LATEST NEWS

- News from the industry

Bilmarknaden juli 2022

För personbilsmarknaden kommer juliregistreringarna in något högre än föregående år (+8%).
Hittills i år är det dock en marknad i motvind (-14%). Laddbara bilar stod i juli för 51% av registreringarna och elbilar ökar mest (+84%). Hittills i år väljer 7 av 10 privatpersoner som köper en elbil privatleasing som finansieringsform.

NYREGISTRERINGAR JULI 2022


I juli nyregistrerades 17 563 personbilar vilket var en ökning med 8,0% jämfört med juli 2021. Största märke var Volkswagen med 13,7% av registreringarna, därefter Volvo med 11,9% och Kia med 11,5% andel. Hittills under 2022 har 160 092 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 14,3% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar tangerade juli föregående år med totalt 1 549 lätta lastbilar. Största märke var Ford med 21,7% av registreringarna, därefter Volkswagen med 21,2% och Mercedes-Benz med 13,7% andel. Hittills under 2022 har 18 269 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 20,7% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar
Laddbara bilar stod i juli för 50,8% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 26,7% elbilar och 24,2% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 83 758 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 52,3% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 40,4% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar var i juli månad 4 683 vilket innebär en ökning om 84% jämfört med juli 2021. Största elbilsmärke var MG med 16,8% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 15,6% och Kia med 9,6% andel.

Hittills i år har det registrerats 44 436 elbilar (+77%). Störst märke är Kia (15,3%) följt av Tesla (12,5%) och Volkswagen (12,4%)

I juli nyregistrerades 4 244 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 12% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Kia som stod för 29,1% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 16,6% och Ford med 11,5%.

Hittills i år har det registrerats 39 322 bilar med laddhybridteknik (-22%). Störst märke är Kia (22,9%) följt av Volvo (22,4%) och BMW (11,2%)

Försäljning nya bilar


I juli månad levererades 15 471 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 3,9% jämfört med juli 2021. Flest nya bilar sålde Volvo med 12,2% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,8% och Kia med 11,6%.

Hittills under 2022 har 139 705 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 15,8% jämfört med samma period 2021.

Privatmarknaden


På privatmarknaden levererades i juli 8 227 nya bilar vilket är en minskning med 25,6% jämfört med juli 2021. Största märke på privatmarknaden var Kia med 13,6% marknadsandel, därefter MG med 10,5% och Toyota med 10,0%. Privatleasingandelen var i juli 57%.

Hittills under 2022 har 77 060 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 8,8% jämfört med 2021.

Tjänstebilsmarknaden


Tjänstebilsmarknaden ökade med 39,3% i juli jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 3 841 bilar. Största märke var Volkswagen med 19,6% marknadsandel, därefter Volvo med 13,8% och BMW med 13,3% andel.

Hittills i år har 39 633 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 31,2% jämfört med samma period 2021.

Begagnatförsäljning


Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i juli med 23,6% jämfört med juli 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 58 dagar.

Statistik och rapporter från vroom


Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande fyra rapporter publiceras månadsvis:


✓ Nyregistreringar
- visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.

✓ Drivmedel & Miljö PB
-visar fördelning av drivmedel för nyregistrerade personbilar, genomsnittligt utsläpp av CO2 samt topplistor för elbilar och laddhybrider.

✓ Försäljning nya bilar PB
- visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

✓ Försäljning nya bilar LLB
- visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden.

LATEST NEWS

- News from the industry
9/18/2023
Rätt radplintar för tåg och järnvägsapplikationer
9/15/2023
Behöver du effektiva lagerlösningar?Volvomaskiner viktiga hos Gamleby EntreprenadMer variation från Dormer PrametVad kostar egentligen era packningar?Grundläggande Plåtbearbetningsprocess
9/14/2023
Ett omfattande utbud av lyftverktyg.ABB investerar 280 miljoner dollarInnovationer, hållbarhet och automation i fokus OEM Electronics hjälper med certifikat & dokumentationAI rankas som den främsta teknologin
9/13/2023
Racoon Miljöfilter AB Expanderar Mot Kanada EdmoLift blir nordisk och baltisk generalagentur Peter Claesson är ny försäljningschef Wallbox - officiell hållbarhetspartner Originell Scooby Doo-bil på auktion
9/12/2023
Volvo visar vägenHandhållen och automat­iserad 3D-laserskanner Företagskunder vill ha samma shoppingupplevelse Frekvensomriktare från Schneider Electric Ny VD till GJS verktyg