LATEST NEWS

- News from the industry

Bristande flexibilitet riskerar hindra energiomställningen

För att nå klimatmålen som har satts upp för år 2030
Om Sverige ska lyckas med det gröna skiftet och nå klimatmålen till 2030 behöver landets elnät bli mer flexibelt. Även om de nordiska länderna sitter i förarsätet börjar bristande nätkapacitet bli ett hinder för investeringar i förnybar energi, visar den nya rapporten ”The Energy Transition Readiness Index 2023”.

Rapporten The Energy Transition Readiness Index 2023 (ETRI 2023) har kartlagt 14 europeiska elmarknader. Rapporten undersöker hur väl förberedda de är för att skapa mer förnybar energi, minska koldioxidutsläppen och nå klimatmålen som har satts upp för år 2030. Det är analytiker från Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA), Storbritanniens största intresseorganisation för förnybar energi och ren teknik, som har genomfört rapporten, tillsammans med energihanteringsföretaget Eaton och investeringsbolaget Foresight Group.

Den största utmaningen, enligt rapporten, är energiflexibiliteten. När fossila bränslen fasas ut behöver nationella elnät kunna balansera den förnybara energiproduktionen som inte är planerbar. Endast Sverige, Norge och Finland ser ut att kunna överbrygga denna flexibilitetslucka med enkelhet tack vare stor tillgång till vattenkraft och etablerade flexibla marknader.

– När det inte finns tillräcklig flexibilitet i elsystemet kan problem som strömavbrott eller överbelastning uppstå. Lösningar kan till exempel vara energilagring och solceller som spelar roll för att avlasta och stabilisera elnätet. Detta är nyckeln till att säkerställa överkomliga elpriser och leveranssäkerhet, säger Fredrik Regnell, Sverigechef på Eaton.

Tydliga politiska mål och genomförandeplaner för att åstadkomma energiomställningen bidrar även till Sveriges höga rankning i indexet. Den dominerande energiproduktionen med låga koldioxidutsläpp gör att Sverige har färre utmaningar för att uppnå omställningen i jämförelse med andra länder. Landets bristande nätkapacitet börjar dock utgöra ett hinder för investeringar i förnybara energikällor och distribuerad energi.  

– Det måste löna sig att investera i sådana här lösningar för att vi ska kunna förverkliga framtidens lågutsläppssamhälle. Vi vet att elektrifieringen ökar samtidigt som effektförbrukningen toppar och det gör att vi behöver ett robust kraftnät som tål högre belastningar och åtgärder för energieffektivisering, avslutar Fredrik Regnell.

Några av de viktigaste punkterna som lyfts fram om Sverige i rapporten är:
• Stödet för minskade koldioxidutsläpp och energiomställningen är generellt starkt men det finns vissa farhågor om kostnadseffekterna. Den politiska anpassningen och anpassningen av lagstiftningen bedöms som god.
• Bristande nätkapacitet börjar bli ett hinder för investeringar i förnybara energikällor och distribuerad energi. Digitala möjliggörare finns på plats och möjliggör flexibilitetsmarknaden genom aggregatorer. Andelen elbilar ökar, men tillgången till V2G* är begränsad.
• Marknadsreglerna är rättvisa och möjliggör tillgång till ny teknik för distribuerad energi. Flexibilitetsmarknaderna fungerar i allmänhet bra och ger tillgång till alla tekniker och marknadsaktörer.

*V2G, Vehicle to Grid, är en teknologi som gör det möjligt för elbilar att återföra energi tillbaka till elnätet. Detta gör att elbilsbatteriet kan användas för energilagring. 

Rapporten The Energy Transition Readiness Index 2023 finns att läsa i sin helhet här.

Om REA
The Association for Renewable Energy and Clean Technology (känt som REA) är Storbritanniens största branschorganisation för förnybar energi och ren teknik med omkring 550 medlemmar verksamma inom värme, transport, kraft och cirkulär ekonomi. REA är en icke-vinstdrivande organisation som representerar 14 sektorer, inom allt från kompostering, biogas och förnybara drivmedel till solenergi och laddning av elfordon. Medlemmarna sträcker sig från stor multinationella företag till enskilda näringsindkare. För mer information, besök www.r-e-a.net

Om Foresight
Foresight Group grundades 1984 och är en ledande börsnoterad infrastruktur- och private equity-förvaltare. Med ett sedan länge etablerat fokus på ESG och hållbarhetsledda strategier strävar man efter att ge attraktiv avkastning till sina institutionella och privata investerare från svårtillgängliga privata marknader. Foresight förvaltar över 400 infrastrukturtillgångar med fokus på solenergi och landbaserad vindkraft, bioenergi och avfall, samt projekt som möjliggör förnybar energi, lösningar för energieffektivitetshantering, sociala och centrala infrastrukturprojekt och hållbara skogsbrukstillgångar. Foresight Capital Management förvaltar fyra strategier över sju investeringsinstrument. Foresight är verksamt i åtta länder i Europa, Australien och USA med ett förvaltat kapital på 12,1 miljarder GBP*.

Foresight Group Holdings Limited noterades på Londonbörsens huvudmarknad i februari 2021 och ingår i FTSE 250-indexet.

*Baserat på oreviderat förvaltat kapital den 30 september 2023.

Om Eaton
Eaton är ett intelligent energihanteringsföretag som verkar för att förbättra livskvaliteten och miljön för människor globalt. Vi styrs av vårt engagemang att göra affärer på rätt sätt, att verka hållbart och att hjälpa våra kunder hantera energi ─ idag och långt in i framtiden. Genom att dra nytta av globala tillväxttrender för elektrifiering och digitalisering påskyndar vi planetens övergång till förnybar energi. Vi bidrar till att lösa världens mest akuta energihanteringsutmaningar och gör det bästa för våra intressenter och hela samhället.

Eaton grundades 1911 och firar 100-årsjubileum som noterat på New York-börsen. Vi rapporterade intäkter på 20,8 miljarder dollar 2022 och har kunder i mer än 170 länder.

För mer information, besök eaton.com. Följ oss på Twitter och LinkedIn.

Kontakt:
Fredrik Regnell
+46 8-598 940 07
FredrikRegnell@eaton.com

LATEST NEWS

- News from the industry
6/5/2024
Nu introduceras en ny lanseringskampanj Kantvik eller kantpress – vad är skillnaden?Bekvämare liv med uppkopplat kodhandtag Ny maskin från Ras Skadlig kod sprids via Minecraft-tillägg
6/4/2024
ISCAR utökar ett redan stort sortiment Rikstäckande service för centralsmörjning3D print växer kraftigtAmmann slutför förvärvet Framgångsrikt Konvent och 60-årsfirande
6/3/2024
Smidig materialhantering med ledstaplareSkärning när material är värmekänsliga ISCAR QUICK-X-FLUTEÄventyret börjar med Lesjöfors gasfjädrarOLSONS breddar programmet
5/31/2024
3D-printing för flexibel och innovativ tillverkning Karlslunds Marina på Dalarö väljer BioDisc® BN Framtidens svetsmetod Välj rätt kompressor för verkstaden Framstående teknik för effektiv kabelinstallation
5/30/2024
Ravema distribuerar ScandiTools Lännen deltar på Svenska Maskinmässan 2024 Nytillverkning av 77 år gammal reservdelDen optimala restaurangbelysningenVi hjälper företag