Ad

LATEST NEWS

- News from the industry

Demonstration av lim och limningsteknik på KTH

Ämnar att utöka kompetensen inom limning
LOCTITE® presenterar nya snabblimsinnovationer i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan.

Hur kan vi försäkra oss om att kunskap bibehålls och samtidigt successivt breddas inom limindustrin? LOCTITE® ser det som sitt ansvar att finnas med från början och utbilda framtidens leverantörer inom lim.

Håkan Jacobson, Henkels tekniska specialist, utbildar ingenjörsstudenter samt ingenjörer från industrin, som en del av kursen Industriell Limningsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Kursen ämnar att utöka kompetensen inom limning hos nutidens och framtidens ingenjörer i industrin. Trots att limning har en mycket stor tillämpning inom svensk industri i många avseenden, har de ingenjörer som lämnar högskolor och universitet dock ytterst liten eller ingen utbildning inom området. Många projekt som bygger på limning som fogningsmetod påbörjas och fortlöper i avsaknad av tillräckliga kunskaper om limningstekniken. Det här har LOCTITE® för avsikt att påverka och förändra redan från början, det vill säga hos morgondagens aktörer.

Följaktligen är LOCTITE® medlemmar och aktiva deltagare av Svetskommissionen, som är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Svetskommissionen jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Ett av benen i branschorganisationen är att arrangera den här kursen tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan. Kursen riktar sig till KTH:s teknologer och elever från industrin samt personer som opererar inom konstruktion, produktion och kvalitetsstyrning i samband med limning. Sålunda bidrar LOCTITE® till att ge dagens och morgondagens leverantörer inom limindustrin en chans att bredda sin uppfattning av lim och limningsteknik.

Under kursens gång förklarar Håkan Jacobsson att anaeroba limmer har egenskapen att de härdar endast när syre utesluts. De anaeroba limmerna övergår således endast från flytande form till fast form när luften stängs ut ur limfogen. Den anaeroba härdningsprocessen är dessutom i behov av aktiva metalljoner för att starta. Aktiva metalljoner är i detta fall järnjoner (Fe) och kopparjoner (Cu). För att påskynda härdningsprocessen kan man använda en aktivator, som innehåller just aktiva metalljoner. Aktivatorn startar därmed härdningen av det anaeroba limmet oavsett vilken metall den används på och främjar härdningsprocessen. Det här tillvägagångssättet är applicerbart vid tidspress alternativt vid arbete under låga temperaturer. Kemiska processer går generellt långsammare vid låga temperaturer, vilket en aktivator följaktligen motverkar. Emellertid kan det ge ett aningen svagare limresultat.

Håkan demonstrerar de anaeroba limmernas härdningsprocess samt inverkan som en aktivator har på denna. Demonstrationen sker huvudsakligen inom gänglåsning, som utförs för att uppnå säkrare gängförband i form av att bland annat motverka vibrationslossning. Håkan förevisar därutöver anaeroba limmers varierande styrka och viskositet. För limning och tätning av gängade metallrör och rörkopplingar visas även anaerobt härdande gänglåsningsprodukter. Andra användningsområden för anaeroba produkter är cylindrisk fastsättning, som används för att limma lager och kugghjul på axlar och i säten, samt flänstätning, som används för att ersätta traditionella packningar för tätning mellan styva metallflänsar.

Fortsättningsvis behandlas snabblim och dess härdningsprocess. Snabblim, eller cyanoakrylater som är dess korrekta namn, härdar med hjälp av fukten som finns på alla material. Då luftfuktigheten, som påverkar fukten på materialen, varierar över året varierar även dessa limmers härdhastighet över året. En droppe snabblim som applicerats på en yta kommer förbli ohärdad en längre tid, medan en droppe snabblim som kläms ihop i en tunn spalt härdar sekundsnabbt.

Detta beror på att förhållandet mellan lim och fukt blir mer fördelaktigt i den tunna spalten. Snabblim används där man önskar snabb fixering vid limning av små detaljer av olika material med en tunn limspalt. Det kan vara inom tillverkning av medicinska artiklar, handhållna enheter eller högtalare. Håkan betonar noggrant att lätta molekyler av vissa snabblimmer lättare kan ånga iväg och ge missfärgningar, men även orsaka irritationer i luftvägar. Därav finns det snabblim med tyngre molekyler som minimerar den risken. Håkan förklarar avslutningsvis att två-komponentssnabblim är fördelaktiga vid fyllning av större spalter, till skillnad från en-komponentssnabblim. Vidare diskuteras produktkategorin primer och dess förmåga att förbehandla svårlimmade plaster för att erhålla god vidhäftning även på dessa med snabblim.

Hur kan vi försäkra oss om att kunskapen som bland annat Håkan Jacobsson besitter bibehålls och samtidigt successivt breddas inom limindustrin? Det gör LOCTITE® genom att finnas med från början och utbilda dagens och morgondagens aktörer inom industrin. På så vis ser LOCTITE® till att det bildas en harmoni mellan limmets stora tillämpning inom svensk industri och den kunskap som hanterar tillämpningen.

Contact information
Mailing address
Box 151 22
16715 Bromma
Visiting address
Gustavslunds­vägen 151a
16751 Bromma
Region
Stockholm
Stockholms county
Sweden
Organization id:
556061-4090
Founded: 1955
Employees: 223
Welcome to Henkel Norden!

Henkel operates globally with a well-balanced and diversified portfolio. The company holds leading positions with its three business units in both industrial and consumer businesses thanks to strong brands, innovations, and technologies. Henkel Adhesive Technologies is the global leader with well-known brands such as LOCTITE ®, TEROSON ®, and BONDERITE ®, in the adhesives market – across all industry segments worldwide.

Founded in 1876, Henkel looks back on more than 140 years of success. Henkel employs about 53,000 people globally – a passionate and highly diverse team, united by strong company culture, a common purpose to create sustainable value, and shared values. As a recognized leader in sustainability, Henkel holds top positions in many international indices and rankings.

Welcome to contact us!
www.henkel.se

Contacts

Mira Henningsson
Marketing at Henkel Adhesives North Europe
010-480 75 00
Malin
010-480 75 00

Videos

Nya snabblimmet LOCTITE 402

Nya snabblimmet LOCTITE 402
Gränslös limning med LOCTITE Hybrids
LOCTITE Gänglåsning
Demontering av gänglåsta fästelement
LOCTITE Lagningsmassa för transportband
Winning the 20s through purposeful growth

LATEST NEWS

- News from the industry
1/24/2023
Sätter en ny standard för branschenNu blir det enklare för industrin att mäta flödeNär rostfritt stål inte räckerNya sladdlösa sticksågar från Bosch ProfessionalNy VD tar plats hos fischer Norge
1/23/2023
Massflödesmätare och massflödeskontrollersDuroc Machine Tool kan sina fräsarKlassificering av laser för lasermärkningTruckutbildning i Stockholm Wexoe AB nyanställer
1/20/2023
Presenterar lösningar för en industri i förändringMinimera risker med low speed (lsa)-lösningarnaDetta formar cyberspace 2023Upptäck 5GigE-lösningarna från BaslerVärmare för IBC-behållare
1/19/2023
Lämnar rollen som CFO i AhlsellkoncernenLivet med ett smart låsStor internationell efterfrågan på maskinerProjekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i ÖrtoftaByggArvid gjorde det omöjliga möjligt
1/18/2023
Visste du att LOCTITE® erbjuder mer än bara lim? Inbjudan till Stora Ensos Q4 2022ABB investerar i ny automationsprogramvaraVäljer Zoom X som kommunikationslösning Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning