LATEST NEWS

- News from the industry

Doxas styrelseordförande avböjer omval

Greg Dingizian föreslås till ny styrelseordförande
Per Ekelund, som varit styrelseledamot i Doxa Aktiebolag (publ) (”Doxa” eller ”Bolaget”) sedan årsstämman 2021 och styrelseordförande sedan årsstämman 2023, har idag meddelat att han avböjer omval till Doxas styrelse och att han därmed också avser lämna övriga styrelseuppdrag inom Doxas koncern. Bakgrunden till beslutet är hög och ökad arbetsbelastning i andra uppdrag. Per Ekelund kommer därmed att lämna styrelsen och övriga uppdrag inom koncernen i samband med årsstämman den 29 april 2024.

Mot ovan bakgrund har valberedningen i Doxa, exklusive Greg Dingizian, beslutat att revidera valberedningens tidigare beslutsförslag till årsstämman. Beslutsförslaget revideras på så sätt att styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter samt att befintliga styrelseledamoten och tidigare styrelseordföranden Greg Dingizian väljs till ny styrelseordförande. Valberedningens fullständiga reviderade förslag kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida i god tid före årsstämman.

”På grund av min nuvarande arbetsbelastning kan jag inte fullt ut delta i styrelsearbetet på det sätt som jag skulle vilja och som jag anser att Doxa förtjänar. Därför har jag valt att avsluta mitt uppdrag och skapa en möjlighet för någon som helhjärtat kan ägna sig åt Doxas framtida utveckling”, säger Per Ekelund, avgående styrelseordförande i Doxa.

”Jag vill å styrelsens vägnar rikta ett stort tack till Per för goda insatser och gott samarbete i styrelsearbetet under de gångna åren. Jag har förståelse för Pers beslut där ändrad arbetssituation förhindrar fortsatt engagemang”, säger Greg Dingizian, största ägare och styrelseledamot i Doxa.

Kontakter
Victor Persson
VD
Telefon: 0702-58 63 75
E-post: victor.persson@doxa.se

Patrik Melin
CFO
Telefon: 0706-21 82 85
E-post: patrik.melin@doxa.se

LATEST NEWS

- News from the industry
5/15/2024
Jordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvarGenerativ AI förändrar mjukvaruutvecklingenSårbarheter utnyttjas 43 procent snabbare Jättetak får nytt luftrenande tätskikt
5/14/2024
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD
5/13/2024
FactoryTalk Optix FANUC Nordic välkomnar Bob Struijk som VDAnpassning och bearbetning Swecons marknadschef framtidsspanarLättanvänd mjukvara för byggledning
5/10/2024
Swecon ny återförsäljare Ruggade IT-lösningar för försvar och säkerhetProduktivitet i fokusRädda reliken En vecka kvar till Elmia Produktionsmässor
5/9/2024
Nyttja både plastens och metallens egenskaper