning av växthusgasutsläpp, buller och andra skadliga utsläpp och har därför en central roll i ett hållbart samhällsbyggande.

Med ökade krav på utsläppsfria entreprenader och ett växande utbud av elektriska arbetsmaskiner på marknaden har behovet av samarbete ökat mellan aktörer i värdekedjan för att säkerställa en fungerande infrastruktur i omställningen. Det ställer till exempel nya och ökade krav på energiförsörjning och elsystem.

Samverkan och kunskap möjliggör framsteg

Inom projektet Electric Worksite har därför flera tunga aktörer gått samman för att skapa en större helhetsbild av möjligheter och behov vid användning av eldrivna arbetsmaskiner vid byggarbetsplatser i stadsmiljöer. Projektet, som nyligen presenterat sina slutresultat, har haft ett tydligt fokus på systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testats i olika urbana miljöer för att tydliggöra behov av förändringar i tekniska och organisatoriska kringliggande system.

Testerna har utförts med hjul- och bandgrävare, hjullastare och lastbärare inom vikterna 3,5-30 ton – och såväl batteridrivna som kabelanslutna maskiner har använts. De har utförts vid verkliga byggarbetsplatser i olika stadsmiljöer. I sin rapport konstaterar projektgruppen att samtliga tester varit framgångsrika och listar några huvudsakliga lärdomar:

• Elektriska anläggningsmaskiner kan utföra samma arbete som fossildrivna i urbana byggprojekt
• Personal i och omkring elektriska maskiner upplever flera positiva effekter i hanteringen av maskiner och arbetsmiljön
• Framgången för elektrifiering bygger på, i likhet med byggprojekt i allmänhet, framförhållning, planering och flexibilitet
• Elförsörjning av maskinerna skapar vissa nya förutsättningar och är lösbart beroende på maskintyp och ansluten bygg-el – som elskåp, mobil laddstation, kabelansluten maskin och potentiellt energilager
• Beställare behöver uppdateras på nya möjligheter och utmaningar med elektrifiering av arbetsmaskiner och bygga kunskap om affärsförutsättningar och kravställning gentemot entreprenörer och underleverantörer

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är en av initiativtagarna och har spelat en nyckelroll genom att projektleda testerna och bidra med eldrivna maskiner i olika storlekar och modeller, samt tekniska lösningar för laddning som mobila energilager och kabelhanteringssystem.

– Eldrivna maskiner finns redan på marknaden idag och projektet visade att när alla aktörer i värdekedjan kring en byggarbetsplats samverkar, såväl från det offentliga som från näringslivet, så löser vi infrastrukturen omkring. I alla tester, oavsett applikation och plats, så utförde maskinerna arbetet minst lika bra som motsvarande modeller med förbränningsmotor, fast utan skadliga avgaser och störande buller, säger Bobbie Frank, forskningsledare på Volvo CE.

Krav på utsläppsfria entreprenader driver utvecklingen

Kommuner och regioner spelar en viktig roll för att möjliggöra och driva på omställningen, exempelvis genom kravställning på emissionsfria fordon och maskiner i upphandlingar av byggarbeten och tydliga mål för stadsmiljön för alla samhällsaktörer att jobba mot. För Göteborg Stad har det varit betydelsefullt att vara med och de ser många fördelar med att driva på elektrifieringsarbetet inom bygg- och anläggningssektorn.

– Eftersom Göteborgs Stad är en stor upphandlare av bygg- och anläggningsentreprenader kan och vill vi vara med och leda omställningen mot en utsläppsfri bransch. Vi ser också många andra fördelar för både för omgivning och arbetsmiljön, som minskat buller och förbättrad luftkvalitet, säger Peter Lindgren verksamhetsutvecklare Elektrifierade transporter, Göteborgs Stads stadmiljöförvaltning.

För byggentreprenören NCC har Electric Worksite inneburit att tillsammans med andra aktörer i värdekedjan utvärdera möjligheter och utmaningar med elektrifiering.

– Vi kan ännu en gång konstatera att den viktigaste slutsatsen är att vi behöver komma in tidigt i projektet för att kunna planera för elektrifiering - eftersom möjligheterna att påverka utsläppen är som störst i planeringsskedet. För att skala upp användandet av elektriska arbetsmaskiner och -fordon behövs dessutom ökad kompetens i hela kedjan, att beställare efterfrågar elektrifierade maskiner och att de ställer krav som driver utvecklingen framåt, säger Pernilla Löfås, hållbarhetschef, NCC Infrastructure.

Läs slutrapporten på Energimyndighetens hemsida: Electric Worksite II slutrapport

Contact information

Swecon Anläggningsmaskiner AB

Mailing address
Box 55
63102 Eskilstuna
Visiting address
Bolinder­vägen 100
63510 Eskilstuna
Region
Eskilstuna
Södermanlands county
Sweden
Organization id:
556575-1137
Founded: 2000
Employees: 400
English description is missing, swedish description below.

Välkommen till Swecon Anläggningsmaskiner AB

Vi är återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner i Sverige.
Sweconkoncernen finns även representerad i de baltiska länderna samt delar av Tyskland.

Utöver Volvos produkter är Swecon även generalagent för Soosan hydraulhammare, kombinationssaxar och sorteringsgripar på den svenska marknaden.

Med ca 400 anställda och 41 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett komplett sortiment av anläggningsmaskiner, utrustning, reservdelar, service och support. Hos oss kan du också få hjälp med förmånlig finansiering och försäkring vid köp av en Volvo anläggningsmaskin - allt under ett tak.

Läs mer om våra tjänster, produkter, nyheter, film & kontakter längre ner i profilen.

Välkommen att kontakta oss!

The company's services/products

Contract machines: hiring: Asphalt cold milling machines, Asphalt machine accessories, Asphalt milling machines, Asphalt works, Crawler excavators, Demolition excavator, Digging machines, Dumpers, Graders, Loader, Loader, Midi excavators, Mini excavators, Minidumpers, Mining trucks, Recycling machines for asphalt, Road building machines, Rollers, Smaller tarmac machines, Tarmac cutter, Tarmac laying machine, Tool holder, Track loader, Trailers, Vibrators, Wheel loader, Wheeled excavators
Contract machines: sales: Asphalt cold milling machine, Asphalt machine accessories, Asphalt milling machines, Asphalt works, Banddumpers, Crawler excavators, Crushers, Dumpers, Excavator, Fork stand, Forks, Graders, Gripper, Loader, Midi excavators, Mini excavators, Minidumpers, Mining trucks, Recycling machines for tarmac, Road building machines, Rollers
Shovels (Other buckets, Planning buckets), Silo grippers, Stone breaker, Stone gripper, Tarmac cutter, Tarmac laying machine, Tiltrotators, Trailers, Wheel loader, Wheeled excavators
Education,process of learning: Diggingmachine training, Quality assurance, Truck driver training, Truck education, Wheel-loader training
Financing & Credit information: Construction financing, Credit account company, Installment, Leasing, Machine financing, Rent, Vehicle financing
Industrial truckservices education & spare equipme: Aggregate, Cab assembly, Comprehensive maintenance / service agreement, Crane jib, Fire protection,controll, Fork aggregate, Fork test, Forks, Preventive maintenance, Repair of AC, Repairs, Rotator, Service, Snow blade, Snow buckets, Spare parts, Truck driver training, Tyre & felloe band
Machines: sales: Contract machines, Special purpose machines
Machineservice & repair: Composition/maintenance of hydraulic oil, Electrical service/ repair, Emergency service, Hydraulic service/repairs, Mechanical service / repairs, Reconditioning
Service, repair & maintenance: Mechanical maintenance, Service, Repair of Construction machinery, Service,repair & maintenance

Contacts

Fredrik Rigö
016-42 95 00
+46702268730
Anne Bast
016 54 15 906
Söderberg, Lennart Christer
016-42 95 00
Britt-Marie klingborg
010 556 02 53

Videos

Volvo L350H hjullastare - bäst har blivit bättre

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper