Ad

LATEST NEWS

- News from the industry

CE-märkning och dörrautomatiker

Nya krav svårtolkade
De nya direktiven kring CE-märkning och dörrautomatiker upplevs som svårtolkade av branschen. Med bakgrund i det och att medlemmar i SLR efterfrågat kunskapshöjande kurser i ämnet, har SLR påbörjat ett stort arbete att reda ut nytillkomna direktiv och kompetenshöja branschen i frågor som rör CE-märkning och dörrautomatiker.
Redan i början av året fick SLR indikationer på att kunskapen kring de nya direktiven för CE-märkning och dörrautomatiker varierar både inom branschen och runt om i landet. Med bakgrund i det tog SLR i samarbete med Projsec fram ett förklarande kursupplägg som definierar de nya kraven. Kursen blev snabbt populär. Många har därefter önskat en fortsättningskurs, vilket nu blir av i form av uppföljande information för hur man faktiskt implementerar de nya direktiven i arbetet med installationen av dörrautomatiker.

Maskindirektivet viktigt
Att dörrautomatiken förhåller sig till EN-standarden 16005 vet de flesta. Men genom maskindirektivet och EU blir det lag att man måste uppfylla standarden om man sätter upp en maskin, vilket man gör när man installerar en dörrautomatik.

– Detta känner inte alla till. De flesta har hittills sett det som att själva automatiken är maskinen, men det är inte helt rätt. När man sätter upp dörruatomatik på en dörr blir hela dörrpartiet och automatiken tillsammans en enskild maskin, säger Martin Järbur - som med sin kunskap och kompetens sitter med i den SLR-baserade rådgörande och utredande gruppen för CE-märkning och dörruatomatiker - och fortsätter:

– Man bygger en helt ny maskin och därmed måste man uppfylla samtliga regler som gäller för byggnationen av en ny maskin.

De krav Martin Järbur talar om är dels krav som hänger med från Boverket om att det inte längre är tillåtet att uppföra en maskin hur som helst. Historiskt sett har inte dörrautomatiken - och installationen av den - omgärdats av alla dessa krav som finns idag.

– När EN 16005 kom blev det skärpning på dörruatomatiken och man kunde inte längre enbart förhålla sig till fabrikanternas anvisningar utan tvingas nu tänka bredare. Problemet är bara att det hela blir väldigt svårtolkat, förklarar Martin Järbur vidare.

I och med EN 16005 måste man dokumentera och CE-märka dörrautomatiken, men också göra en riskanalys.

– Man kan inte bara montera och prova automatiken, man måste även dokumentera riskerna, kontrollera dörrautomatiken och göra service på den.

Martin Järbur fortsätter:

– I samband med att standarden kom började man mycket riktigt göra riskbedömningar på dörren, men man har inte tänkt på att själva CE-märkningen som finns skapar ytterligare krav.

CE-märkning på olika nivåer
CE-märkning finns på flera olika nivåer, till exempel kan både dörren och sensorlisterna vara CE-märkta, det innebär inte att hela maskinen man skapar genom installationen är CE-märkt. Det är här det riktigt krångliga börjar, menar Martin Järbur.

– Nu börjar branschen sakteligen förstå direktiven, att man måste CE-märka den maskin man bygger, men frågan blir då hur det går till, för här finns nämligen ingen färdig information eller anvisning.

Förklaringen till att det ännu inte finns tydliga direktiv är helt enkelt för att det hela är så nytt, både från EU:s håll och installatörernas, men också ut kravställarnas perspektiv. Idag finns således inget vedertaget sätt etablerat i praktiken.

– Det är här vi står nu. Vi har påbörjat det stora arbetet med att ta fram riktlinjer och det är ett arbete som SLR prioriterar. Bland annat genom samarbete med både SEM Group och Projsec, men också SSF till viss del, förklarar Martin Järbur.

SLR tar fram underlag till medlemmar
Målet är att inom kort ta fram instruktioner och handlingar. Information om vad som måste göras finns men nu måste man beskriva hur detta skall gå till i praktiken.

SLR har fått önskemålet från sina medlemmar om att hålla i taktpinnen för detta arbete, vilket SLR också avser att efterleva. Via Martin Järbur driver SLR arbetet framåt och han är också noga med att poängtera hur viktigt det är att ta fram ett konkret underlag.

– Det får inte bli godtyckligt. Till exempel är det viktigt att svara på frågan om vem som helst får CE-märka en maskin, det vet vi inte där vi står nu. Det finns i dag en uppsjö olika texter kring detta och det är dessa vi betar av, tolkar och kommer göra relevanta och popularisera för installatörerna.

Även om arbetet går in i en lite mindre intensiv fas under sommaren fortsätter det framåt och målet är att SLR skall ha färdigt underlag till sina medlemmar under hösten.

LATEST NEWS

- News from the industry
5/24/2023
Lanserar hemsida för att främja hållbar byggbranschSpecialist på områdesskydd öppnar nytt i HalmstadNya APEX-tjänster Stripe blir betalningspartner för Zara Pre-OwnedSavox Noise-COM 500 lanseras
5/23/2023
Kundutbildning i fjädertek­nik hos lettiskt kundföretagAros Kapital blir officiell partner till IFK GöteborgHar ni behov av specialmaskiner?Bildanalys & Vision byter namn till Computer VisionConsilium Safety Group och Roxtec i samarbete
5/22/2023
Jämför lån online för att hitta det bästa erbjudandetSwift-Cut – Mycket maskin för pengarna!SSAB och BE Group sam­arbetar inom fossilfritt stålSamarbete för att nå hållbara lösningarMensapriset 2023 går till Fredrik Löfgren!
5/19/2023
Avsticknings- och spårsvarvningssortimentSwecon och Volvo på Sweden Rock FestivalUdda Volvo-lastbil med retrolook byter ägareWithSecure lanserar en ny uppsättning tjänsterCASE:s populära roadshow återkommer 2023
5/17/2023
Först ut i Skandinavien Årets plåtslagare gillar koppar och knepiga jobbCognizant lanserar Neuro® AINytt koncept ska förbättra tillgängligheten Clean Motion lanserar leasingerbjudande