Ad

LATEST NEWS

- News from the industry

AWS ska uppnå vattenpositivitet 2030

Nya hållbarhetsmål, med fokus på vattenförbrukning
I samband med Amazon Web Services årliga konferens re: Invent går företaget ut med nya hållbarhetsmål, med fokus på vattenförbrukning.

AWS vatteninitiativ har målsättningen att uppnå vattenpositivitet år 2030, vilket innebär att man tillför mer rent vatten än man förbrukar. Initiativet bygger på arbete inom fyra områden:

Minska användningen: Företaget använder IoT-tjänster för att optimera användningen och snabbt upptäcka läckor, och arbetar med att i största möjliga utsträckning använda luftkylning istället för vattenkylning. I AWS svenska datacenter används vattenkylning i genomsnitt bara fem procent av året.

Under 2021 förbrukade AWS 0,25 liter vatten per kilowattimme, vilket är marknadsledande, och man kommer att presentera uppdaterad statistik över effektiviteten årligen.

Hållbara källor: När vattenkylning krävs använder AWS i möjligaste mån andra källor än dricksvatten, exempelvis uppfångat regnvatten. Återvunnet vatten används för kylning i 20 av företagets datacenter idag, en siffra som ska öka de kommande åren.

Återvinning och återtillförsel: Återvunnet vatten kan fortfarande användas till exempelvis bevattning av grödor. I ett pågående projekt i delstaten Oregon får lokala bondgårdar kostnadsfri leverans av upp till 96 procent av kylvattnet för bevattning.

Stöttande av samhällsprojekt: AWS investerar i samhällsprojekt i de regioner där man har verksamhet, för att hjälpa befolkning och näringsliv. Hittills har företaget bidragit till genomförandet av vattenreningsprojekt i Brasilien, Indien, Indonesien och Sydafrika, vilket ökat tillgången på dricksvatten med sammanlagt 1,6 miljarder liter årligen. Nya projekt motsvarande 823 miljoner liter dricksvatten per år presenterades under re: Invent.

”Om bara ett par år beräknas hälften av jordens befolkning leva i områden där vatten är en utmaning, och för att säkerställa att alla människor har tillgång till vatten måste vi alla utveckla lya sätt att bidra till att bevara och återanvända denna ovärderliga resusrs. Vi är fast beslutna att leda när det gäller vattenförvaltning i vår molnverksamhet, och att tillföra mer vatten än vi använder i de samhällen där vi verkar. Vi vet att det är rätt sak att göra, för miljön och för våra kunder”, säger Amazon Web Services CEO Adam Selipsky i ett pressmeddelande.

Will Hewes, som är globalt ansvarig för AWS hållbarhetsarbete kring vatten, konstaterar:
"Jag är hoppfull, eftersom vi ser mer innovation inom vattensektorn än vi någonsin sett förut. Vi ser ny teknik, nya finansieringsmodeller och nya affärsmodeller som i grunden kan förändra hur vi hanterar dessa utmaningarna kring vatten."

Även i Sverige deltar AWS i vattenprojekt. I samarbete med Katrineholms kommun presenterades 2021 ett initiativ för att skapa en våtmark vid Djulönäset, som ska bidra till att förbättra dagvattenhantering och begränsa översvämningsrisker.

För mer information, läs AWS pressrelease samt en intervju med Will Hewes, AWS Water Sustainability Lead. Huvudbilden är en idéskiss av rekreationsområdet vid våtmarken i Katrineholm.

LATEST NEWS

- News from the industry
1/24/2023
Sätter en ny standard för branschenNu blir det enklare för industrin att mäta flödeNär rostfritt stål inte räckerNya sladdlösa sticksågar från Bosch ProfessionalNy VD tar plats hos fischer Norge
1/23/2023
Massflödesmätare och massflödeskontrollersDuroc Machine Tool kan sina fräsarKlassificering av laser för lasermärkningTruckutbildning i Stockholm Wexoe AB nyanställer
1/20/2023
Presenterar lösningar för en industri i förändringMinimera risker med low speed (lsa)-lösningarnaDetta formar cyberspace 2023Upptäck 5GigE-lösningarna från BaslerVärmare för IBC-behållare
1/19/2023
Lämnar rollen som CFO i AhlsellkoncernenLivet med ett smart låsStor internationell efterfrågan på maskinerProjekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i ÖrtoftaByggArvid gjorde det omöjliga möjligt
1/18/2023
Visste du att LOCTITE® erbjuder mer än bara lim? Inbjudan till Stora Ensos Q4 2022ABB investerar i ny automationsprogramvaraVäljer Zoom X som kommunikationslösning Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning