LATEST NEWS

- News from the industry

Consilium Safety Group och Roxtec i samarbete

För att öka sjösäkerheten
Consilium Safety Group, en världsledande aktör inom brand- och gassäkerhetsteknik, och Roxtec, en global ledare inom modulbaserade tätningslösningar för kabel- och rörtransfer, ingår ett strategiskt partnerskap för att stärka sina marina säkerhetstjänster.

"Vi är verksamma i samma länder globalt, samarbetet kommer att ge värdefulla synergier och i förlängningen skapa ännu större värde för våra kunder", säger Marcus Andersson, CCO på Consilium Safety Group.

"Vi är två företag med stort fokus på säkerhet där vi erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skydda liv och egendom. Vi tror att samarbetet blir en perfekt matchning, säger Roger Johansson”, EVP Business Area Marine & Offshore på Roxtec.

Genom samarbetet kommer Roxtec och Consilium att stärka säkerhetsagendan inom sjöfartsindustrin och öka stödet till marin- och offshoreföretag när det kommer till passivt och aktivt brandskydd.

Som en del av samarbetet blir Consilium Safety Group en nära servicepartner för Roxtecs kabel- och rörtätningslösningar. Med en stark närvaro på den marina eftermarknaden kommer Consilium stärka sin tjänsteportfölj och erbjuda inspektion och tjänster av Roxtec-kablar och rörgenomföringar. Roxtec kommer tillhandahålla ökad service och support till fartygsägare genom Consilium Safety Groups globala etablerade servicenätverk.

Samarbetet mellan Consilium Safety Group och Roxtec är ett viktigt steg för att skapa mervärde till sjöfartsindustrin.

”Kabelgenomföringar är oftast placerade nära branddetektorer på fartygen. De är båda en integrerad del av brandskyddssystemet ombord. Vi tror att samarbetet kommer tillföra ännu mer värde till våra kunder och fartygsägare över hela världen”, säger Roger Johansson.

”Samarbetet förstärker vårt gemensamma engagemang för att förbättra säkerheten till sjöss. Genom att samverka, kommer vi att kunna dra nytta av och förbättra våra tjänster för fartygsägare även inom inspektions- och underhållsarbete relaterat till brandsäkerhetssystem ombord”, säger Marcus Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Malin Cardemar, CMCO, Consilium Safety Group
Maila: malin.cardemar@consiliumsafety.com
Telefon: +46 735 95 32 51

LATEST NEWS

- News from the industry
6/2/2023
Peter tävlar i världsfinalen i entreprenörskapCastellumfastighet i Hyllie först att erhålla certifiering
6/1/2023
Serviceinriktade säkerhets­lösningarÄnnu en årskull av fram­tidens ledare examineradABB presenterar revolutionerande konceptGesac imponerar - IgenSå väljer du rätt jordfels­brytare
5/31/2023
Alicat flödes- och tryckinstrument Tjäna pengar och bidra till återvinningVerderflex Slangpumpar från Telfa Maskinförsäljning - Ny grävmaskin eller hjullastare?Entreprenadmaskiner på auktion
5/30/2023
Design & ergonomi: Herman Miller kontorsstolar har alltGlobal marknadsplats för begagnade maskinerHårdhetsprovare: Vad är det och varför är det viktigt? Industriell 3D-mätning med hjälp av TBMXMandalons tips vid design av chip och sensorer
5/29/2023
Vepax: Komplett lösning för verktyg och maskinerEn lång kedja av flexibla lyftRope Access: En effektiv lösning på fågelproblemPersonskydd - en investering i säkerhetSäker truckhantering på arbetsplatsen