LATEST NEWS

- News from the industry

De branscherna gynnas av AI

Nya jobb inom programmering
Svenskarna tror att generativ AI kommer att innebära både ökade och minskade arbetsmöjligheter för olika branscher de kommande åren. Tekniksektorn utmärker sig som en av de sektorer som tros gynnas mest av AI, medan kundtjänst tros vara den sektorn som kommer att missgynnas mest. Detta enligt en undersökning genomförd av webbhotellspecialisten STRATO tillsammans med Sifo.

Nästan hälften av alla svenskar (44 procent) tror inte att generativ AI kommer att påverka arbetsmöjligheterna under de kommande fem åren, enligt en undersökning som STRATO har gjort tillsammans med Sifo. Endast 5 procent tror att generativ AI kommer att leda till ökad anställning, medan 22 procent tror att generativ AI kommer att minska personalstyrkan. 

Flera förutser personalminskning
På frågan om förväntningarna på den egna branschen förväntar sig respondenter från bank-, finans- och försäkringsbranschen störst påverkan från generativ AI, där nästan 40 procent av dem förväntar sig en minskning av antalet anställda i den sektorn som ett resultat av generativ AI:s påverkan. Inom administration och juridik tror 29 procent av de tillfrågade att generativ AI kommer att leda till personalminskningar. Den minst påverkade sektorn för förväntade personalminskningar är hotell och restaurang, där endast 7 procent av respondenterna inom sektorn tror att denna sektor kommer att påverkas.

Nya jobb inom programmering
Kundtjänst, media och dataanalys är de branscher som missgynnas när alla svenskar tillfrågas om AI. Undersökningen visar att 38 procent tror att generativ AI kommer att minska jobbmöjligheterna inom kundservice. Tätt efter kommer mediesektorn med 35 procent och analytiker/dataanalys med 34 procent. Den bransch där generativ AI tros ha minst påverkan på jobbmöjligheterna är återigen inom hotell och restaurang. 9 procent tror att jobbmöjligheterna kommer att minska i sektorn som ett resultat av generativ AI.

Men svenskarna tror också att generativ AI kommer att skapa nya jobb. Drygt en av tre (34%) tror att generativ AI kommer att skapa nya jobb inom programmering och 27 procent inom tekniksektorn.

– Undersökningen visar inte bara den förväntade effekten av teknik på specifika sektorer, utan också behovet av en öppen dialog för att navigera förväntade utmaningar och möjligheter smidigare, säger Herman Borel, International Business Director på STRATO.

LATEST NEWS

- News from the industry
4/8/2024
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
4/4/2024
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
4/3/2024
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
4/2/2024
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
3/29/2024
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet