LATEST NEWS

- News from the industry

Easee offentligör elstatistik

Transparens som gynnar hela samhället
Samtidigt som Elsäkerhetsverket den 22 april meddelade att Easees laddningsstationer inte utgör en risk för skada på person eller egendom, bad de Easee att lämna en prognos över förväntade fel på laddningsstationer, med efterföljande periodisk rapportering av faktiska fel.

”Vad vi vill säkerställa med detta beslut är att inga allvarliga fel uppstår i utrustningen över tid när den åldras och slits ut", heter det i meddelandet från Elsäkerhetsverket.

Easee välkomnar Elsäkerhetsverkets försiktighetsprincip och publicerar nu samtlig statistik över fel på laddningsboxar. Såväl för Elsäkerhetsverket som för alla andra som är intresserade. - Vi vill ligga i framkant inom branschen och tryggt dela med oss av den här informationen. Samtidigt är laddningsbranschen fortfarande under utveckling och vi behöver mer transparens för att hjälpa hela branschen att prioritera säkerhet, säger Marthe Kindervaag, marknads- och kommunikationsdirektör på Easee.

82 352 675 laddningstillfällen – 3 075 fel
Just nu har mer än 700 000 laddningsboxar installerats, vilket ger en stadig ström av unika diagnostiska data.

Easee har en felfrekvens på 0,44 procent och på hemsidan kan man se hur många fall som beror på till exempel temperatur- eller installationsfel.

- Den information vi erhåller är ovärderlig i vårt arbete med att förbättra våra produkter, oavsett om det handlar om ökad säkerhet eller bättre prestanda, säger Kindervaag.

Ju fler laddare som installeras, desto tydligare blir den data som samlas in. Förra året inträffade 3 075 fel som definierades som kritiska på Easees laddare. Kritiska fel är fall där laddaren inte längre kan användas, antingen på grund av defekta komponenter eller installationsfel.

Oavsett orsaken till felet träder säkerhetsmekanismerna in och avaktiverar laddningsstationen för att undvika farliga situationer.

Uppmanar branschen att ge samhället insyn[
- Vi tycker att det här är viktig information så att elektriker och slutkunder kan känna sig välinformerade och trygga innan de köper en produkt, säger Kindervaag.

Webbplatsen kommer regelbundet att uppdateras med ny statistik, bland annat från en säkerhetsrapport som tagits fram i samarbete med elsäkerhetsexperter från konsultföretaget Rejlers. - Vårt mål är att fler aktörer i branschen ska ansluta sig och dela med sig av sin statistik. På så sätt skapas en sund konkurrens som gynnar hela samhället, avslutar Kindervaag.

Easees statistik finns nu tillgänglig på företagets hemsida
https://easee.com/safety-summary/

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper