LATEST NEWS

- News from the industry

Bilindustrins kriser minskar fokus på hållbarhet

Vacklande hållbarhetsarbete
De senaste årens upprepade leveranskriser inom bilindustrin har lett till ett minskat intresse för hållbarhetsarbetet. Endast 36 procent av de svenska biltillverkarna menar att koldioxidavtryck och miljörisker är avgörande för beslut i leverantörskedjan och underleverantörernas investeringar har också sjunkit med hela 17 procent. Det framgår av rapporten "https://The automotive supply chain: Pursuing long-term resilience" från Capgemini Research Institute.

Rapporten visar också att inom bilindustrin finns just nu en ökad trygghet i att kunna hantera eventuella störningar i leveranskedjorna. Förklaringen ligger i den omställning branschen tvingats göra för att hantera de senaste årens kriser. Samtidigt fortsätter leveranskedjorna att förändras, drivet av den ökade tillverkningen av elfordon, mer politisk reglering av branschen samt större fokus på utvecklingen av mer mjukvarubaserade funktioner som ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), vilket lett till den ökade efterfrågan på halvledare.

Enligt rapporten sker nu en snabb minskning av offshore-inköp, vilka sjunkit med 22 procent bara de senaste två åren. Snabbast går utvecklingen i Europa där offshore-inköpen minskat med en fjärdedel sedan 2021. Prognosen är att andelen offshore-inköp kommer att falla med ytterligare 19 procent fram till 2025. Förklaringen är att andelen elfordon ökar och att tillverkningen av viktiga elektronikkomponenter nu flyttas närmare bilproduktionen.

Vacklande hållbarhetsarbete

De senaste årens upprepade leveranskriser har försvårat för biltillverkarna att fokusera på sitt hållbarhetsarbete. Bland de tillverkare som svarat på rapporten är det endast 37 procent som säger att faktorer som koldioxidavtryck och miljörisker är avgörande för beslut i leverantörskedjan. Medan biltillverkarnas investeringar i hållbarhet är i nivå med förra året, har däremot underleverantörernas årliga investeringar minskat med hela 17 procent.

Även biltillverkarna förstår att hållbarhet är viktigt för uthålliga leveranskedjor och för att framtidssäkra sina verksamheter, har många hållbarhetsinitiativ försenats på grund av svårigheter att hitta återvunna material på marknaden.

Det handlar också om ökade produktionskostnader. Biltillverkare tvingas balansera sitt fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi mot faktorer som kostnader och möjligheten att erbjuda acceptabla priser ut mot kund. Enligt rapporten finns det goda möjligheter att hitta balansen mellan dessa faktorer genom ökad digitalisering.

Komponentbrist fortsätter att vara ett problem även efter pandemins slut. Rapporten visar att endast hälften av biltillverkarna känner sig trygga med den nuvarande tillgången på halvledarkomponenter. Sju av tio köper majoriteten av sina komponenter från fyra länder; Kina, Taiwan, Japan och Korea. För att få högre leveranssäkerhet har man även börjat köpa komponenter från mindre tillverkare. Trots detta har inte biltillverkarna säkrat råvaror för tillverkning av elbilsbatterier för mer än tre år fram i tiden.

Stora lager dålig strategi på längre sikt

Enligt rapporten känner sig hälften av biltillverkarna övertygade om att de skulle kunna klara en ny global leveranskris bättre idag. Uppskattningen är att de skulle kunna undvika 60 procent av den intäktsförlust som de ådrog sig 2022 om ett liknande globalt scenario - inklusive halvledarbristen – skulle upprepas idag.

För att hantera operativa och logistiska problem har åtta av tio leverantörer och 44 procent av biltillverkarna ökat sina lager.

Drygt hälften av respondenterna i rapporten säger sig ha en tillräckligt smart leveranskedja för datadrivet beslutsfattande med möjlighet att koppla på AI och dataanalys i verksamheten. Genom att i större utsträckning bli en del av mer standardiserade, öppna och tillförlitliga dataekosystem kan fler företag bli mer datadrivna. Här bör även leverantörer för mjukvarudrivna tjänster delta.

"Under de senaste åren har branschen tvingats till stora förändringar för att hantera alla kriser som följt slag i slag. Men att bygga stora lager är i längden ohållbart eftersom de medför risker och får en rad negativa effekt för företagens ekonomi. Det är också helt nödvändigt att biltillverkarna hittar mer långsiktiga datadrivna strategier för att bli mer motstånds- och konkurrenskraftiga så att man orkar hålla i hållbarhetsarbetet”, säger Per Holmblad, Vice President, Automotive, Capgemini Invent i Sverige.

Metod

Capgemini Research Institute har intervjuat 1004 befattningshavare vid ledande globala fordonsorganisationer i över tio olika länder under juni och juli 2023. Dessa organisationer består av 449 fordonstillverkare med mer än 1 miljard dollar i årliga intäkter och fordonsleverantörer från över 10 länder med årliga intäkter över 500 miljoner dollar. Respondenterna var på direktörsnivå eller högre, ansvariga för fordonsorganisationens leveranskedjestrategi, hållbarhet, styrning, investeringar och eventuella fördelar och resultat från dessa. Dessutom genomfördes även 24 djupintervjuer med branschledare och experter från OEM-företag och leverantörer för att förstå det aktuella läget för supply chain management inom fordonsindustrin och för att ge insikter i strategier som kan tillämpas för att skapa en motståndskraftig, ansluten, intelligent och hållbar försörjningskedja.

Om Capgemini Research Institute

Capgemini Research Institute är Capgeminis tankesmedja som publicerar forskning om den digitala teknikens inverkan på stora traditionella företag. Teamet använder sig av Capgeminis experter runt om i världen och arbetar nära akademin och tekniska partners. Institutet har forskningscentra i Indien, Singapore, Storbritannien och USA. Capgemini Research Institutet rankades nyligen som etta i världen för kvaliteten på sin forskning av oberoende analytiker.

LATEST NEWS

- News from the industry
7/2/2024
Ramirent öppnar nytt kundcenter i KungsbackaVi rustar för framtiden Så kan du hemmafixa smartare i sommarengcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i Alingsås
7/1/2024
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
6/28/2024
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
6/27/2024
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
6/26/2024
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige